1,5500 zł
3,33% 0,0500 zł
ENERGOAPARATURA SA (ENP)

Wyniki finansowe - ENAP			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 15 843 7 534 5 962 6 166
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 332 -413 -740 -420
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 287 -473 -760 -453
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 441 -473 -754 -265
Amortyzacja (tys. zł) 387 364 359 361
EBITDA (tys. zł) 719 -49 -381 -59
Aktywa (tys. zł) 31 656 27 009 24 747 27 879
Kapitał własny (tys. zł)* 20 179 19 706 18 952 18 687
Liczba akcji (tys. szt.) 19 676,722 19 676,722 19 676,722 19 676,722
Zysk na akcję (zł) 0,022 -0,024 -0,038 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,026 1,001 0,963 0,950
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.