REKLAMA

W IV kw. rząd ma przyjąć projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska

2022-07-26 21:28
publikacja
2022-07-26 21:28
W IV kw. rząd ma przyjąć projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska
W IV kw. rząd ma przyjąć projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska
fot. Adam Guz / / Kancelaria Premiera RP

W IV kw. br. rząd ma przyjąć projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Powołanie Funduszu było jednym z elementów umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa kamiennego zawartej między rządem a związkami zawodowymi.

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych rządu przypomniano, że podpisana 28 maja ub.r. umowa społeczna przewiduje powołanie specjalnego Funduszu Transformacji Śląska. Jego celem ma być skoordynowanie transformacji terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych z transformacją województwa śląskiego.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie, projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska określi zasady organizacji Funduszu, jego zadania oraz sposób ich realizacji. Fundusz, zgodnie z postanowieniami umowy społecznej, będzie wykonywał działalność w formie spółki akcyjnej. Jego siedzibą mają być Katowice.

Zgodnie z projektem, do realizacji zadań publicznych Fundusz będzie wykorzystywał podobne instrumenty, którymi posługuje się Polski Fundusz Rozwoju. To m.in. możliwość realizacji rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji oraz przystępowanie do spółek osobowych. Przewidziano, że Fundusz będzie udzielał wsparcia przedsiębiorcom także spoza województwa śląskiego, pod warunkiem że efekt wsparcia będzie służył transformacji Śląska.

Fundusz ma realizować zarówno zadania o charakterze inwestycyjnym, jak i zadania z zakresu wspierania kształcenia, cyfryzacji i promocji regionu.

Podstawowym dokumentem określającym cele Funduszu i instrumenty ich realizacji będzie Strategia Funduszu Transformacji Śląska. Strategia będzie zawierać m.in. wnioski z analizy i diagnozy sytuacji rynkowej, szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań Funduszu w perspektywie co najmniej 5 lat oraz źródła finansowania zadań Funduszu. Z realizacji strategii będzie trzeba sporządzić sprawozdanie.

Jak dodano, jednym z narzędzi realizacji strategii będą programy priorytetowe, które będą służyły realizacji przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla celów Funduszu. Programy mają być ustanawiane i finansowane przez ministrów właściwych ze względu na zakres przedsięwzięcia.

Projekt przewiduje, że zarząd Funduszu będzie się składał z członków i prezesa zarządu. Zarząd będzie powoływany przez radę nadzorczą.

Członków rady nadzorczej będących przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym tej spółki jest największy oraz przedstawicieli największych organizacji reprezentujących stronę pracowniczą w wojewódzkiej radzie dialogu społecznego, będzie powoływał minister właściwy ds. aktywów państwowych - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Za opracowanie projektu ustawy jest odpowiedzialna wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kw. tego roku.

Podpisana 28 maja ub. roku umowa społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego (energetycznego) w perspektywie 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników oraz umożliwia (już realizowane) budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Rozwiązania pomocowe - przeniesione już do znowelizowanej ustawy górniczej - wymagają teraz notyfikacji Komisji Europejskiej.

Na początku tego roku, podczas spotkania sygnatariuszy umowy społecznej w Warszawie, ustalono m.in. iż niebawem zaproponowana zostanie formuła powołania Pełnomocnika ds. Transformacji Woj. Śląskiego. Uzgodniono wówczas także kontynuację prac nad projektem ustawy o Funduszu Transformacji Śląska. Ponadto "uznano za konieczne rozpoczęcie procesu renegocjacji elementów kosztowych umowy społecznej w zakresie planów operacyjnych, w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego". (PAP)

kmz/ mick/

Źródło:PAP
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rezygnacja z węgla

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki