REKLAMA

TORPOL S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w TORPOL S.A.

2022-04-04 12:28
publikacja
2022-04-04 12:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-04
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej w TORPOL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 4 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwałę w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Litwińskiego

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery nowego Członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Pan Marek Litwiński posiada wykształcenie wyższe po uzyskaniu w roku 1982 tytułu magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. W roku 2019 uzyskał tytuł Master of Buisness Administration po ukończeniu podyplomowych studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności energetycznej. Ma ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe, które w przeważającej części związane jest z branżą energetyczną. Przeszedł całą ścieżkę zawodową, od specjalisty energetyka poprzez kierownika robót, dyrektora produkcji do funkcji członka zarządu spółek kapitałowych. Posiada doświadczenie w obszarze realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Uzyskał certyfikat TenStep Projekt Menager z zakresu metodyki zarządzania projektami oraz certyfikat Auditora Wiodącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Skarbu Państwa Inwestycje Sp. z o.o. w Jaworze, a od roku 2007 do 2016 pracował jako Dyrektor ds. Produkcji w WPEC w Legnicy S.A. W latach 2016-2018 zasiadał w zarządzie Spólki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. – „Energetyka” Sp. z o.o. w Lublinie na stanowisku Wiceprezesa. Od 2016 roku do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Litwiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-04 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2022-04-04 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki