TFI BDM przejął saturnowe fundusze GetBacku

2019-11-20 11:55
publikacja
2019-11-20 11:55

TFI BDM przejmie zarządzanie funduszami GetBacku, które zostały osierocone po ukaraniu przez KNF wcześniejszego zarządcy - Saturn TFI.

TFI BDM przejął saturnowe fundusze GetBacku / fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Zarząd GetBacku poinformował, że w dniu 19 listopada 2019 roku powziął informację o przejęciu przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. z/s w Bielsku Białej, zarządzania:

  • Debito Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym,
  • Centauris 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym,
  • Centauris 3 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym,
  • Centauris Windykacji Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym,
  • Getback Windykacji Platinum Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym,
  • GetPro Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym,
  • Universe 3 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym

Wcześniej fundusze te znajdowały się pod zarządem Saturn TFI, 20 sierpnia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła jednak Saturnowi zezwolenie na działalność. Decyzja ta miała związek właśnie ze współpracą z GetBackiem. 

- Komisja ustaliła, że Towarzystwo nie wykonywało bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy, przez co nie zostały zidentyfikowane i wyeliminowane przez Towarzystwo istotne nieprawidłowości zaistniałe w toku wykonywania powierzonych czynności. Towarzystwo świadomie i trwale akceptowało wykonywanie przez podmiot zarządzający portfelami czynności zarządzania w sposób naruszający podstawowe zasady funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego, jakim są fundusze inwestycyjne - można było przeczytać w komunikacie KNF. 

Zgodnie z przepisami po cofnięciu pozwolenia TFI rolę reprezentantów funduszy przejmą depozytariusze funduszy. - Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. W tym okresie depozytariusz, kierując się interesem uczestników funduszy, powinien poszukiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu - wyjaśnia KNF. Saturn z rynku wypadł 20 sierpnia, więc termin na znalezienie nowego zarządcy upływał 20 listopada.

Adam Torchała

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Kłopoty GetBacku

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki