Surowe kary za nielegalnych pracowników spoza UE

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na nielegalne zatrudnienie cudzoziemców, muszą liczyć się z możliwością poniesienia kary w przypadku, gdy owo zatrudnienie się wyda. Obecnie trwają pracę nad tym, aby te kary zaostrzyć.

Kodeks pracy mówi, że jeżeli pracodawca  zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę lub nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Najczęściej w Polsce pracę podejmują obywatele krajów:

Ukraina
9.504 zezwoleń
Chiny 4.536 zezwoleń
Wietnam 2.577 zezwoleń

Razem stanowią ponad połowę cudzoziemców, którym wydano zezwolenia na pracę w Polsce.

Źródło:Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Dane z 2009 r.)

Oprócz tego wobec takiego pracodawcy można zastosować inne kary, takie jak:
 • kara nagany,
 • środki oddziaływania społecznego, polegające zwłaszcza na przeproszeniu pokrzywdzonego, uroczystym zapewnieniu niepopełniania więcej takiego czynu albo zobowiązaniu sprawcy do przywrócenia stanu poprzedniego,
 • środki oddziaływania wychowawczego,  takie jak  pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie.

Kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców spoza UE

- Sankcje wobec pracodawców za zatrudnianie cudzoziemców, niebędących obywatelami Unii Europejskiej reguluje Ustawa o promocji zatrudnienia. Zgodnie z tą ustawą cudzoziemiec, niebędący obywatelem Unii Europejskiej, aby wykonywać pracę w Polsce, powinien mieć zezwolenie wydane przez wojewodę – mówi Aleksander Wójcik – radca prawny z Kancelarii Kurek, Kościółek, Wójcik.


Co ważne, o takie zezwolenie występuję pracodawca, a nie pracownik. Z kolei za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca grozi kara grzywny w wysokości 3.000 zł. - W przypadku, jeżeli pracodawca doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega on karze grzywny do 10.000 złotych – dodaje Aleksander Wójcik.

Unia zaostrzy kary za nielegalne zatrudnienie

Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy wdrażającej do polskiego systemu prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z 18 czerwca 2009 r. Przewiduje ona minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie obywateli spoza Unii Europejskiej.

Jak wyjaśnia nasz ekspert, Dyrektywa przewiduje obowiązek implementacji jej przepisów przez kraje członkowskie do dnia 20 lipca 2011 roku. Projekt ustawy przewiduje dotkliwe kary dla pracodawców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzą:
 • obowiązek zapłaty grzywny, której wysokość będzie zależna od liczby nielegalnie zatrudnionych pracowników,
 • obciążenie pracodawcy kosztami zaległych składek i podatków,
 • pozbawienie uprawnień do korzystania ze świadczeń pomocy lub dotacji publicznych, w tym funduszy UE na okres do pięciu lat,
 • wykluczenie z udziału w zamówieniach publicznych,
 • niemożność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów osób prawnych wynagrodzenia wypłacanego nielegalnie zatrudnionemu wraz z podatkiem oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Ustawa ma wprowadzić również zaostrzoną odpowiedzialność karną za zatrudnianie cudzoziemców. Zgodnie z projektem ustawy, zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej będzie zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl

Podstawa prawa:

 • Kodeks pracy ( Dz.U.98.21.94)
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.)
 • Ustawa o promocji zatrudnienia (Dz.U.08.69.415)
 

Barbara Sielicka

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne