REKLAMA

Przychody KGHM niższe od oczekiwań. Inwestorzy rozczarowani

2017-11-14 17:46, akt.2017-11-15 10:35
publikacja
2017-11-14 17:46
aktualizacja
2017-11-15 10:35

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w trzecim kwartale 2017 roku 1,414 mld zł wobec 1,089 mld zł przed rokiem. Wynik okazał się 3 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,457 mld zł. Przychody grupy wyniosły 4,774 mld zł wobec 4,685 mld zł przed rokiem. Średnia prognoz analityków wynosiła 5,262 mld zł.

fot. Bartłomiej Kudrowicz / / FORUM

[Aktualizacja 11.04] Po dwóch godzinach środowej sesji akcje KGHM taniały o 4,7%, osiągając cenę 113,50 zł.

Spółka podała w komunikacie prasowym, że wyższa o 30 proc. skorygowana EBITDA to głównie efekt wzrostu przychodów (o 89 mln zł) i poprawy EBITDA kopalni Sierra Gorda (o 213 mln zł).

"Wzrost kosztu wsadów obcych (o 353 mln zł) wynikający z wyższego ich wolumenu oraz cen zakupu został zrównoważony przez niższe koszty podstawowej działalności operacyjnej (o 346 mln zł) związane ze wzrostem stanu zapasów" - dodano.

Z kolei wzrost przychodów KGHM uzasadnia wyższymi cenami miedzi o ponad 1,5 tys. USD/t (wzrost o 33 proc. rdr), które zostały częściowo skompensowane efektem cenowym przez niższy o 12 proc. rdr wolumen sprzedaży miedzi oraz spadek sprzedaży srebra o 14 proc. rdr przy jego kursie w USD również niższym o 14 proc, a to wszystko przy osłabieniu kursu USD/PLN o 7 proc. rdr.

Zysk netto grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale sięgnął 604 mln zł wobec 329 mln zł rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że zysk netto wyniesie 573,4 mln zł.

Grupa KGHM Polska Miedź odnotowała w trzecim kwartale stabilny rok do roku poziom produkcji miedzi płatnej (-0,4 proc.) w efekcie wzrostu produkcji Sierra Gorda o 14 proc. oraz niewielkich spadków w KGHM Polska Miedź (-1,5 proc.) i KGHM International (-0,8 proc.) – głównie w wyniku niepełnych mocy przerobowych Huty Miedzi Głogów I związanych z wczesną fazą eksploatacji nowego pieca zawiesinowego oraz eksploatacji gorszej jakościowo rudy w Kopalniach Sudbury w KGHM International. W porównaniu do drugiego kwartału 2017 produkcja w grupie wzrosła o 1,2 proc.

"Sprzedaż miedzi niższa o 12 proc. rdr w trzecim kwartale, przy stabilnej produkcji, jest efektem konieczności zbudowania zapasu walcówki na czas przestoju HM Cedynia w czwartym kwartale (ok. 10 tys. ton) oraz produkcji 4,5 tys. ton miedzi z powierzonego koncentratu, która nie jest produkcją na sprzedaż" - dodano.

Dług netto na koniec trzeciego kwartału wyniósł 6,825 mld zł, a poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA spadł do 1,3 z poziomu 1,6 na koniec roku 2016.

Po trzech kwartałach nakłady inwestycyjne KGHM Polska Miedź wyniosły 1,302 mld zł, nakłady inwestycyjne KGHM International 368 mln zł, a Sierra Gorda 382 mln zł.

KGHM ma realną szansę wypracować w 2017 roku 20 mld zł przychodów - poinformował prezes spółki Radosław Domagalski-Łabędzki.

"Biorąc pod uwagę, że IV kwartał zawsze jest najlepszy pod względem przychodów, mamy realną szansę zakończyć ten rok na poziomie 20 mld zł" - powiedział prezes podczas konferencji.

KGHM podtrzymuje, że chce wypłacić dywidendę; spodziewa się wyższej produkcji srebra

"Produkcja srebra powinna być nieznacznie wyższa niż zakładana. W KGHM International produkcja miedzi powinni być natomiast zgodna z oczekiwaniami, podobnie jak w Sierra Gorda” – powiedział prezes.

KGHM zakłada wyprodukowanie w całym 2017 roku 1.221 ton srebra w koncentracie i 1.203 ton srebra metalicznego. Po trzech kwartałach było to odpowiednio 988 ton i 916 ton. W KGHM International produkcja miedzi ma wynieść 81 tys. ton wobec 61 tys. ton po trzech kwartałach. Plan wydobycia miedzi w Sierra Gorda w całym roku to 57 tys. ton (40 tys. ton po trzech kwartałach).

Spółka podała w raporcie kwartalnym, że produkcja molibdenu w całym 2017 roku będzie o ok. 4 mln funtów niższa od planowanej. W samym trzecim kwartale produkcja była niższa o ok. 2,4 mln funtów niższa od planów KGHM.

„Czwarty kwartał nie będzie tak dobry, jeżeli chodzi o wydobycie molibdenu, ponieważ musieliśmy zmienić obszar wydobycia tego metalu na odkrywce w Sierra Gorda” – powiedział prezes.

„Trzeba pamiętać, że są to ostatnie lata, kiedy produkcja molibdenu w Sierra Gorda wpływa w istotny sposób na nasze wyniki” – dodał.

Prezes podał, że w przyszłym roku zapotrzebowanie Sierra Gorda na kapitał będzie niższe niż planowano wcześniej, podobnie jak ma to miejsce w 2017 roku. Grupa podała, że nakłady kapitałowe na spółki zagraniczne w tym roku będą niższe od budżetowanych i wyniosą nieco ponad 500 mln zł. Domagalski-Łabędzki poinformował, że spółka nie podjęła jeszcze decyzji na co przeznaczy środki, które miały trafić na ten cel (na początku roku planowano ponad 1 mld zł inwestycji kapitałowych).

KGHM planuje uruchomić w czwartek instalację prażenia koncentratu miedzi. Opóźnienie w tym zakresie było jedną z przyczyn niższej produkcji miedzi elektrolitycznej przez grupę.

„Mam nadzieję, że jutro ten proces prażenia zostanie efektywnie uruchomiony, jesteśmy w trakcie rozruchu. Czekamy na te informacje, gdyż pozwolą nam one sprawdzić czy plan związany z instalacją prażenia będzie realny” – powiedział prezes.

Na początku 2018 roku grupa planuje „gruntowny” remont instalacji kotła odzysknicowego w hucie HM Głogów II. Prezes podał, że instalacja ta pracuje bez większych modernizacji od pięciu lat, co zwiększa ryzyko jej awaryjności. KGHM nadal ustala ponadto przyczyny awarii nowego kotła, w Hucie Miedzi Głogów I, która miała miejsce w październiku.

Według słów prezesa, na początku przyszłego roku KGHM rozpocznie negocjacje płacowe w Chile.

„Mamy tam dwa związki zawodowe, presja z ich strony jest większa niż w Polsce. Czekają nas trudne negocjacje. Trzeba pamiętać, że pozycja pracodawcy na projektach górniczych w Chile pogorszyła się ze względu na zmiany legislacyjne” – powiedział prezes.

Prezes potwierdził, że KGHM chce wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok.

„W tym roku wypłaciliśmy dywidendę za ubiegły rok, który był trudny. Najprawdopodobniej również w przyszłym roku będziemy w stanie sobie pozwolić na wypłatę dywidendy, ale priorytetem jest rozwój i inwestycje” – powiedział.

W 2017 roku KGHM wypłaciła 200 mln zł dywidendy z zysków z lat ubiegłych. Dywidenda na akcję wyniosła 1 zł. W 2016 roku KGHM wypłacił 1,5 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 300 mln zł.

KGHM Polska Miedź

Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA KGHM Polska Miedź w trzecim kwartale wyniósł 968 mln zł wobec 931 mln zł przed rokiem. Przychody spółki wyniosły 3,732 mld zł i były bardzo zbliżone do ubiegłorocznych (3,744 mld zł), a zysk netto wyniósł 540 mln zł wobec 614 mln zł rok wcześniej.

Produkcja miedzi elektrolitycznej w KGHM Polska Miedź wyniosła 135,6 tys. ton (88,9 tys. ton ze wsadów własnych) wobec 137,7 tys. ton w analogicznym okresie 2016 roku. Produkcja srebra wzrosła do 323,8 ton z 321,5 ton rok wcześniej. Spółka wyprodukowała ponadto 33,2 tys. uncji złota, co oznacza wzrost wobec 30,7 tys. uncji wyprodukowanych rok wcześniej.

Gotówkowy koszt produkcji koncentratu miedzi C1 w trzecim kwartale wyniósł 1,62 USD/funt wobec 1,18 USD/funt przed rokiem i 1,34 USD/funt w drugim kwartale 2017.

Wolumen sprzedaży miedzi w trzecim kwartale sięgnął 121 tys. ton i był niższy od 130,1 tys. ton sprzedanych rok wcześniej. Spółka sprzedała 258 tony srebra (301,2 ton rok wcześniej).

Sierra Gorda

Skorygowany zysk EBITDA Sierra Gorda w trzecim kwartale - proporcjonalnie do 55 proc. udziałów, które posiada w spółce KGHM - wyniósł 183 mln zł wobec 30 mln zł straty przed rokiem. Przychody spółki wzrosły do 568 mln zł wobec 287 mln zł, a strata netto wyniosła 136 mln zł wobec 353 mln zł ujemnego wyniku rok wcześniej.

Produkcja miedzi w Sierra Gorda - dla 55 proc. udziałów KGHM w spółce - wyniosła 12,8 tys. ton, czyli nieco niższa niż kwartał wcześniej (13,2 tys. ton).

Produkcja molibdenu spadła do 3,4 mln funtów z 8,2 mln funtów kwartał wcześniej.

"Konieczność zmiany sekwencji wydobycia w kopalni Sierra Gorda w trzecim kwartale przełożyła się na eksploatację części złoża o niższej zawartości molibdenu i produkcję tego metalu na poziomie tylko 3,4 mln funtów (dla 55 proc. udziałów), co nadal stanowi wzrost o 38 proc. rdr, ale znacznie poniżej wyniku osiągniętego w drugim kwartale" - podano w komunikacie KGHM.

"Przewiduje się, że produkcja molibdenu w 2017 r. będzie mniejsza o około 4 mln funtów w stosunku do planowanej (55 proc. udziałów)" - dodano.

Spółka wyprodukowała ponadto 8,4 tys. uncji metali szlachetnych, co oznacza wzrost wobec 7,2 tys. uncji z drugiego kwartału.

Gotówkowy koszt produkcji koncentratu miedzi C1 w Sierra Gorda w trzecim kwartale wyniósł 1,56 USD/funt wobec 1,53 USD/funt w drugim kwartale.

Wolumen sprzedaży miedzi w trzecim kwartale sięgnął 24,7 tys. ton i był nieco wyższy w drugim kwartale, kiedy wyniósł 23,5 tys. ton. Spółka sprzedała 11 mln funtów molibdenu, czyli o 2,5 mln funtów więcej niż kwartał wcześniej.

KGHM International

KGHM International (właściciel m.in. kopalni Victoria i Ajax w Kanadzie oraz Robinson w USA) wypracował w trzecim kwartale 191 mln zł skorygowanego zysku EBITDA wobec 121 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wzrosły rok do roku do 612 mln zł wobec 566 mln zł, a strata netto wyniosła 54 mln zł wobec 352 mln zł ujemnego wyniku rok wcześniej.

Produkcja miedzi płatnej w KGHM International wyniosła w trzecim kwartale 21,9 tys. ton, czyli była niższa od 22,1 tys. ton, które spółka wydobyła rok wcześniej. Produkcja metali szlachetnych sięgnęła 19,4 tys. uncji wobec 24,6 tys. uncji rok wcześniej.

Sprzedaż miedzi sięgnęła 18,2 tys. ton, wobec 21,1 tys. ton w trzecim kwartale 2016. Sprzedaż metali szlachetnych wyniosła 17,1 tys. uncji wobec 21,7 tys. uncji rok wcześniej.

Gotówkowy koszt produkcji koncentratu miedzi C1 w KGHM International w trzecim kwartale wyniósł 1,90 USD/funt wobec 1,73 USD/funt przed rokiem.

Poniżej przedstawiamy skonsolidowane wyniki KGHM w III kwartale 2017 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł):

Skonsolidowane wyniki KGHM w III kwartale 2017 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł)
3Q2017 wyniki kons. różnica r/r YTD 2017 rdr
Przychody 4774,0 5262,0 -9,3% 1,9% 14487,0 10,2%
EBITDA skoryg. 1414,0 1457,4 -3,0% 29,8% 4277,0 35,7%
zysk netto j.d. 604,0 573,4 5,3% 83,6% 1655,0 164,0%
marża EBITDA 29,6% 27,7% 1,92 6,37 29,52% 5,54
marża netto 12,7% 10,9% 1,72 5,63 11,42% 6,65

KGHM obniża prognozę nakładów kapitałowych w '17 do maksymalnie 510 mln zł

KGHM szacuje, że w związku z lepszymi od oczekiwań wynikami KGHM International oraz Sierra Gorda, nakłady kapitałowe spółki-matki nie przekroczą w tym roku 510 mln zł. Na początku roku spółka prognozowała nakłady kapitałowe na poziomie 1,022 mld zł.

"W związku z lepszymi niż budżetowane wynikami finansowymi KGHM International oraz Sierra Gorda, KGHM Polska Miedź szacuje, że nakłady kapitałowe w 2017 r. planowane na poziomie 1.022 mln zł nie przekroczą 510 mln zł – przy założeniu utrzymania się aktualnej sytuacji makroekonomicznej, w szczególności notowań miedzi (w USD) oraz kursu walutowego USD/PLN" - napisano w raporcie.

W 2016 roku nakłady kapitałowe KGHM Polska Miedź wyniosły 841,8 mln zł. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (4)

dodaj komentarz
lelo1949
wszystkie zagraniczne aktywa przynoszą od lat straty(nie wspomnę o Kongo),sprzedać i pieniądze wypłacić akcjonariuszom (siedzę na KGHM)od 15lat ,świetna spółka niszczona przez polityków,kagiemne,ciepłe posadki w zarządach podspółek,złe zarządzanie ,spółka strategiczna dla całej UE,powinna kosztować 500 zł akcja
warszawyak
Jak będzie PO 50 zł to usiądę !
wwwmmm
W skrócie nasz kochany kghm się kisi , co jest grane??????
slc350
A jak ma się nie kiśić z zarządem z łapanki kolesi.... setką nierentownych inwestycji bo "ktoś miał fantazję" co kghm wystawi łeb to dostanie nowym podatkiem... związkami, 13 14 18 pensja....... itd. itd.......

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki