REKLAMA

Przybywa kredytów ze stałą stopą procentową. Porównujemy hipoteki 6 banków

Michał Kisiel2021-05-27 06:00, akt.2021-05-27 14:10analityk Bankier.pl
publikacja
2021-05-27 06:00
aktualizacja
2021-05-27 14:10
Przybywa kredytów ze stałą stopą procentową. Porównujemy hipoteki 6 banków
Przybywa kredytów ze stałą stopą procentową. Porównujemy hipoteki 6 banków
fot. Viktoriia Kokhanevych / / Shutterstock

Nieco ponad miesiąc pozostał do jednej z najważniejszych zmian na rynku kredytów hipotecznych w ostatnich latach. Od lipca każdy kredytodawca będzie musiał zaproponować produkt z co najmniej okresowo stałą stopą oprocentowania. Bankier.pl sprawdza, co już jest dostępne dla kredytobiorców.

Tylko do końca czerwca 2021 r. banki mają czas na wprowadzenie do oferty kredytów hipotecznych ze stałą stopą oprocentowania. To wynik zalecenia nadzoru zawartego w Rekomendacji S, nieco przesuniętego w czasie w trakcie trwania pandemii.

Znacząca większość kredytów hipotecznych spłacanych dziś przez klientów opiera się na formule zmiennego oprocentowania. W umowie kredytowej wysokość odsetek naliczanych przez bank uzależnia się od dwóch elementów:

  • Wskaźnika z rynku międzybankowego (np. WIBOR 3M) odczytywanego w ściśle określonym momencie (np. pierwszego dnia roboczego miesiąca) i aktualizowanego zgodnie z zapisami umowy (np. raz na kwartał).
  • Marży kredytowej niezmiennej w całym okresie kredytowania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wysokość marży uzależniona jest od korzystania z dodatkowych produktów banku (tzw. sprzedaż krzyżowa), a klient nie spełni warunków – wówczas możliwa jest skokowa zmiana poziomu marży lub gdy promocyjna stawka obowiązuje przez z góry określony czas.

Po zsumowaniu obu elementów otrzymujemy stopę procentową używaną do wyliczania rat. W ciągu kilkudziesięciu lat spłaty może się ona bardzo znacząco zmieniać. Nadzór finansowy od dawna zwracał uwagę, że ryzyko stopy procentowej może okazać się bolesne dla kredytobiorców. O niebezpieczeństwie mogą zapominać zwłaszcza ci, którzy zaciągają kredyt teraz, przy rekordowo niskich stopach procentowych.

KNF wymusił na bankach zaoferowanie kredytów ze stałą lub okresowo stałą stopą. Kredytodawcy zdecydowali się na razie wyłącznie na drugą opcję. Na rynku dostępne są zatem oferty, które dają klientom pewność niezmiennej raty tylko przez pewien czas (minimum to 5 lat). Kredytobiorca stanie po kilku latach ponownie przed wyborem – „zablokować” sobie oprocentowanie na nowym poziomie na kolejny okres lub przejść na oprocentowanie zmienne.

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Poradnik

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.
Masz pytanie? Napisz na [email protected]

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

6 banków już proponuje okresowo stałą stopę

W maju do grupy banków, które dopasowały się przed terminem do zaleceń nadzoru dołączył BNP Paribas Bank. Oznacza to, że kredytobiorcy mogą wybrać okresowo stałe oprocentowanie już w 6 instytucjach.

W majowej edycji rankingu kredytów hipotecznych banki przygotowały symulacje w dwóch scenariuszach – zmiennego i stałego oprocentowania. We wszystkich bankach, które przedstawiły propozycję kredytu ze stałą ratą maksymalny okres obowiązywania stałej stopy wynosi 5 lat, czyli tyle, ile jako minimum wyznacza rekomendacja KNF.

W Banku Millennium, Banku Pekao, BNP Paribas Banku, ING Banku Śląskim i PKO BP klient po pierwszym 5-letnim okresie obowiązywania stałej stawki może zdecydować się na skorzystanie z opcji ponownego wykorzystania stałego oprocentowania. Stopa będzie jednak ustalana na nowo, zgodnie z warunkami proponowanymi w danym momencie przez bank.

Kredyty ze stałym oprocentowaniem – oferty banków (dla profilowych kredytobiorców – bezdzietna para, dochód 6 tys. zł, zobowiązanie na 30 lat, cena nieruchomości 350 tys. zł, LTV 80 proc.)

Bank

Okres obowiązywania stałej stopy procentowej

Czy po tym okresie można ponownie skorzystać ze stałej stopy?

Wysokość oprocentowania po przejściu na zmienną stopę oprocentowania (dla LTV 80 proc.)

Bank Millennium

5 lat

tak

WIBOR 3M + 2,20 pp.

Bank Pekao

5 lat

tak

SBKM 6M (1) + 2,10 pp.

BNP Paribas Bank

5 lat

tak

WIBOR 3M + 2,05 pp.

ING Bank Śląski

5 lat

tak

WIBOR 6M + 2,29 pp.

PKO BP / PKO Bank Hipoteczny – klient stały (min. 6 miesięcy)

5 lat

tak

WIBOR 6M + 2,05 pp.

Santander Bank Polska

5 lat

nie

WIBOR 3M + 1,99 pp.

(1) Wskaźnik wyliczany jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych notowań stawki WIBOR 6M, publikowanych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy, dla którego jest ustalany.

Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 14-20.05.2021 r.

Takiej możliwości nie będą mieć klienci w Santander Banku. Po 5 latach obowiązywania stałej stawki następuje przejście na konstrukcję „WIBOR 3M plus marża”. Klient będzie zatem korzystał z oprocentowania zmiennego.

Stała stopa nie taka stała

Porównaliśmy warunki cenowe proponowane przez banki profilowym klientom, wahającym się pomiędzy stałym a zmiennym oprocentowaniem. Oferty przygotowane zostały dla pary przed trzydziestką poszukującej nieruchomości w Opolu. Przyjęliśmy, że małżeństwo nie ma dzieci na utrzymaniu i dysponuje co miesiąc kwotą 6 tys. zł. Dochody pochodzą z umów o pracę na czas nieokreślony. Lokal z rynku pierwotnego kosztuje 350 tys. zł.

Różnice są znaczące i w każdym przypadku kredyt ze zmiennym oprocentowaniem jest (obecnie) tańszy niż jego „stałoprocentowy” odpowiednik. Największy dystans dzieli propozycje w ING Banku Śląskim. Rata kredytu ze stałą stopą jest wyższa o 273 zł. Stawki oprocentowania zrównają się, gdy WIBOR 6M osiągnie poziom 1,98 proc. (obecnie wskaźnik wynosi 0,24 proc.).

Porównanie kredytów ze stałym i zmiennym oprocentowaniem (kredyt na 280.000 zł, na 30 lat, LTV 80 proc., symulacja dla tego samego profilu kredytobiorców)

Bank

Oprocentowanie kredytu ze STAŁYM oprocentowaniem

Rata równa (1)

Oprocentowanie kredytu ze ZMIENNYM oprocentowaniem

Rata równa (1)

Przy jakiej wartości WIBOR stawki oprocentowania się zrównają?

Bank Millennium

4,00%

1336 zł

2,41% (WIBOR 3M 0,21 proc. + marża 2,20 pp.)

1093 zł

WIBOR 3M 1,80%

Bank Pekao

3,54%

1264 zł

2,34% (SBKM 6M 0,24 proc. + marża 2,10 pp.)

1084 zł

SBKM 6M (2) 1,44%

BNP Paribas Bank

3,30%

1228 zł

2,26% (WIBOR 3M 0,21 proc. + marża 2,05 pp.)

1073 zł

WIBOR 3M 1,25%

ING Bank Śląski (2)

4,27%

1382 zł

2,53% (WIBOR 6M 0,24 proc. +  marża 2,29 pp.)

1109 zł

WIBOR 6M 1,98%

PKO BP / PKO Bank Hipoteczny (3)

3,69%

1285 zł

2,29% (WIBOR 6M 0,24 proc. + marża 2,05 pp.)

1074 zł

WIBOR 6M 1,64%

Santander Bank

3,10%

1196 zł

2,20% (WIBOR 3M 0,21 proc. + marża 1,99 pp.)

1063 zł

WIBOR 3M 1,11%

(1) Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego.

(2) Wskaźnik wyliczany jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych notowań stawki WIBOR 6M, publikowanych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy, dla którego jest ustalany.

(3) W pierwszych 12 miesiącach bank stosuje obniżone oprocentowanie, podano stawki po 12. miesiącu. Oferta dla klienta stałego, posiadającego rachunek od min. 6 miesięcy

Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 14-20.05.2020 r.

Najmniejsza różnica dzieli opcje w Santander Banku. Rata kredytu ze stałym oprocentowaniem jest wyższa o 133 zł, a zrównanie się oprocentowania nastąpi przy wzroście WIBOR 3M już o 0,9 pp. (do 1,11 proc.).

Warto podkreślić, że banki często i znacząco zmieniają stawki oprocentowania „stałych” kredytów. Chociaż w ostatnich 2 miesiącach nie zmieniły się stawki WIBOR (ani stopy banku centralnego), to w ofertach opartych na stałej stopie zaobserwowaliśmy spore wahania. Przykładowo, w marcu 2021 r. ING Bank Śląski proponował stawkę 3,88 proc., o 0,39 pp. niższą niż obecnie. Z kolei Bank Millennium obniżył od tego czasu oprocentowanie o 0,25 pp.

Na zmiany w cennikach wpływ mają niewątpliwie zmieniające się oczekiwania dotyczące poziomu stóp procentowych w najbliższej przyszłości (szczegółowo przewrót ten opisał Krzysztof Kolany na łamach Bankier.pl). Widać je, jeśli porównamy „punkt równowagi”, wyznaczający poziom, do którego musiałby wzrosnąć WIBOR, by nastąpiło zrównanie się pomiędzy oprocentowaniem w kredycie ze stałą stopą i ze zmienną stopą.

Porównanie punktów równowagi w bankach oferujących kredyty ze stałym oprocentowaniem

Bank

Punkt równowagi – maj 2021 (1)

Punkt równowagi – marzec 2021 (1)

Różnica

Bank Millennium

WIBOR 3M 1,80%

WIBOR 3M 2,25%

- 0,45 pp.

Bank Pekao

SBKM 6M (2) 1,44%

SBKM 6M (2) 1,13%

+ 0,31 pp.

BNP Paribas Bank

WIBOR 3M 1,25%

-

-

ING Bank Śląski

WIBOR 6M 1,98%

WIBOR 6M 1,69%

+ 0,29 pp.

PKO BP / PKO Bank Hipoteczny

WIBOR 6M 1,64%

WIBOR 6M 1,29%

+ 0,35 pp.

Santander Bank

WIBOR 3M 1,11%

WIBOR 3M 1,11%

0,00 pp.

(1) Poziom wskaźnika z rynku międzybankowego, przy którym nastąpiłoby zrównanie się oprocentowania kredytu z okresowo stałą stopą procentową i kredytu ze zmiennym oprocentowaniem, obliczenie oparte na symulacjach banków dla tego samego profilu kredytobiorców w danym miesiącu.

(2) Wskaźnik wyliczany jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych notowań stawki WIBOR 6M, publikowanych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy, dla którego jest ustalany.

Źródło: Bankier.pl na podstawie symulacji banków, marzec 2021, maj 2021.

W marcowym porównaniu wskazywaliśmy, że cenniki banków oferujących kredyty z okresową stałą stopą sugerują, że kredytodawcy spodziewają się zdecydowanego ruchu stóp w górę. Ostatnie korekty w cennikach tylko to potwierdzają – wzrosła przy tym skala oczekiwanych zmian.

Dla kredytobiorców rozważających decyzję o wyborze stałej stopy liczyć powinno się przede wszystkim pytanie – jaką cenę gotowi jesteśmy zapłacić za pewność, że przez kolejnych 5 lata rata nie pójdzie w górę? Z zadaniem oszacowania prawdopodobieństwa i skali zmiany stóp procentowych w najbliższych latach nie radzą sobie nawet najlepsi analitycy. Nie pomaga w tym niezbyt jasna polityka informacyjna RPP i dynamika zmian w ruszającej po pandemii gospodarce.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (5)

dodaj komentarz
jan888
Miód do nęcenia ludzi w pułapkę - kupujcie nieruchomości na górce, taniej już nie będzie. Macie tu 30-letni kredycik na którym można tylko zarobić - ze stałą stopą procentową... na pięć lat ;).
marxs
hehe czegóż to się nie robi żeby rodzinę Baranów zanęcić?
brat_ramzesa
A jeśli "nadpłacę" swój kredyt tuż po wzroście stóp procentowych? Wszakże nadpłaca się tylko kapitał, więc szybkim zagraniem, mogę z powrotem przywrócić ratę do poziomu sprzed wzrostu stóp.
kochan
Ta, a jak spłacisz całość to do poziomu zanim kredyt wziąłeś.
Ciekawe, że inni jeszcze na to nie wpadli.
zzibi2
jeśli masz tyle gotówki to po co Ci kredyt?
np zakładając że oprocentowanie wzrośnie o 4% przy kredycie na 400 tys, potrzebujesz nadpłacić ok 150 tys. aby utrzymać wysokość raty na tym samym poziomie

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki