PZU i PFR kupują 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł

[Aktualizacja godz. 11:30] PZU i PFR kupią od włoskiego UniCredit akcje Banku Pekao – wynika z komunikatu opublikowanego przez PZU. Wartość transakcji to ponad 10 miliardów złotych. Akcje Pekao i PZU rosły na początku czwartkowej sesji o ponad 2%, potem kursy się rozjechały i po godz. 10.00 akcje PZU rosły o niemal 5%, a akcje Pekao spadały o 1,5%.

PZU i PFR kupują 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł
PZU i PFR kupują 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł (Pekao)

Milowy krok na drodze do zwiększenia udziału krajowego kapitału w polskim sektorze bankowym właśnie się dokonał. Powszechny Zakład Ubezpieczeń, działając w porozumieniu z Polskim Funduszem Rozwoju, zawarł dziś z włoskim UniCredit umowę dotyczącą sprzedaży 32,8-procentowego pakietu akcji Pekao. Wartość transakcji to ponad 10 mld zł.  

"Cena, którą uzgodniły Strony to 123 PLN (sto dwadzieścia trzy złote) za jedną akcję, co implikuje łączną cenę 10 589 091 156 PLN (dziesięć miliardów pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych) za cały pakiet nabywany przez PZU SA i PFR" – czytamy w komunikacie PZU, który do transakcji wniesie 6,46 mld zł.

Transakcja ma być realizowana w dwóch etapach. W ramach pierwszego, PZU kupi 100 proc. udziałów w spółce, która będzie właścicielem 20 proc. akcji banku, zaś PFR bezpośrednio nabędzie pakiet 10 proc. akcji Pekao. W drugim etapie, po nie mniej niż 60 dniach od pierwszej transakcji, PFR kupi pozostały pakiet akcji banku (2,8%).

"Transakcja będzie sfinansowana w złotych. Natomiast chcielibyśmy, by transakcja wymiany złotego na euro odbyła się poza rynkiem, za pośrednictwem BGK, żeby nie doszło do zawirowań na rynku walutowym" - powiedział prezes PFR Paweł Borys na czwartkowej konferencji prasowej.

- Dzięki sfinalizowanej transakcji PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo – Wschodniej będącą liderem zarówno w ubezpieczeniach, sektorze bankowym i zarządzaniu aktywami. Jestem przekonany, że istnienie tak mocnej instytucji finansowej z siedzibą w Warszawie w znaczący sposób wpłynie na stabilność finansową i perspektywy odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki. Instytucja ta będzie miała unikatowe możliwości, aby dzięki swojej sile i skali budować wartość dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników – powiedział Michał Krupiński, prezes PZU.  

Komentarz eksperta

główny analityk Bankier.pl
Renacjonalizacja drugiego największego banku w Polsce

Po przejęciu kontrolnego pakietu akcji w Pekao SA państwo będzie miało kontrolę nad dwoma największymi bankami w Polsce pod względem aktywów. Dominujący gracze na polskim rynku bankowym - PKO BP i Pekao SA - będą mieli tego samego właściciela, w swych decyzjach często kierującego się przesłankami innymi niż biznesowe.

Ponadto Skarb Państwa kontroluje Alior Bank – czyli 9. największy bank pod względem aktywów (46,6 mld zł) – oraz w pełni państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego z aktywami rzędu 77,9 mld zł.

A to nie koniec. Rząd pośrednio sprawuje kontrolę nad Bankiem Pocztowym (7,2 mld zł) oraz Bankiem Ochrony Środowiska (21,1 mld zł). Aktywa banków kontrolowanych przez rząd wynoszą ok. 560 mld zł, co stanowi przeszło jedną trzecią aktywów sektora bankowego w Polsce.

Czytaj więcej: Renacjonalizacja drugiego największego banku w Polsce

PFR zakup Pekao sfinansuje z kapitałów własnych, kredytu z PKO BP

PFR zakłada, że 1,5-2 mld zł na sfinansowanie zakupu akcji Pekao będzie pochodziło z kapitałów własnych funduszu. Pozostałą część może sfinansować kredytem z PKO BP, na który ma promesę. Fundusz myśli też o emisji obligacji - poinformował na konferencji prezes PFR Paweł Borys.

"Zakładamy, że 1,5-2 mld zł środków na sfinansowanie zakupu naszej części akcji Pekao będzie pochodziło z naszych kapitałów własnych. Na resztę mamy promesę kredytu z PKO BP, ale nie musimy opierać się tylko na tym kredycie, myślimy o emisji obligacji na rynku" - powiedział Borys na konferencji.

"Zakładamy, że stopa zwrotu z tej inwestycji będzie +10 proc. plus+ rocznie. Liczymy na solidne dywidendy, ale też na wzrost kursu akcji Pekao. Uważamy, że kupujemy akcje Pekao po bardzo korzystnej cenie" - dodał.

Morawiecki: Polski kapitał w Pekao wzmocni stabilność sektora

Powrót polskiego kapitału do struktury akcjonariatu banku Pekao z pewnością przyczyni się do wzmocnienia stabilności sektora bankowego, a co za tym idzie polskiej gospodarki - poinformował w czwartek PAP wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.

Cieszę się, że Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z PZU przeprowadzili bardzo profesjonalnie tak dużą transakcję - dodał Morawiecki.

Minister rozwoju podkreślił, że z badań przeprowadzonych niedawno przez TNS Polska wynika, że ponad 70 proc. Polaków uważa, że w kraju powinno być więcej banków z polskim kapitałem. "Po tej akwizycji w sektorze finansowym mamy dwóch silnych polskich liderów: Grupę PKO Banku Polskiego oraz Grupę PZU i Pekao wspieraną ekspertyzą i finansowaniem przez Polski Fundusz Rozwoju, który udowodnił, że potrafi być istotnym ośrodkiem wsparcia projektów inwestycyjnych, ważnych dla polskiej gospodarki" - zaznaczył.

"Wierzę, że zaangażowanie PFR i PZU w Pekao będzie korzystne dla klientów i pracowników banku, ponieważ nowi akcjonariusze z pewnością będą wspierać inwestycje w nowe technologie oraz wzrost jakości usług" - stwierdził wicepremier.

"Ta transakcja jest też pewnego rodzaju symbolem zmiany w podejściu do szeroko definiowanej polityki gospodarczej Polski. W przeszłości wielokrotnie marnowaliśmy szanse rozwojowe - chętniej sprzedawaliśmy niż kupowaliśmy cenne aktywa. Dziś okazuje się, że polscy inwestorzy też mogą i potrafią grać w Lidze Mistrzów na rynku fuzji i przejęć oraz korzystać z atrakcyjnych okazji rynkowych" - skomentował wicepremier.

Włosi wychodzą całkowicie

Bank Pekao lub PZU mogą również kupić od UniCredit udziały w Pioneer TFI, Pioneer PTE i Xelion. Jak podano w raporcie, intencją stron jest, aby podmioty te w pełni należały do grupy kapitałowej banku. Dlatego umowa zawiera ogólne, brzegowe warunki nabycia ich udziałów (za maksymalnie 634 mln zł), które obecnie należą do UniCredit. Udziały i akcje te nabędzie albo bank, albo PZU lub wskazany przez PZU podmiot.

We własnym komunikacie włoski UniCredixeliot poinformował, że pozostałą część udziałów w banku (7,3%) zamierza sprzedać w drodze transakcji rynkowych.

Unicredit zobowiązał się, że nie będzie kupował w przyszłości banków w Polsce ani nie będzie otwierał w naszym kraju oddziału - powiedział prezes PFR Paweł Borys.

- Sprzedaż całego pakietu akcji Pekao jest wyraźnym dowodem na realizację strategii przyjętej 11 czerwca 2016 r., która zakłada, że grupa UniCredit zamierza skupić się na wzmocnieniu i optymalizacji pozycji kapitałowej (…). Pełen przegląd strategii zostanie opublikowany 13 grudnia w Londynie – czytamy w komunikacie.

- PFR spodziewa się uzyskania zwrotu z inwestycji w Pekao na poziomie powyżej 10% w stosunku rocznym i zakłada horyzont inwestycyjny wynoszący co najmniej od 3 do 5 lat – czytamy natomiast w komunikacie Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Jednym z wyzwań stojących przed polską gospodarką jest brak silnej bazy krajowych inwestorów, co widoczne jest również w sektorze bankowym. Stąd też zainteresowanie PFR działaniem w charakterze długoterminowego partnera finansowego na rzecz inwestorów strategicznych, a także wsparcie, jakiego udzielamy dla różnorodnych inicjatyw mających na celu promowanie i umacnianie krajowego rynku finansowego. Pekao to silna instytucja, której pozycja rynkowa umożliwia dalsze wykorzystanie znacznego potencjału wzrostu polskiej gospodarki oraz sektora bankowego. We współpracy z PZU będziemy stabilnym inwestorem dla Pekao, z korzyścią dla pracowników, klientów i wartości dla akcjonariuszy tego banku – powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

Przy transakcji kupna Pekao, polskiemu ubezpieczycielowi doradzał Deutsche Bank, zaś w zakresie wyceny PFR pomagał JP Morgan. Doradcą due diligence przy transakcji była firma Ernst & Young.

Finał długiej historii

O przejęciu Pekao SA przez PZU oraz Polski Fundusz Rozwoju mówi się na rynku od początku roku. W połowie października informacja ta została oficjalnie potwierdzona przez PZU. Pod koniec października agencja Reutera podała, że strona polska uzyskała zgodę na rozpoczęcie due diligence Pekao SA. Według Reutersa, punktem wyjścia negocjacji była cena 126 zł za jedną akcję Pekao SA, wtedy transakcja zamknęłaby się w kwocie ok. 11 mld zł (2,5 mld euro). W środę na koniec sesji cena jednej akcji Pekao wynosiła 120,5 zł.

Kliknij, aby przejść do notowań
Kliknij, aby przejść do notowań (Bankier.pl)

W lipcu UniCredit nagle sprzedał 10% akcji Pekao po cenie 126 zł za sztukę. Po lipcowej transakcji wyjście Włochów z Pekao stało się coraz powszechniej oczekiwanym rozwiązaniem. 

Perspektywa powrotu Pekao pod skrzydła Skarbu Państwa nie spodobała się jednak inwestorom. Od marca notowania walorów drugiego co do wielkości banku w Polsce spadły z przeszło 160 zł do rocznego minimum na poziomie 114,3 zł, które zostało zanotowane 2 grudnia. Z kolei kurs akcji PZU spadł z 35 zł w maju do historycznego minimum 24,15 zł pod koniec września, jednak od tego czasu notuje szybkie zwyżki, ponownie wracając ponad poziom 30 zł.

Kliknij, aby przejść do notowań
Kliknij, aby przejść do notowań (Bankier.pl)

Kłopoty UniCredit są dobrze znane rynkowi od kilkunastu miesięcy. Bank zmaga się z niską rentownością i niedoborem kapitałów własnych szacowanym nawet na 9 mld euro. Dlatego bank zdecydował się na wyprzedaż niektórych aktywów. Oprócz lipcowej transakcji sprzedaży akcji Pekao SA, Włosi sprzedali także w lipcu i październiku odpowiednio 10- i 20-procentowy pakiet akcji FinecoBanku, a w poniedziałek poinformowali, że wyłączność negocjacyjną na zakup Pioneer Investments otrzymało Amaundi.

Krupiński: To dobra wiadomość dla klientów PZU i akcjonariuszy

- To dobra wiadomość dla klientów PZU. Dostaną oni dostęp do większej ilości produktów. To także dobra wiadomość dla akcjonariuszy, transakcji zwiększa wartość spółki z punktu ich widzenia. To także dobra wiadomość dla pracowników. Powstaje największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej, niekwestionowany lider w ubezpieczeniach, w zarządzaniu aktywami i jeden z liderów w sektorze bankowym - powiedział w wywiadzie z PAP prezes PZU Michał Krupiński, pytany o dzisiejszą transakcję.

- Będziemy dążyli do tego, żeby Pekao wypłacał maksymalnie wysokie dywidendy. Zakładamy kontynuację dotychczasowej strategii banku. Przewidujemy w Pekao dodatkowe inwestycje technologiczne w celu poprawy obsługi klientów - poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej Krupiński.

Cały wywiad z prezesem PZU Michałem Krupińskim w artykule "Krupiński: PZU największym zarządzającym aktywami w Polsce".

Prezes Lovaglio do wymiany?

PZU nie widzi konieczności zmiany obecnego zarządu Pekao, na którego czele stoi prezes Luigi Lovaglio - wynika z wypowiedzi Michała Krupińskiego, prezesa PZU.

"To bardzo dobry zarząd, uważamy że nie ma konieczności rewolucji, jeśli chodzi o strategię banku. Będziemy dostosowywać skład rady nadzorczej i zarządu do bieżących zadań" - powiedział Krupiński o obecnym zarządzie Pekao i przyszłości prezesa banku Luigi Lovaglio.

Michał Żuławiński/PAP

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 7 ~tutejszy

Dlaczego brak wiadomości o sprzedaży przez FR 20% akcji Rosniefti dla Szwajcarii i Kataru za sumę 10,5 mld. euro mimo sankcji . Biznes to jest biznes

! Odpowiedz
2 7 ~ZamknijKonto

DOBRA WIADOMOŚĆ??

Dobra wiadomość będzie, jak obniżą opłaty za PROWADZENIE KONTA i WYPŁATY.

wg aktualnego cennika:
* prowadzenie Eurokonto Mobilne: 5,99 zł / miesięcznie
* wypłaty w bankomatach innych niż Pekao : 2% min. 5 zł.

Klientom polecam.
http://zamknijkonto.pl/jak-zamknac-konto- w-pekao-sa

... na szczęście są jeszcze banki, które tak nie zdzierają.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 21 ~chochlike

Niby dobrze, że następuje repolonizacja, ale szkoda, że jest to połączone z renacjonalizacją. O wiele lepiej by było, gdyby banki kupiły polskie, ale jednocześnie i prywatne podmioty/osoby.

! Odpowiedz
3 13 ~realista

Tylko po to ( prywatne osoby ) by później, gdy będzie okazja sprzedać zachodniemu inwestorowi z dobrym zyskiem, a samemu tuczyć się na wzór oligarchów. Polityka obecnego rządu gwarantuje budowanie stabilności w tym sektorze, by nie dotknęło nas wszystkich to co zaczęło sie w 2008r. - same bezmózgowce lajkowały ten wpis, na ten czas w 8-miu osobach

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 10 ~Andy

Przyklad prywatyzacji przez 'polskie' podmioty mamy w mediach. TVN jest amerykanski (chyba zresza nidgy nie byl polski), Polsat niby polski ale nie bedze zdziwiony jak Solorz zdecyduje sie go opchnac komus z zagranicy. A reszta mediow w 70% nalezy do Niemcow. Nacjonalizacja moze byc mniejszym zlem.

! Odpowiedz
2 4 ~jaś

Państwo będzie kosiło podatek kapitałowy a drobni inwestorzy i klienci banku zapłacą. I żadnej dywidendy nikt nie zobaczy.

! Odpowiedz
1 2 ~kapucha

No to kupuj!

! Odpowiedz
14 16 ~Yar-Kim-Kwak

Prezesem banku powinien zostać mianowany bez konkursu czystej polskiej krwi jakiś "Misiewicz" lub "Jagermeister"

! Odpowiedz
5 15 ~Analityk

Jaki odsetek banków w Niemczech należy do kapitału niemieckiego?
Ile z tego jest państwowe (włączając udziały landów a nie tylko rządu centralnego)?
To jak już to sprawdzicie to zobaczycie że pomimo tego przejęcia pekao wciąż będzie nam do niemieckich wskaźników sporo brakować. Bo niestety kapitał ma narodowość i Niemcy o tym dobrze wiedzą.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 10 ~Ubezbieczony

W grudniu ubiegłego roku za OC mojego samochodu zapłaciłem niecałe 600 zł. Wczoraj otrzymalem super ofertę ponad 800 zł za jakis wariant standardowy oraz ponad 1000 zł za jakiś super wariant.
Wybieram wariant 3, inny ubezpieczyciel za nieco ponad 600 zl.

! Odpowiedz
PZU 1,89% 44,32
2019-01-23 17:02:40
WIG 1,76% 60 788,89
2019-01-23 17:05:00
WIG20 2,03% 2 407,09
2019-01-23 17:15:00
WIG30 2,01% 2 734,66
2019-01-23 17:05:00
MWIG40 1,47% 4 091,27
2019-01-23 17:04:45
DAX -0,17% 11 071,54
2019-01-23 17:35:00
NASDAQ -0,31% 6 998,28
2019-01-23 21:10:00
SP500 -0,10% 2 630,22
2019-01-23 21:10:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl