4,5800 zł
-0,43% -0,0200 zł
Odlewnie Polskie SA (ODL)

Zmiana porządu obrad ZWZ w związku z żądaniem akcjonariusza

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_Uchwalpkt_19,20,21.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwal_do_pkt_21_i_22.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-09
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zmiana porządu obrad ZWZ w związku z żądaniem akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 08.04.2020 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza, o którym mowa w art. 401 kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 04 maja 2020 r. następujących spraw:

1.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
2.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (wybór uzupełniający).
3.Podjęcie uchwały o zakończeniu Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
4.Wolne wnioski

W związku z powyższym Zarząd przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący sprawy wprowadzone do niego zgodnie z żądaniem Akcjonariuszy.

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7.Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2020 na potrzeby realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE”.
17.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19.
19.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
20.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (wybór uzupełniający).
21.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
22.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.
23.Podjęcie uchwały sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki zmienionej UCHWAŁĄ NR 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r. oraz uchwałą 14/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki (UCHWAŁA Nr 25/2016).
24.Wolne wnioski
25.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Na żądanie Akcjonariuszy do porządku obrad został wprowadzony pkt. 19,20, 23 i 24.
Pkt 21 i 22 porządku obrad – ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu jest konsekwencją wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

W załączeniu przekazujemy przesłane przez Akcjonariuszy projekty uchwał do pkt 19,20 i 23 oraz projekty uchwał do pkt 21 i 22 porządku obrad ZWZ.

Załączniki
Plik Opis
Projekty Uchwalpkt 19,20,21.pdfProjekty Uchwalpkt 19,20,21.pdf Projekty uchwał przekazane przez Akcjonariuszy
Projekt uchwal do pkt 21 i 22.pdfProjekt uchwal do pkt 21 i 22.pdf Projekty uchwał do pkt 21 i 22 porządku obrad

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-09 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2020-04-09 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2020-04-09 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.