REKLAMA

ODLEWNIE: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu

2022-05-23 13:20
publikacja
2022-05-23 13:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-23
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 19.05.2022 r. niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2022 roku. Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach Członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród siebie:

-Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Lechowicza
-Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Kazimierza Kwietnia
-Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pani Ewy Majkowskiej,

Na posiedzeniu w dniu 23 maja 2022 r. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołała także Komitet Audytu w składzie:

Pan Tomasz Mazurczak - Przewodniczący Komitetu Audytu
Pani Ewa Majkowska – Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu
Pan Łukasz Lechowicz - Sekretarz Komitetu Audytu


Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
(ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Kryteria niezależności spełnia Pan Tomasz Mazurczak oraz Pan Łukasz Lechowicz.

Mandat Komitetu Audytu wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-23 Adriana Kozieł Prokurent Spółki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki