REKLAMA

Najważniejsze zmiany dla klientów banków w 2019 r.

Michał Kisiel2018-12-26 06:00analityk Bankier.pl
publikacja
2018-12-26 06:00

Możliwość „podłączenia się” do naszego rachunku bankowego zewnętrznych firm inicjujących płatności i analizujących listę transakcji to jedna z najważniejszych zmian prawnych wchodzących w życie w nadchodzącym roku. To znak czasów - wiele nowych regulacji finansowych dotyczy technologii.

Tsunami regulacyjne – tak o kolejce zmian w prawie mówią bankowcy starający się nadążyć za ustawami powstającymi w Polsce i Unii Europejskiej. Efekty zmian widzą także klienci – najpierw w postaci nowych regulaminów trafiających do ich rąk, a później także w ofertach obsługujących ich instytucji.

fot. mizar_21984 / / YAY Foto

Rok 2018 był pod tym względem obfity. Zmieniły się m.in. zasady przetwarzania danych osobowych (RODO), informowania o usługach płatniczych, sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Na rynek trafiły podstawowe rachunki płatniczedarmowe konta dla mniej wymagających. Zmieniły się reguły reklamowania transakcji i zakres ochrony posiadaczy kart płatniczych.

W nadchodzącym roku nie zabraknie nowości, chociaż jak zwykle losy części projektów są jeszcze trudne do przewidzenia. Zapowiadane ustawy czasem trafiają do „zamrażalnika” i spędzają lata w trybach ustawodawczej machiny, nierzadko kończąc jako porzucone pomysły. Przedstawiamy najważniejsze czekające nas zmiany – te już przesądzone lub najbardziej prawdopodobne.

Wynagrodzenie domyślnie bezgotówkowo

Już 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie zmiana w kodeksie pracy, przewidująca, że domyślną formą wypłacania wynagrodzenia staje się przelew na rachunek płatniczy pracownika. Inne rozwiązanie możliwe będzie tylko wtedy, gdy zainteresowany złoży odpowiedni wniosek u pracodawcy.

Do 22 stycznia pracownicy będą musieli otrzymać informację o konieczności wskazania numeru rachunku lub złożenia dyspozycji wypłaty „do ręki”. Regulacja ma za zadanie m.in. ograniczyć zjawisko wypłacania części wynagrodzeń z pominięciem ewidencji. Przepisy nie dotyczą umów cywilnoprawnych. W ich przypadku o sposobie wypłaty decyduje treść kontraktu.

Wystartuje oficjalna porównywarka rachunków?

Ustawa o usługach płatniczych zakłada, że konsumenci będą mieli możliwość łatwego porównania rachunków oferowanych przez banki, SKOK-i i instytucje płatnicze. Służyć temu celowi mają internetowe porównywarki. Komisja Nadzoru Finansowego powinna na swojej stronie internetowej publikować listę podmiotów udostępniających takie narzędzia. Na razie jednak chętnych spełniających ustawowych wymagań nie ma.

Jeśli w najbliższych miesiącach nie pojawi się odpowiednia komercyjna porównywarka, od 20 marca 2019 r. KNF zostanie obciążona obowiązkiem uruchomienia narzędzia. Być może doczekamy się zatem w przyszłym roku oficjalnej wyszukiwarki kont przygotowanej przez nadzorcę.

Bankowość w sieci po nowemu

Najpóźniej 14 września 2019 r. dostawcy usług płatniczych będą musieli spełnić nowe wymogi dotyczące silnego uwierzytelnienia użytkownika. Silne uwierzytelnienie polega na użyciu co najmniej dwóch z trzech elementów:

  • Czegoś, co wiemy (np. numeru klienta, hasła, numeru PESEL),
  • Czegoś, co mamy (np. telefonu komórkowego, tokena),
  • Czegoś, czym jesteśmy (np. odcisk palca).

Zabezpieczenia powinny być od siebie niezależne. Naruszenie pierwszej linii ochrony (np. utrata hasła) nie powinno wpływać na drugi poziom (np. posiadanie telefonu komórkowego, na który wysyłane są hasła SMS).

Silne uwierzytelnienie będzie wymagane, jeśli korzystamy z serwisu transakcyjnego (np. bankowości internetowej), zlecamy elektroniczną transakcję płatniczą lub zdalnie wykonujemy jakąś czynność, z którą wiąże się ryzyko oszustwa (np. zmiana danych kontaktowych). Oznacza to m.in., że dodatkowa weryfikacja pojawi się okresowo (co najmniej raz na 90 dni) podczas logowania do bankowości elektronicznej.

W unijnych rozporządzeniach przewidziano szereg wyłączeń (np. brak dodatkowych wymogów, gdy tylko sprawdzamy saldo rachunku), ale upraszczając, można powiedzieć, że konieczność użycia drugiego zabezpieczenia (np. kodu jednorazowego przesłanego SMS-em) pojawiać się będzie znacznie częściej niż obecnie. Jednocześnie klienci zyskają jednak szerszą ochronę – transakcje online zlecone bez silnego uwierzytelnienia, jeśli nie zostały przez nas autoryzowane, nie będą nas obciążać finansowo.

PSD2 – nowe możliwości

Rewolucja w bankowości – tak można określić zmiany, które wnosi ze sobą unijna dyrektywa PSD2, w Polsce wdrożona w ustawie o usługach płatniczych. W 2019 r. dostawcy usług płatniczych będą musieli dać podmiotom trzecim (wpisanym do rejestrów prowadzonych przez KNF) dostęp do funkcji dotąd zazdrośnie strzeżonych przed konkurencją – informacji o rachunku oraz zlecania płatności.

Pierwsza z usług może zostać wykorzystana np. do zebrania w jednym miejscu (powiedzmy aplikacji mobilnej) danych o wszystkich rachunkach użytkownika – saldach, historii transakcji. Druga – do opłacania rachunków czy zakupów online. Oczywiście na takie otwarcie się na zewnątrz zgodę będzie musiał wyrazić posiadacz rachunku.

Techniczne szczegóły epokowej zmiany w działaniu banków jeszcze się ucierają. Chociaż dostępne są już odpowiednie rozporządzenia UE i nadzoru, to instytucje finansowe pracują nad wspólnymi standardami wymiany danych. Być może nowe usługi pojawią się na polskim rynku już we wrześniu 2019 r., ale niewykluczone, że pierwsi klienci będą mieli szansę przetestować „bankowość à la Dropbox” wkrótce po zmianach w prawie.

Upadłość konsumencka bardziej dostępna

Rok 2018 był rekordowy pod względem liczby upadłości konsumenckich. W 2019 r. można spodziewać się zakończenia prac nad nowymi regulacjami dotyczącymi tego mechanizmu. Jeśli do ostatecznej wersji aktu trafią rozwiązania przedstawione w projekcie, ogłoszenie bankructwa stanie się znacznie prostsze.

Obecnie sądy oddalają wniosek, jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W nowej wersji prawa upadłościowego nie będzie już takiego ograniczenia. Przewidziano także możliwość warunkowego (zawieszonego) umorzenia zobowiązań, układu z wierzycielami zatwierdzanego przez sąd oraz przygotowanej likwidacji. Pakiet zmian powinien sprawić, że dłużnicy popadający w kłopoty będą mieli większe szanse na odzyskanie finansowej równowagi i rozpoczęcie nowego życia z czystą kartą.

Poprawiony Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

O tym, jak działa „sejmowa zamrażarka”, przekonali się kredytobiorcy frankowi. Projekty ustaw dotyczące zobowiązań opartych na walutach obcych utknęły w parlamencie. Taki los spotkał zarówno dokumenty przygotowane przez opozycję, jak i projekt prezydencki (tzw. ustawa spreadowa). Być może wyjątkiem okaże się ustawa zaprezentowana w 2017 r., przewidująca poprawki w funkcjonowaniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Zakłada ona m.in. wydłużenie okresu wsparcia dłużników mających kłopoty ze spłatą zobowiązania hipotecznego, podniesienie wysokości zwrotnej pomocy oraz okresu przeznaczonego na spłatę. Proponowaną nowością jest szansa na umorzenie należności, gdy kredytobiorca wykaże się terminowością spłaty. Projekt przeleżał na półce ponad rok, a w międzyczasie Sejm zmienił doraźnie ustawę i wydłużył czas działania FWK.

Nowe regulacje w drodze

Chociaż stanowienie prawa powinno być dziedziną uporządkowaną to od czasu do czasu pojawiają się na tym „rynku” pomysły zaskakujące obserwatorów. Przykładem może być, zapomniana na razie, ustawa antylichwiarska przedstawiona przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2016 r. Niewykluczone, że w nadchodzącym roku również czekają nas niespodzianki.

Za przesądzone można natomiast uznać, że korekty w kolejnych latach czekają regulacje mające już za sobą parę lat funkcjonowania. Przykładem może być ustawa o kredycie konsumenckim. Przegląd skutków dyrektywy określającej zasady działania kredytów na poziomie unijnym zaowocuje zapewne propozycjami aktualizacji. Legislacyjna kolejka nigdy się kończy – tego można być pewnym.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Podsumowania 2018, prognozy 2019

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki