REKLAMA

MOSTALPLC: Podpisanie umowy z Bankiem PeKaO S.A. o wielocelowy limit kredytowy.

2021-08-25 14:44
publikacja
2021-08-25 14:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-25
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALPLC
Temat
Podpisanie umowy z Bankiem PeKaO S.A. o wielocelowy limit kredytowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. Spółka podpisała
z Bankiem PeKaO S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie umowę o wielocelowy limit kredytowy
do łącznej kwoty 20 000 000,00 zł, z okresem dostępności do 30.06.2023 roku.
Spółka może wykorzystywać limit w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty
5 000 000,00 zł oraz w formie bankowych gwarancji: wadialnych, zapłaty, zwrotu zaliczki oraz dobrego wykonania umowy, w obrocie krajowym i zagranicznym do łącznej kwoty 15 000 000,00 zł.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią:
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami prowadzonymi przez Bank,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Spółki,
- hipoteka umowna łączna do kwoty 15 000 000,00 zł na nieruchomości Spółki,
- gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-25 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
2021-08-25 Krzysztof Bartczak Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki