REKLAMA

Jak się liczy wynagrodzenie?

Łukasz Piechowiak2011-03-11 07:30główny ekonomista Bankier.pl
publikacja
2011-03-11 07:30

 

[Tekst zaktualizowany 27.09.2012] Ile płacimy na ubezpieczenie zdrowotne, a ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy? Warto wiedzieć, jak obliczyć poszczególne składniki wynagrodzenia, zwłaszcza gdy chcemy sprawdzić, czy nasz pracodawca opłaca nam ZUS w prawidłowej wysokości.

Jeśli chcemy szybko sprawdzić, ile wynoszą poszczególne składniki wynagrodzenia, wystarczy skorzystać z  kalkulatora wynagrodzeń Bankier.pl. W pozostałych przypadkach obliczmy wszystkie składniki krok po kroku według naszego przewodnika.

Kliknij, aby przejść do kalkulatora


Zatrudniony na podstawie umowy o pracę


Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego u jednego pracodawcy (kiedy pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka), na podstawie umowy o pracę można pokazać na trzy sposoby:
 • Płaca brutto, czyli pensja bez potrąceń na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy. Taka kwota jest wpisywana w umowę o pracę. Zatem jeśli ktoś w umowie ma 2000 zł brutto, to po potrąceniach dostanie na rękę ok. 1460 zł.
 • Płaca netto to kwota, jaką pracownik otrzymuje na rękę. Jest to pensja brutto po odliczeniu składek do ZUS-u i zaliczek na podatek dochodowy (przy 2000 zł brutto płaca netto wynosi 1460 zł).
 • Całkowity koszt wypłaty. Rzadko kiedy pracownik zdaje sobie sprawę z tego, że koszt jego zatrudnienia to nie tylko kwota określająca płacę brutto, która widnieje na umowie o pracę. Do tego należy doliczyć część tych składek, które pracodawca opłaca za pracownika z własnych środków. W związku z tym zatrudniony z wypisaną do umowy pensją 2000 zł brutto kosztuje swojego pracodawcę 2414,80 zł.

Wykres składników wynagrodzenia na przykładzie pensji brutto 2000 zł
źródło: Bankier.pl

W przypadku umowy na 2000 zł różnica pomiędzy tym, co pracownik otrzymuje na rękę, a tym, ile pracodawca musi zapłacić łącznie, wynosi 955 zł. Kwota ta jest sumą wszystkich składek, jakie za zatrudnionego musi zapłacić pracodawca.

Jak obliczyć składki ZUS i inne?


Kwotę składek, które odejmuje się od pensji brutto, teoretycznie opłaca pracownik. Jednak to pracodawca ma obowiązek obliczenia wszystkich składek i ich terminowej zapłaty do ZUS-u i US. W polskim prawie nie ma możliwości (będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę) otrzymania całej pensji brutto (bez potrąceń) i samodzielnego odprowadzania składek przez pracownika.

Ważne!

Składki ZUS za pracowników opłacamy do 15. dnia każdego miesiąca. Jeżeli 15. dzień wypada w dzień wolny od pracy, to składkę należy opłacić w pierwszy następujący wolny dzień roboczy. Liczy się moment wyjścia pieniędzy z konta, a nie data złożenia przelewu. W związku z tym opłaty należy robić odpowiednio wcześniej. Zaliczkę na podatek dochodowy należy wpłacić do 20. każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, czyli za styczeń do 20 lutego itd. (chyba że wybrało się rozliczenie kwartalne). Dowiedz się więcej ...

Jak płacić składki? Nie idź na pocztę, zapłać przelewem!Spójrzmy na składki opłacane "przez pracownika" i sposób ich obliczania (w rzeczywistości wszystkich opłat dokonuje pracodawca, pracownik nie musi się o nic martwić). W przykładzie przyjęto, że wynagrodzenie pracownika wynosi 2000 zł brutto.

Ubezpieczenia społeczne:

 • emerytalne 9,76% x 2000 zł = 195,20 zł
 • rentowe 1,5% x 2000 zł = 30 zł
 • chorobowe 2,45% x 2000 zł = 49 zł
 
Składki na ubezpieczenia społeczne (jakie płaci pracownik) to suma obliczonych kwot: 195,20 zł + 30 zł + 49 zł = 274,20 zł.

Następnie obliczamy zaliczki na podatek dochodowy. W tym celu od kwoty brutto należy odjąć sumę składek na ubezpieczenia społeczne:

2000 zł – 274,20 zł = 1725,80 zł.

Od tej kwoty odejmujemy koszty uzyskania przychodu, które w omawianym wypadku wynoszą 111,25 zł.

1725,8 – 111,25 zł = 1614,55 zł. Wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych = 1615 zł.


Zaliczka na podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne


Kwota 1615 zł jest dochodem pracownika, na podstawie którego obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy. W omawianym przypadku z uwagi na wysokość dochodu pracownika, który nie przekroczy 85 528 zł, podatnik znajduje się w I progu podatkowym, a co za tym idzie jego stawka podatku wyniesie 18%.

Jednak do prawidłowego obliczenia zaliczki na podatek dochodowy najpierw trzeba obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której część ten podatek pomniejsza. Oblicza się ją dwa razy:

 • pierwszy raz po to by obliczyć kwotę, jaką należy wpłacić do ZUS-u według stawki 9%,
 • drugi raz po to, by obliczyć kwotę, o którą pomniejszy się zaliczkę na podatek dochodowy według stawki 7,75%.
Podstawą jest dochód niepomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Zatem do kwoty 1615 zł znów trzeba dodać 111,25 zł (1614,55 zł + 111,25 zł = 1725,80 zł)

Obliczenie składki zdrowotnej:
 • składka zdrowotna wpłacana do ZUS-u: 1725,80 x 9% = 155,36 zł,
 • kwota, o którą pomniejszamy zaliczkę na podatek: 1725,80 x 7,75% = 133,74 zł – wynik zaokrąglamy do pełnych złotych, zatem wyniesie on 134 zł.

Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy


Podstawą jest dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu zaokrąglony do pełnych złotych, czyli 1615 zł. Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 1615 zł x 18% = 290,70 zł. Od tej kwoty odejmujemy miesięczną ulgę w wysokości 46,33 zł oraz 7,75% zasadniczego, który był podstawą do obliczenia składki zdrowotnej. Zatem:

290,7 zł – 46,33 zł – 134 zł = 110,37 zł (zaokrąglamy do pełnych złotych, czyli zaliczka wyniesie 110 zł)

Obliczona kwota jest właściwą zaliczką na podatek dochodowy wpłacaną do Urzędu Skarbowego.

Podatek progresywny

W Polsce mamy dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Pierwsza - 18%, dla tych, którzy zarobili w ciągu roku mniej niż 85 528 zł i 32% dla tych, którzy zarobili więcej. Stawki 32% do pobierania zaliczek używa się dopiero w miesiącu następującym po tym, gdy dochód pracownika przekroczył 85 528 zł. Innymi słowy, w miesiącu, w którym doszło do przekroczenia dochodu, pracodawca pobiera jeszcze zaliczkę w wysokości 18%. Stawkę 32% stosuje się dopiero od następnego miesiąca. Dowiedz się więcej w serwisie PIT.pl.Wynagrodzenie netto


Pozostaje nam obliczenie właściwej pensji netto, czyli tej określanej mianem „na rękę”. Od 2000 zł trzeba odjąć sumę składek na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy.

2000 zł – (274,20 zł + 155,36 zł +110,37 zł) = 1460 zł.

Całkowity koszt wypłaty

Jak prowadzić firmę?

Jednak to nie koniec rachunków dla pracodawcy, który musi jeszcze obliczyć część składek na ubezpieczenia, opłacaną z własnych środków. Pensja brutto i suma tych składek to tzw. całkowity koszt wypłaty, czyli kwota, jaką powinno się zabezpieczyć w budżecie przedsiębiorstwa, by uczciwie zatrudnić pracownika zarabiającego 1460 zł na rękę.

Składki, które dodatkowo musi opłacić pracodawca, gdy wynagrodzenie brutto wynosi 2000 zł:

 • ubezpieczenie społeczne: 9,76% x 2000 zł = 195,20 zł
 • ubezpieczenie rentowe: 6,5% x 2000 zł = 130 zł
 • ubezpieczenie wypadkowe: 1,93% x 2000 zł = 38,60 zł
 • składka na Fundusz Pracy: 2,45% x 2000 zł = 49 zł
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,1% x 2000 zł = 2 zł


Suma tych składek wynosi 414,80 zł. Zatem całkowity koszt wypłaty, jaki ponosi pracodawca z tytułu zatrudnienia pracownika przy pensji 1460 zł netto, to: 2000 + 414,80 zł = 2414,80 zł.

Obliczenie wszystkich składników wynagrodzenia może kosztować nieco wysiłku, ale wiedza o tym, jak to się robi, czasami jest niezbędna - zwłaszcza gdy mamy podejrzenia, że pracodawca odprowadza składki w niewłaściwej wysokości lub nie robi tego wcale. Niemniej do sprawdzenia, ile płaci się np. na ubezpieczenie społeczne, a ile na podatek dochodowy, o wiele lepiej skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń. Najważniejsza jest świadomość, że jeżeli pracodawca proponuje nam pensję w wysokości np. 2000 zł brutto, w rzeczywistości oznaczać to będzie, że na rękę dostaniemy o ponad 1/4 mniej.

Przykładowe pensje

Netto (tyle dostaje pracownik)

Brutto

Całkowity koszt wypłaty (tyle płaci pracodawca)

1111 zł

1500* zł

1811,10 zł

1460 zł

2000 zł

2414,80 zł

2000 zł

2775 zł

3351,12 zł

2500 zł

3494 zł

4217,22 zł

3000 zł

4211 zł

5083,32 zł

4000 zł

5646 zł

6816,89 zł

5000 zł

7081 zł

8549,08 zł

10000 zł

14257 zł

17212,80 zł

* minimalna pensja krajowa od 1 stycznia 2012 roku.


Artykuł zaktualizowany 27.09.12

Łukasz Piechowiak
Bankier.pl
[email protected]

Aktualizacja: Michał Żuławiński, Bankier.pl

Źródło:
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (14)

dodaj komentarz
~Podatnik
Dziękuję za artykuł. Bardzo mi się przydał! pozdrawiam.
~Tomek
Dobrze by było, gdyby Autor artykułu umiał liczyć.

-> składka zdrowotna wpłacana do ZUS-u: 1725,80 x 9% = 155,36 zł

Chyba raczej 155,32 zł?

-> 2000 zł – (274,20 zł + 155,36 zł +110,37 zł) = 1460 zł.

Chyba raczej: 2000 zł – (274,20 zł + 155,32 zł +110 zł) = 1 460,48 zł

Skoro
Dobrze by było, gdyby Autor artykułu umiał liczyć.

-> składka zdrowotna wpłacana do ZUS-u: 1725,80 x 9% = 155,36 zł

Chyba raczej 155,32 zł?

-> 2000 zł – (274,20 zł + 155,36 zł +110,37 zł) = 1460 zł.

Chyba raczej: 2000 zł – (274,20 zł + 155,32 zł +110 zł) = 1 460,48 zł

Skoro do US poszło 110zł, to czemu Autor artykułu skubie pracownika o te 37gr?
Nieładnie ;)

W księgowości każdy grosik jest ważny, Autor powinien o tym wiedzieć, zważywszy na to, że jest to artykuł uczący pojęć, a Autor jest "głównym ekonomistą?"!

To chyba na kolanie pisane i w głowie liczone, bo kalkulator się nie myli (powtórka z tabliczki dodawania by się przydała i nauka czytania tego, co się napisało).
~annula1
Czy jest wzór na obliczenie wynagrodzenia , jeżeli znam kwotę netto wypłaty. Np 1237,20. Przy zwykłych kosztach uzyskania przychodu. Jak obliczyć od kwoty brutto to znam wzór. Z resztą jest w przykładzie.
~tavia
Wpisz tu - obliczy samo: http://www.infor.pl/kalkulatory/brutto_netto.html
~AGA B
Jak wyliczyć wynagrodzenie osobie zatrudnionej na umowę zlecenia opłacającą składkę dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Osoba zarabia 2300,00 i przebywa na zwolnieniu od 01.02 do 19.02 2014r.
~kacper
To jest bardzo cenny artykuł. Myślę że warto by go aktualizować.
~gryfuś
NIe rozumiem kwot pracodawcy. Przecież pracodwca wypłaca netto i swoje koszty zus i podatek to nie daje takiej kwoty , czy dobrze myslę
~Doro
Korzystałam wyłącznie z tego kalkulatora (który jeszcze widać na obrazkach - wygląd excelowski). Obecny wygląd i sposób wpisywania danych mnie nie przekonuje, więc więcej tu nie będę zaglądać. A szkoda.
Narzędzie było przydatne. Pozdrawiam
~jacek
Jeżeli chcesz zmienić swoją sytuację finansową to pracuj na siebie i nie martw się o przyszłość (pracazdomu.com/konsultacje), prostota, wygoda, kompleksowy system szkoleń nie wychodząc z domu. Pracuję w gronie najbliższych i sam wyznaczam sobie godziny pracy, mam regularny dochód i cieszę się życiem.
~dudu;
znowu naciągasz/oszust - wstydu nie mają oszuści...

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki