REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Zawarcie z potencjalnym inwestorem dokumentu zawierającego proponowane warunki inwestycji

2023-02-27 17:53
publikacja
2023-02-27 17:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Zawarcie z potencjalnym inwestorem dokumentu zawierającego proponowane warunki inwestycji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 09 lipca 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 36/2022 z dnia 27 października 2022 r. informuje, że dnia 27 lutego 2023 r. Spółka zawarła z EpicentrK Llc z siedzibą w Kijowie, Ukraina („Inwestor”), dokument zawierający główne warunki proponowanego procesu inwestycyjnego dotyczącego objęcia akcji Spółki w drodze podwyższenia kapitału i prywatnej subskrypcji akcji („Proponowane Warunki Umowy”).

Zgodnie z Proponowanymi Warunkami Umowy przedmiotem inwestycji Inwestora w Spółkę ma być objęcie przez Inwestora akcji nowej emisji Spółki, na podstawie której Spółka otrzyma środki w łącznej wysokości około 10 mln euro (przy czym wkład do wartości 3 mln euro może stanowić wkład niepieniężny). Zgodnie z Proponowanymi Warunkami Umowy inwestycja zostanie rozłożona w czasie i może obejmować podwyższenie kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej oraz w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Proponowane Warunki Umowy mają charakter niewiążący (z wyjątkiem wybranych postanowień) i będą przedmiotem dalszej analizy oraz negocjacji między Spółką a Inwestorem i zostaną zawarte w umowie inwestycyjnej, która będzie regulować konkretne etapy inwestycji przez Inwestora w Spółkę, w tym zasady emisji akcji i pokrycia ich wkładem pieniężnym a także zasady emisji akcji w ramach kapitału docelowego i ich pokrycia wkładem niepieniężnym.

Zgodnie z Proponowanymi Warunkami Umowy podpisanie wiążącej dokumentacji transakcyjnej (Umowy Inwestycyjnej) planowane jest do dnia 3 kwietnia 2023 r. Podpisanie wiążącej dokumentacji transakcyjnej uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków zgodnych ze standardami rynkowymi dla tego typu transakcji, w tym przeprowadzenia ograniczonej procedury due diliigence oraz potwierdzenia wymogów prawnych inwestycji (w tym zakresu koniecznych pozwoleń oraz zgód), jak również ustalenia i wynegocjowania treści wiążącej dokumentacji transakcyjnej.

Inwestor zgodnie z Proponowanymi Warunkami Umowy, jest uprawniony do wskazania innego partnera biznesowego, który będzie stroną ostatecznie wynegocjowanej umowy inwestycyjnej, stanowiącej podstawę do objęcia akcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-27 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki