REKLAMA

Górnicy chcą m.in. gwarancji zatrudnienia do emerytury. Trwają negocjacje umowy społecznej

2021-03-05 06:50
publikacja
2021-03-05 06:50

Rząd i górnicze związki zawodowe pracują nad kształtem umowy społecznej w sprawie wsparcia likwidacji górnictwa. - Potrzebujemy co najmniej kilku tygodni, by wypracować formułę, która będzie do zaakceptowania przez obie strony, ale także Komisję Europejską - mówi odpowiedzialny za te negocjacje wiceminister Artur Soboń. Jak podkreśla, ustawowe gwarancje zatrudnienia oczekiwane przez stronę społeczną są nie do zrealizowania. Podobnie jak powrót do koncepcji budowy bloku węglowego w Ostrołęce.

We wrześniu 2020 roku rząd i strona społeczna porozumiały się co do harmonogramu likwidacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

- Wtedy też rozpoczęły się prace, najpierw w ramach spółek górniczych w grupach, które tworzyli przedstawiciele pracodawców i związki zawodowe, ale także w gronie ekspertów w zakresie pomocy publicznej czy czystych technologii węglowych. Rekomendacje tych zespołów posłużyły do tego, aby przygotować projekt rządowy i projekt strony społecznej - mówi agencji Newseria Biznes Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. - Nad tymi projektami w tej chwili pracujemy, ustalając precyzyjnie, jak te zapisy w poszczególnych kwestiach powinny wyglądać.

Mimo wstępnego porozumienia wciąż wiele kwestii pozostaje spornych. Jednym z nich jest kwestia gwarancji zatrudnienia do emerytury, która miałaby być zapisana w ustawie.

- Jako strona rządowa uważamy, że propozycje związków zawodowych w tym zakresie są nie do zrealizowania. Nawet gdybyśmy je tak zapisali, to nie byłoby zgodne z Konstytucją i mogłoby być dość łatwo podważone - mówi wiceminister aktywów państwowych.

Bezpieczeństwo pracowników sektora górniczego to jedna z podstawowych kwestii planowania sprawiedliwej transformacji Śląska. Chodzi o zapewnienie części z nich - która nie będzie mogła lub chciała odejść z górnictwa - możliwości pracy do emerytury, a pozostałym - osłon socjalnych, które pozwolą na wcześniejsze emerytury lub przekwalifikowanie się. Zdaniem wiceministra tego typu gwarancje lepiej tworzyć na poziomie konkretnego pracodawcy, a nie ustawy.

- Są także pomysły dalece wykraczające poza dzisiejsze rozwiązania z prawa pracy, czyli np. pokrycie z budżetu państwa różnicy w wynagrodzeniach przy wyjściu z górnictwa i pracy u innego pracodawcy - mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. - Podczas rozmów padają również propozycje, jak choćby budowa bloku opartego na węglu kamiennym w Ostrołęce. To są konstrukcje, co do których strona społeczna ma swoje aspiracje i oczekiwania, ale nie będzie się upierać, gdyż one albo są przesądzone, tak jak sprawa bloku Ostrołęka C, albo są po prostu nierealne.

Już w 2021 roku zamknięta ma być kopalnia Pokój, gdzie wyczerpują się zasoby surowca. Także w tym roku rozpocznie się likwidacja kopalni Wujek, z tym że w innej formie - poprzez jej połączenie z kopalnią Murcki-Staszic, która zakończy działalność w roku 2039. W 2023 roku zostaną połączone rudzkie kopalnie Bielszowice i Halemba, a powstały w ten sposób zakład zostanie zlikwidowany w roku 2034. Jako ostatnie zamknięte zostaną rybnickie kopalnie ROW - ruch Rydułtowy w 2043 roku, Marcel w 2046 roku, a Chwałowice i Jankowice w roku 2049.

- Potrzebujemy jeszcze co najmniej kilku tygodni, aby wypracować taką formułę, która będzie do zaakceptowania nie tylko przez rząd i stronę społeczną, ale także m.in. przez marszałka województwa śląskiego i te samorządy, które będą reprezentować wymiar lokalny tego porozumienia - mówi Artur Soboń. - Rozmawiamy także o tym, w jaki sposób skonstruować wniosek prenotyfikacyjny i notyfikacyjny do Komisji Europejskiej.

Zgodnie z przyjętym 25 września 2020 roku porozumieniem ostatnia tona węgla ma wyjechać z polskich kopalń w 2049 roku. Jest to szacunek oparty nie tylko na założeniu sprawiedliwej transformacji uwzględniającej interesy górników, lecz również na prognozach dotyczących zapotrzebowania na węgiel i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

- Dzisiaj i w najbliższych latach podstawą zasilania polskiej energetyki jest i będzie węgiel. Będzie on miał coraz mniejszy udział w energetyce, ciepłownictwie czy przemyśle, ale ten udział cały czas będzie, nawet po roku 2040 - mówi wiceminister aktywów państwowych. - Trzecia rzecz to transformacja Śląska, bo ten region będzie w największym stopniu dotknięty tą zmianą, jaką jest wygaszanie produkcji węgla kamiennego w Polsce.

Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w Polsce węgiel kamienny lub brunatny produkuje się w siedmiu województwach, ale wydobycie koncentruje się w dwóch - śląskim (55 mln z 64 mln ton węgla kamiennego) i łódzkim (41 mln z 53 mln ton węgla brunatnego). Wśród powiatów najbardziej wrażliwych na transformację energetyczną eksperci PIE wymieniają m.in. Jastrzębie-Zdrój, Bytom, Zabrze i Rudę Śląską. W przypadku pierwszego z nich wyzwaniem jest wysoki poziom zatrudnienia w górnictwie w stosunku do ogółu pracujących. W przypadku Bytomia i Zabrza zagrożenie wiąże się przede wszystkim z czynnikami społecznymi oraz niskim poziomem rozwoju gospodarczego. We wszystkich trzech powiatach na pogorszenie wskaźników społeczno-gospodarczych wpływ miała dokonana lub rozpoczęta likwidacja kopalni. Jako powiaty najbardziej odporne na efekty transformacji autorzy raportu wskazują Gliwice, Katowice i Jaworzno. Regiony te nie ucierpiały znacząco na likwidacji kopalń, ich struktura gospodarcza jest zdywersyfikowana, a udział pracowników kopalń w relacji do ogółu pracujących jest relatywnie niewielki.

- Zależy nam na tym, aby uruchomić wszystkie możliwe fundusze na transformację Śląska, ale to też wymaga czasu. Aby stworzyć nowe miejsca pracy, potrzeba i kapitału, i czasu, i zaangażowania. To wszystko sprawia, że perspektywa czasowa, jaką uzgodniliśmy ze stroną społeczną, jest z jednej strony realna, z drugiej strony gwarantuje to, że jesteśmy w stanie spełnić warunki bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa energetycznego państwa i sprawiedliwej transformacji - ocenia Artur Soboń.

Na transformację energetyczną ma trafić co najmniej 37 proc. środków w ramach instrumentu Next Generation EU. Ponadto do rozdysponowania jest 17,5 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz środki w ramach Funduszu Modernizacyjnego.

Źródło:
Tematy

Komentarze (68)

dodaj komentarz
meryt
Rentowność odnawialnych źródeł energii, dobry żart :)

prawnuk odpowiada meryt 2021-03-05 14:56
"rentowność górnictwa..... dobry żart."

"Polski sektor górnictwa węgla kamiennego zarobił ponad miliard złotych w 2018 r. 1,25 mld zł wyniósł ubiegłoroczny zysk górnictwa węgla kamiennego
Rentowność odnawialnych źródeł energii, dobry żart :)

prawnuk odpowiada meryt 2021-03-05 14:56
"rentowność górnictwa..... dobry żart."

"Polski sektor górnictwa węgla kamiennego zarobił ponad miliard złotych w 2018 r. 1,25 mld zł wyniósł ubiegłoroczny zysk górnictwa węgla kamiennego - poinformował w środę wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Rok wcześniej sektor węglowy wypracował prawie 2,9 mld zł zysku."

Wartość wypłaconego ujemnego salda [mln zł]
157 biogaz
155 hydroenergia
103 fotowoltaika
1,3 wiatr na lądzie

https://www.zrsa.pl/oze/wyplaty/
prawnuk
A jak to się ma do PGG. W 2017 i 2018 węgiel był drogi. Ale i tak zysk JSW przekroczył zysk całego górnictwa. Czyli PGG miało straty. A potem w 2018 i 2019 wypłacono imponujące nagrody "od straty". pewnie właściciele dostali imponującą dywidendę z tych zysków JSW. Dyskusja iest o górnictwie - wcale nie A jak to się ma do PGG. W 2017 i 2018 węgiel był drogi. Ale i tak zysk JSW przekroczył zysk całego górnictwa. Czyli PGG miało straty. A potem w 2018 i 2019 wypłacono imponujące nagrody "od straty". pewnie właściciele dostali imponującą dywidendę z tych zysków JSW. Dyskusja iest o górnictwie - wcale nie twierdzę, że każdy rodzaj OZE jest opłacalny.
Ale też nie słyszałem by górnictwo płaciło za prawo do wydobycia (płaci ok 100 razy mniej niż na świecie) i ponosiło koszty niszczenia klimatu.
prawnuk
meryt - jeśli nie odróżniasz miałów dla elektrowni od węgla do celów domowych, to trudno. Czy analizując cenę mercedesa myślisz o kosztach produkcji fiata. PGG to w 83% miał - tylko do energetyki zawodowej. 9% to muł i flot. A reszta - lepszy węgiel
meryt
prawnuk "jeśli nie odróżniasz miałów dla elektrowni od węgla do celów domowych, to trudno"

To ty nie płacisz górnikom za wydobycie węgla do celów domowych? :)

prawnuk 2021-03-05 11:41
"może policzmy powoli. Górnik w PGG wydobywa ok 500 ton kiepskiego węgla ROCZNIE. Optymistycznie węgiel
prawnuk "jeśli nie odróżniasz miałów dla elektrowni od węgla do celów domowych, to trudno"

To ty nie płacisz górnikom za wydobycie węgla do celów domowych? :)

prawnuk 2021-03-05 11:41
"może policzmy powoli. Górnik w PGG wydobywa ok 500 ton kiepskiego węgla ROCZNIE. Optymistycznie węgiel ten jest wart 55 USD czyli ok 200 zł. Co razem daje ok 100.000 zł rocznie.
Czyli na miesiac ok 8.000 zł.
Wystarczy popatrzyć do biuletynu statystycznego by sprawdzić, że 8500 zł to zarobki w górnictwie węglowym, a więc w PGG to 8.000 zł."
300_pala
01.01.2005
Katowicki Holding Węglowy S.A
Kwota: 60 711 655,43
Tytułem: pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych
Nazwa podmiotu udzielającego:
Minister Gospodarki
300_pala
01.01.2004
Katowicki Holding Węglowy S.A
Kwota : 46 967 024,85
Tytułem: pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych
Nazwa podmiotu udzielającego
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
meryt
Jak 231.091 tys. zł to nie 628 951 841,56 zł :)300_pala 2021-03-05 11:26
26.12.2003
Kompania Węglowa S.A.
628 951 841,56 zł
umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami
DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH


meryt 2021-03-05 12:35
231.091 tys. zł
Kompania Węglowa S.A. Katowice

"UMORZONO
Jak 231.091 tys. zł to nie 628 951 841,56 zł :)300_pala 2021-03-05 11:26
26.12.2003
Kompania Węglowa S.A.
628 951 841,56 zł
umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami
DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH


meryt 2021-03-05 12:35
231.091 tys. zł
Kompania Węglowa S.A. Katowice

"UMORZONO ZNACZĄCE ZALEGŁOŚCI PODATKOWE1) W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2003 r. DO 31 GRUDNIA 2003 r"

"obwieszczenie mnistra finansów z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych (Dz. Urz. M.F. Nr 6, poz. 38)"

"ZAŁĄCZNIK
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM Z UWAGI NA INTERES PUBLICZNY LUB WAŻNY INTERES STRONY UMORZONO ZNACZĄCE ZALEGŁOŚCI PODATKOWE1) W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2003 r. DO 31 GRUDNIA 2003 r."
300_pala
Katowicki Holding Węglowy S.A
Kwota :628 951 841,56
Tytułem: umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami
Nazwa podmiotu udzielającego :
DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
300_pala
13.02.2003
Katowicki Holding Węglowy S.A
Kwota :7 002 109,20
Tytułem: pomoc na restrukturyzację
Nazwa podmiotu udzielającego :
DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
300_pala
27.04.2004
Kompania Węglowa S.A.
Kwota : 900 000 000,00
Tytułem: pomoc na restrukturyzację
Nazwa podmiotu udzielającego pomocy
Minister Skarbu Państwa

Powiązane: Górnictwo

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki