REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

GETIN: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

2023-01-19 14:28
publikacja
2023-01-19 14:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-19
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
Raport roczny za rok 2022 – 30.03.2023 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – 30.03.2023 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 18.05.2023 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 24.08.2023 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 16.11.2023r.
Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2023 r., na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), dalej: Rozporządzenie.
Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 2554, t.j.) w związku z § 80 ust. 1 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-19 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2023-01-19 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki