22,4000 zł
-0,88% -0,2000 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Grupa_Eurocash_2018_raport_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 22 832 888 20 849 465 5 356 941 4 896 999
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 214 375 62 994 50 296 14 796
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 155 551 20 313 36 495 4 771
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 111 652 (29 560) 26 195 (6 943)
V. Zysk (strata) netto 111 652 (29 560) 26 195 (6 943)
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 498 767 471 246 117 018 110 683
VII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (378 883) (335 706) (88 892) (78 849)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (125 925) (94 811) (29 544) (22 269)
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (6 041) 40 729 (1 417) 9 566
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,79 (0,24) 0,18 (0,06)
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,79 (0,24) 0,18 (0,06)
XIV. Stan na dzień 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XV. Aktywa 6 010 906 5 979 922 1 397 885 1 433 725
XVI. Zobowiązania długoterminowe 79 518 96 109 18 493 23 043
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 894 980 4 853 808 1 138 367 1 163 732
XVIII. Kapitał własny 1 036 409 1 030 005 241 025 246 950
XIX. Kapitał podstawowy 139 163 139 163 32 364 33 365
XX. Liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
XXI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 7,01 6,94 1,63 1,66
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6,86 6,80 1,60 1,63
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 105 899,72 111 277,15 24 627,84 26 679,41
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,76 0,80 0,18 0,19
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa_Eurocash_2018_raport_PL.pdfGrupa_Eurocash_2018_raport_PL.pdf Grupa Eurocash - skonsolidowany raport za 2018 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-15 Luis Amaral Prezes Zarządu
2019-03-15 Rui Amaral Członek Zarządu Dyrektor Generalny
2019-03-15 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu
2019-03-15 Pedro Martinho Członek Zarządu
2019-03-15 Katarzyna Kopaczewska Członek Zarządu Dyrektor Personalny
2019-03-15 Jacek Owczarek Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
2019-03-15 Przemysław Ciaś Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.