REKLAMA

DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną

2021-06-10 15:04
publikacja
2021-06-10 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 10.06.2021 r. podpisał z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010 r.. Na mocy niniejszego aneksu zostaje przedłużona umowa do dnia 10.06.2022 r. (dzień ostatecznej spłaty limitu). Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. W skład limitu wchodzą następujące produkty:

W skład limitu wchodzą następujące produkty:
•Kredyt odnawialny w PLN/EUR/USD do kwoty 7,0 mln zł,
•Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł,
•Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:
•Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,
•Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości Emitenta w Bydgoszczy,
•Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy,
•Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
•Poręczenie spółki zależnej DP Invest Sp. z o.o. do kwoty 10,5 mln zł,
•Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym aneks do umowy limitu wierzytelności z dnia 25.02.2016 r. podpisała spółka zależna DP Invest Sp. z o.o.

Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia spółce zależnej do dnia 10.06.2022 r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 4,5 mln zł.Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. W skład limitu wchodzą następujące produkty:

•Kredyt odnawialny 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,5 mln zł,
•Kredyt odnawialny 2 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,0 mln zł
•Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł,
•Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:
•Weksel in blanco z deklaracją wekslową,
•Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł na nieruchomościach jak w przypadku Emitenta,
•Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy wobec dłużników,
•Przelew wierzytelności istniejących przysługujących spółce Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów,
•Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie (o ile dotyczy),
•Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
•Poręczenie Drozapol-Profil S.A. do kwoty 6,75 mln zł,
•Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki