REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

DOM DEVELOPMENT S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

2023-03-16 10:42
publikacja
2023-03-16 10:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-16
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 marca 2023 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2022.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Spółki wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za rok 2022 w kwocie 282 682 642,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote zero groszy), tj. 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, zaś część zysku netto Spółki za rok 2022 w kwocie 91 001 662,08 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa złote osiem groszy) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić 26 czerwca 2023 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 4 lipca 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-16 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2023-03-16 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki