Akcjonariat - ZEPAK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 153 694 516,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 50 823 547 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 383 762
Liczba głosów na WZA: 50 823 547 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,26%
Kapitał akcyjny: 101 647 094,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 383 762
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,26%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,74%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd., Elektrim SA i Embud sp. z o.o. 33 523 911 (65,96%) 33 523 911 (65,96%) 2020-10-20 MDS, ATG, CPS
NN OFE portfel 4 503 242 (8,86%) 4 503 242 (8,86%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ATT, ECH, RWL, RBW, ART, SWG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, CCC, DCR, MBR, DVL, QRS, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, PZU, FMF, SGN, ALR, OPL, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, HUG, AML, LVC, DAT, SNK, MPH, KGL, TOR, ICE, SLV, 11B, FRO, BFT, EAT, MON, ABE, MCR, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, CMP, KRU, CTX, MOC, TRN
Drugi Allianz Polska OFE wraz z Allianz OFE i Allianz DFE 3 720 890 (7,32%) 3 720 890 (7,32%) 2022-12-30 ABG, NFT, OVO, HRS, ACP, EUR, CAR, PZU, PTG, DVL, UNI, PKP, LVC, KGH, PEP, SKA, KTY, AML, GTC, IZS, SNK, ENE, OPL, PKO, RMK, VRC, ABE, WWL, KGN, ELT, NWG, ABS, FMF, SEL, TAR, MIL, BDX, DCR, FRO, ERB, ARH, AMC, ECH, ASE, ALR, NVA, MLG, BFT, CIE, PHN, CCC, AMB, PEO, ING, SON, FTE, RVU, DOM, APT, KRU, WPL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B 2 001 000
12,00 8 671 000
104 052 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana numeracji akcji seria A1, B1
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-05
2012-10-30
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-12-29 6 670 000
80 040 000,00
12,00 12,00 6 670 000
80 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-12-31
split 1:6 2012-08-20
2,00 52 026 000
104 052 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-05
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-02-21 -1 202 453
2,00 50 823 547
101 647 094,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-23
połączenie z PAK Holdco sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-06-22

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z PAK Infrastruktura sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-09-17

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Elektrownia Pątnów II sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-12-09

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd., Elektrim SA i Embud sp. z o.o. 33 327 351 (1 301 007) 65,57 (2,56) 33 327 351 (1 301 007) 65,57 (2,56) 2020-09-28
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd., Elektrim SA i Embud sp. z o.o. 32 026 344 (545 180) 63,01 (1,07) 32 026 344 (545 180) 63,01 (1,07) 2020-06-17
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd., Elektrim SA i Embud sp. z o.o. 31 481 164 (520 810) 61,94 (1,02) 31 481 164 (520 810) 61,94 (1,02) 2020-05-05
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd., Elektrim SA i Embud sp. z o.o. 30 960 354 (522 746) 60,92 (1,03) 30 960 354 (522 746) 60,92 (1,03) 2020-03-26
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd., Elektrim SA i Embud sp. z o.o. 30 437 608 (334 445) 59,89 (0,66) 30 437 608 (334 445) 59,89 (0,66) 2020-03-25
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd., Elektrim SA i Embud sp. z o.o. 30 103 163 (510 429) 59,23 (1,00) 30 103 163 (510 429) 59,23 (1,00) 2020-03-17
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd., Elektrim SA i Embud sp. z o.o. 29 592 734 (-1 608 133) 58,23 (-3,16) 29 592 734 (-1 608 133) 58,23 (-3,16) 2019-09-27
Uniqa OFE portfel 1 913 844 3,76 (-0,01) 1 913 844 3,76 (-0,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 503 777 0,99 503 777 0,99 2018-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 2 514 306 (-694) 4,94 (-0,01) 2 514 306 (-694) 4,94 (-0,01) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 260 437 (-563) 2,48 1 260 437 (-563) 2,48 2018-12-31
Aegon OFE portfele 164 983 (-17) 0,32 (-0,01) 164 983 (-17) 0,32 (-0,01) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 2 421 536 (-1 142 464) 4,76 (-2,25) 2 421 536 (-1 142 464) 4,76 (-2,25) 2018-12-07
TFI PZU SA portfele 3 564 000 7,01 3 564 000 7,01 2018-06-30
Uniqa OFE ZWZ 1 913 844 3,77 1 913 844 3,77 2018-06-22
TFI PZU SA ZWZ 3 564 000 (-1 409 727) 7,01 (-2,78) 3 564 000 (-1 409 757) 7,01 (-2,78) 2018-06-22
Noble Funds TFI SA portfele 2 700 0,01 2 700 0,01 2017-12-31
NN OFE portfel 2 541 410 (-290 590) 5,00 (-0,57) 2 541 410 (-290 590) 5,00 (-0,57) 2017-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 2 515 000 4,95 2 515 000 4,95 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 261 000 2,48 1 261 000 2,48 2017-12-31
Aegon OFE portfel 165 000 0,33 165 000 0,33 2017-12-31
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 4 973 727 (1 892 160) 9,79 (3,73) 4 973 757 (1 892 190) 9,79 (3,73) 2017-06-28
NN OFE portfel 2 832 000 (-2 236 410) 5,57 (-4,17) 2 832 000 (-2 236 410) 5,57 (-4,40) 2016-12-31
PTE PZU SA 2 664 378 5,00 2 664 378 5,00 2016-11-17
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 081 567 6,06 3 081 567 6,06 2016-10-21
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd., Trigon XIX FIZ i Ipopema 116 FIZAN 31 200 867 (5 000 000) 61,39 (9,84) 31 200 867 (5 000 000) 61,39 (9,84) 2016-03-14
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd., Trigon XIX FIZ, Elektrim SA i Embud sp. z o.o. 26 200 867 51,55 (0,55) 26 200 867 51,55 (0,55) 2016-03-14
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 011 870 (-4 988 130) 7,00 (-10,70) 4 011 870 (-4 988 130) 7,00 (-10,70) 2016-03-14
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd., Trigon XIX FIZ i Ipopema 116 FIZAN 26 200 867 (5 011 731) 51,00 (9,31) 26 200 867 (5 011 731) 51,00 (9,31) 2015-09-18
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 9 000 000 (4 451 452) 17,70 (8,96) 9 000 000 (4 451 452) 17,70 (8,76) 2015-09-18
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd. 21 189 136 (-5 011 731) 41,69 (-9,86) 21 189 136 (-5 011 731) 41,69 (-9,86) 2015-08-14
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd. i Trigon XIX FIZ 26 200 867 (9 492 270) 51,55 (19,44) 26 200 867 (9 492 270) 51,55 (18,68) 2015-08-14
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd. 16 708 597 (-9 492 270) 32,11 (-18,25) 16 708 597 (-9 492 270) 32,87 (-18,68) 2015-06-03
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd. 26 200 867 50,36 (-1,19) 26 200 867 51,55 2015-06-03
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd. 26 200 867 51,55 (1,19) 26 200 867 51,55 2015-06-03
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 548 548 8,74 (-0,20) 4 548 548 8,94 2015-06-02
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 548 548 8,94 4 548 548 8,94 2015-06-02
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd. 26 200 867 50,36 26 200 867 51,55 2014-12-30
NN OFE 5 068 410 9,74 (-0,23) 5 068 410 9,97 2014-11-06
NN OFE 5 068 410 (-313 595) 9,97 (-0,37) 5 068 410 (-313 595) 9,97 (-0,61) 2014-11-06
Solorz Zygmunt wraz z Embud sp. z o.o., Elektrim SA, Anokymma Ltd. i Polsat Media BV 26 200 867 (-1 202 453) 50,36 (-2,31) 26 200 867 (-1 202 453) 51,55 (-2,36) 2014-05-31
NN OFE 5 382 005 (312 644) 10,34 (0,60) 5 382 005 (312 644) 10,58 (0,61) 2014-03-24
NN OFE 5 069 361 (-160 000) 9,74 (-0,31) 5 069 361 (-160 000) 9,97 (-0,31) 2013-12-11
NN OFE 5 229 361 (-370 639) 10,05 (-0,71) 5 229 361 (-370 639) 10,28 (-0,73) 2013-12-04
ZE PAK SA 1 202 453 2,31 (2,31) 1 202 453 0,00 2012-12-04
ZE PAK SA 0 0,00 0 0,00 2012-12-04
Solorz Zygmunt wraz z Embud sp. z o.o. i Polsat Media BV 27 403 320 (1 202 453) 52,67 (2,31) 27 403 320 (1 202 453) 53,91 (2,36) 2012-12-04
Solorz Zygmunt wraz z Embud sp. z o.o. i Polsat Media BV 26 200 867 (630 967) 50,36 (1,22) 26 200 867 (630 967) 51,55 (2,41) 2012-10-29
NN OFE 5 600 000 10,76 5 600 000 11,01 2012-10-29
Solorz Zygmunt wraz z Embud sp. z o.o. i Polsat Media BV 25 569 900 49,14 25 569 900 49,14 2012-10-08
Skarb Państwa 26 013 000 50,00 (50,00) 26 013 000 50,00 (50,00) 2012-10-08
Skarb Państwa 0 0,00 0 0,00 2012-10-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2018-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2018-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2017-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,29 zł
2017-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,29 zł
2015-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2015-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2014-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2014-08-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.