Wyniki finansowe - ZEPAK			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 720 750 524 074 526 387 554 733
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -551 634 -23 074 -300 055 28 125
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -560 621 -5 648 -308 815 26 088
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -517 770 -10 346 -247 168 10 086
Amortyzacja (tys. zł) 40 104 37 302 41 422 42 262
EBITDA (tys. zł) -511 530 14 228 -258 633 70 387
Aktywa (tys. zł) 3 118 246 3 316 790 2 451 598 2 591 417
Kapitał własny (tys. zł)* 1 174 147 1 163 715 916 551 926 596
Liczba akcji (tys. szt.) 50 823,547 50 823,547 50 823,547 50 823,547
Zysk na akcję (zł) -10,188 -0,204 -4,863 0,198
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,102 22,897 18,034 18,232
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.