Wyniki finansowe - ZEPAK			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 710 899 751 140 720 750 524 074
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 38 739 61 701 -551 634 -23 074
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 33 254 59 357 -560 621 -5 648
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 24 631 34 680 -517 770 -10 346
Amortyzacja (tys. zł) 49 774 46 976 40 104 37 302
EBITDA (tys. zł) 88 513 108 677 -511 530 14 228
Aktywa (tys. zł) 3 496 920 3 667 098 3 118 246 3 316 790
Kapitał własny (tys. zł)* 1 659 772 1 694 012 1 174 147 1 163 715
Liczba akcji (tys. szt.) 50 823,547 50 823,547 50 823,547 50 823,547
Zysk na akcję (zł) 0,485 0,682 -10,188 -0,204
Wartość księgowa na akcję (zł) 32,658 33,331 23,102 22,897
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.