Komunikaty spółki - ZEPAK

Wyniki finansowe
Korekta raportu bieżącego 19/2019
Powołanie nowego członka Zarządu ZE PAK SA
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Aktualizacja informacji o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2018 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz informacja o innych zdarzeniach o jednorazowym charakterze i szacunkowych wynikach finansowych za 2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA rozpoczętym w dniu 29 marca 2019 i kontynuowanym po przerwie w dniu 15 kwietnia 2019 roku
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 15 kwietnia 2019 roku
Powołanie nowej Rady Nadzorczej ZE PAK SA
Zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A.
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.