Komunikaty spółki - ZEPAK

Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 28 listopada 2023 roku
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 28 listopada 2023 roku
Korekta raportu bieżącego nr 24/2023: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku
Zgody organów nadzorczych dotyczące projektu budowy bloku CCGT w Adamowie
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy generalnego wykonawstwa oraz umowy serwisowej dotyczących budowy bloku CCGT klasy 600 MW na terenie elektrowni Adamów
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA
Wyniki finansowe
Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2023 roku zdarzeń o jednorazowym charakterze
ZE PAK Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zawarcie aneksu nr 5 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. oraz zbycie udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 26 czerwca 2023 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 26 czerwca 2023 roku
Podjęcie przez PAK-Polska Czysta Energia Sp. z o.o. decyzji o zaciągnięciu pożyczki udzielonej przez Cyfrowy Polsat S.A. w celu finansowania projektu budowy farmy wiatrowej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.