0,4860 zł
1,25% 0,0060 zł
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (PGV)

Wyniki finansowe - PGFGROUP			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 81 307 199 100 218 050 240 322
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -41 151 9 059 -3 135 4 551
Zysk (strata) brutto (tys.) -41 952 19 245 -3 978 1 480
Zysk (strata) netto (tys.)* -32 485 130 -7 136 6 804
Amortyzacja (tys.) 1 617 714 700 -224
EBITDA (tys.) -39 534 9 773 -2 435 4 327
Aktywa (tys.) 195 542 207 998 209 638 212 671
Kapitał własny (tys.)* 86 294 86 423 79 288 86 174
Liczba akcji (tys. szt.) 87 667,925 100 498,437 100 498,437 100 498,437
Zysk na akcję (zł) -0,371 0,001 -0,071 0,068
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,984 0,860 0,789 0,857
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.