2,7400 zł
-1,44% -0,0400 zł
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (PGV)

Komunikaty spółki - PGFGROUP

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi.
Rozwiązanie listu intencyjnego.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2021r.
Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej transakcji zakupu podmiotu z branży OZE.
Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZA w dniu 28 czerwca 2021r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA w dniu 28 czerwca 2021r.
Podpisanie umowy na realizację konstrukcji do budowy farm PV przez podmiot zależny od Emitenta.
Wykonanie umowy inwestycyjnej i zakup udziałów w spółce z branży OZE.
Uzupełnienie materiałów dotyczących ZWZA Spółki zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2021r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA wraz z projektem uchwał.
Wyniki finansowe
Podpisanie umowy inwestycyjnej i zakup udziałów w spółce z branży OZE.
Wyniki finansowe
PGFGROUP -1,44% 2,74
2021-09-16 15:34:40

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

  • Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.