1,9600 zł
8,89% 0,1600 zł
ZASTAL SA (ZST)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZASTAL_SA_Q_3_-2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży usług - 95 - 22
II. Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 132 853 92 873 30 834 21 834
III. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -1 897 67 -440 16
IV. Zysk (Strata) brutto 130 996 93 080 30 403 21 883
V. Zysk (Strata) netto 106 116 75 988 24 629 17 865
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 539 12 127
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 28 - 6 -
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - -635 - -149
IX. Przepływy pieniężne netto razem 79 -96 18 -23
X. Aktywa razem 371 274 238 048 84 890 55 360
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69 458 42 348 15 881 9 848
XII. Zobowiązania długoterminowe 41 134 9 31
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 302 10 319 2 355 2 400
XIV. Kapitał własny 301816 195 700 69 009 45 512
XV. Kapitał zakładowy 81 988 81 988 18 746 19 067
XVI. Liczba akcji ( w szt.) 2 732 940 27 329 460 2 732 940 27 329 460
XVII. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 38,83 2,78 9,01 0,65
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) 110,44 7,16 25,25 1,67


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu
średniego obowiązującego na dzień 30 września 2019 roku ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 1EUR=4,3736 PLN oraz
odpowiednio według kursu 4,3000 PLN za 1EUR obowiązującego na 31 grudnia
2018 roku.Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu
stanowiąceg średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresu i wynoszącego 4,3086 PLN za 1 EUR
oraz odpowiednio według kursu 4,2535 PLN za 1EUR dla analogicznego
okresu 2018 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZASTAL SA Q 3 -2019.pdfZASTAL SA Q 3 -2019.pdf Sprawozdanie finansowe Zastal SA za 3 kwartał 2019r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Dariusz Stodolny Prezes Zarządu Dariusz Stodolny
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.