54,4800 zł
3,97% 2,0800 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wyniki finansowe - PEKAO			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 668 660 1 703 631 1 722 641 1 717 440
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 725 062 743 649 758 856 719 266
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 2 050 261 2 073 114 2 182 368 2 072 554
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 776 493 857 223 932 387 334 020
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 582 106 656 214 684 386 186 898
Amortyzacja (tys. zł) 126 576 123 578 125 416 123 535
Aktywa (tys. zł) 196 910 858 198 804 400 203 322 919 217 359 832
Kapitał własny (tys. zł)* 22 069 128 22 811 520 23 386 287 23 769 697
Liczba akcji (tys. szt.) 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 84,082 86,911 89,101 90,562
Zysk na akcję (zł) 2,218 2,500 2,607 0,712
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.