98,9400 zł
-0,02% -0,0200 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Komunikaty spółki - PEKAO

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 11 czerwca 2021 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok
Kandydat do Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszony przez akcjonariusza
Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.
Wyniki finansowe
Informacja o proponowanym podziale zysku netto za rok 2020
Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla Banku składki rocznej należnej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 r.
Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Przyjęcie Strategii Banku na lata 2021-2024
Określenie kierunkowych propozycji podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki S.A. za lata 2021-2024
PEKAO -0,02% 98,94
2021-06-23 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.