84,1600 zł
2,63% 2,1600 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Komunikaty spółki - PEKAO

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 15 czerwca 2022 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok
Powołanie Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję.
Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 15 czerwca 2022 r.
Zgoda na udział w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Prawo Bankowe).
Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 15 czerwca 2022 r.
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.
Wyniki finansowe
Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla Banku składki rocznej należnej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 r.
Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Zakończenie Programu Globalnych Kwitów Depozytowych
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
PEKAO 2,63% 84,16
2022-06-24 17:00:23

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,30 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,30 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

    Wypłata dywidendy 4,30 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.