72,9800 zł
0,30% 0,2200 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Komunikaty spółki - PEKAO

Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Przyjęcie Strategii Banku na lata 2021-2024
Określenie kierunkowych propozycji podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki S.A. za lata 2021-2024
Zawarcie porozumienia z organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych
Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zwiększenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w CHF
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Marcinowi Gadomskiemu funkcji Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Leszka Skibę na Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Powołanie Wiceprezesów Zarządu Banku
Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku
Raport agencji ratingowej Moody’s Investors Service dotyczący ocen ratingowych Banku Pekao S.A.
Zawarcie umowy dotacji w związku z przejęciem przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Bank S.A. w wyniku zastosowania instrumentu przymusowej restrukturyzacji.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.