58,3200 zł
-1,42% -0,8400 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Komunikaty spółki - PEKAO

Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Wyniki finansowe
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Powiadomienie o zbyciu (rozliczeniu) akcji fantomowych Banku dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku
Utrzymanie ocen ratingowych oraz perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings
Powiadomienie o nabyciu akcji fantomowych Banku dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku w związku z realizacją obowiązujących w Banku Systemów Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Banku
Powiadomienia o nabyciu i zbyciu (rozliczeniu) akcji fantomowych Banku dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku w związku z realizacją obowiązujących w Banku Systemów Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Banku
Wyniki finansowe
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku
Informacje niefinansowe
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Aktualizacja informacji o wpływie skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe Banku Polska Kasa Opieki S.A. i jego grupy kapitałowej
Powołanie Przewodniczącej, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – sprostowanie postanowienia sądu rejestrowego
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.