63,1200 zł
-2,20% -1,4200 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Komunikaty spółki - PEKAO

Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank Polska Kasy Opieki S.A.
Wyniki finansowe
Informacja o braku skorzystania z wcześniejszego wykupu obligacji serii A Banku
Podpisanie znaczącej umowy kredytowej
Zdarzenia wpływające na wyniki finansowe Banku w II i III kwartale 2022 roku
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 15 czerwca 2022 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok
Powołanie Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję.
Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 15 czerwca 2022 r.
Zgoda na udział w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Prawo Bankowe).
Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 15 czerwca 2022 r.
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.
Wyniki finansowe
PEKAO -2,20% 63,12
2022-09-28 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Najnowsze wiadomości

Brak wiadomości dla danej spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.