125,40 zł
2,79% 3,40 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Akcjonariat - PEKAO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 32 703 766 236,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 262 470 034 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 102 520 173
Liczba głosów na WZA: 262 470 034 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,06%
Kapitał akcyjny: 262 470 034,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 102 520 173
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,06%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,94%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PZU SA 52 494 007 (20,00%) 52 494 007 (20,00%) 2017-06-07 ALR
Polski Fundusz Rozwoju SA 33 596 166 (12,80%) 33 596 166 (12,80%) 2017-06-07 -
UniCredit SpA 16 430 000 (6,26%) 16 430 000 (6,26%) 2017-06-07 BCA

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria G 2 798
0,00
1,00 0,00 262 470 034
262 470 034,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-28

realizacja oferty menedżerskiej seria G 993
0,00
1,00 0,00 262 360 536
262 360 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-13
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 480
0,00
1,00 0,00 262 359 543
262 359 543,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-28

realizacja oferty menedżerskiej seria G 16 482
0,00
1,00 0,00 262 358 063
262 358 063,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-27

realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 000
0,00
1,00 0,00 262 341 581
262 341 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-15

realizacja oferty menedżerskiej seria G 2 892
0,00
1,00 0,00 262 340 581
262 340 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-08
realizacja oferty menedżerskiej seria G 4 491
0,00
1,00 0,00 262 337 689
262 337 689,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-12

realizacja oferty menedżerskiej seria G 2 587
0,00
1,00 0,00 262 333 198
262 333 198,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-01-08

realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 831
0,00
1,00 0,00 262 330 611
262 330 611,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-17
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 462
0,00
1,00 0,00 262 328 780
262 328 780,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-04
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 540
0,00
1,00 0,00 262 327 318
262 327 318,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-24
realizacja oferty menedżerskiej seria G 5 784
0,00
1,00 0,00 262 325 778
262 325 778,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-23
realizacja oferty menedżerskiej seria G 7 800
0,00
1,00 0,00 262 319 994
262 319 994,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-19
realizacja oferty menedżerskiej seria G 2 000
0,00
1,00 0,00 262 312 194
232 612 194,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-17
realizacja oferty menedżerskiej seria G 31 120
0,00
1,00 0,00 262 310 194
232 310 194,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-13
realizacja oferty menedżerskiej seria G 6 129
0,00
1,00 0,00 262 279 074
262 279 074,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-27
realizacja oferty menedżerskiej seria G 3 790
0,00
1,00 0,00 262 364 326
262 364 326,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-11-15

realizacja oferty menedżerskiej seria G 3 041
0,00
1,00 0,00 262 367 367
262 367 367,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-16

realizacja oferty menedżerskiej seria G 13 000
0,00
1,00 0,00 262 380 367
262 380 367,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-13
podwyższenie kapitału seria G 1 372
0,00
1,00 0,00 262 467 236
262 467 236,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-27

podwyższenie kapitału seria G 2 850
0,00
1,00 0,00 262 465 864
262 465 864,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-20
podwyższenie kapitału seria G 800
0,00
1,00 0,00 262 463 014
262 463 014,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-19

podwyższenie kapitału seria G 32 678
0,00
1,00 0,00 262 462 214
262 462 214,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-14

podwyższenie kapitału seria G 8 000
0,00
1,00 0,00 262 429 536
262 429 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-05

podwyższenie kapitału seria G 8 000
0,00
1,00 0,00 262 421 536
262 421 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-21
podwyższenie kapitału seria G 9 281
0,00
1,00 0,00 262 413 536
262 413 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-14
podwyższenie kapitału seria G 5 662
0,00
1,00 0,00 262 404 255
262 404 255,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-24
podwyższenie kapitału seria G 1 314
0,00
1,00 0,00 262 398 593
262 398 593,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-03
podwyższenie kapitału seria G 1 250
0,00
1,00 0,00 262 397 279
262 397 279,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-29
podwyższenie kapitału seria G 1 500
0,00
1,00 0,00 262 396 029
262 396 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-21
podwyższenie kapitału seria G 10 400
0,00
1,00 0,00 262 394 529
262 394 529,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-20
podwyższenie kapitału seria G 1 000
0,00
1,00 0,00 262 384 129
262 384 129,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-13
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 000
0,00
1,00 0,00 262 383 129
262 383 129,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-26
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 762
0,00
1,00 0,00 262 382 129
262 382 129,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-29
realizacja oferty menedżerskiej seria G 3 441
0,00
1,00 0,00 262 272 945
262 272 945,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-21
realizacja oferty menedżerskiej seria G 8 838
0,00
1,00 0,00 262 269 504
262 269 504,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-16
realizacja oferty menedżerskiej seria G 2 377
0,00
1,00 0,00 262 260 666
262 260 666,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-29
2009-09-29
seria I - za akcje Banku BPH 94 763 559
0,00
1,00 0,00 261 866 657
261 866 657,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-29
2007-12-18
realizacja oferty menedżerskiej 95 308
0,00
1,00 0,00 167 103 098
167 103 098,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-22
2007-03-28
realizacja oferty menedżerskiej seria F 5 169
0,00
1,00 0,00 167 007 790
167 007 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-15
realizacja oferty menedżerskiej seria F 90 522
0,00
1,00 0,00 167 002 621
167 002 621,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-12
realizacja oferty menedżerskiej seria F 2 044
0,00
1,00 0,00 166 889 561
166 889 561,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-09
realizacja oferty menedżerskiej seria F 43 051
0,00
1,00 0,00 166 851 308
166 851 308,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-04
realizacja oferty menedżerskiej seria F 74 937
0,00
1,00 0,00 166 808 257
166 808 257,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-04-21
2006-04-26
realizacja oferty menedżerskiej 1 145
0,00
1,00 0,00 166 733 320
166 733 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-29
2006-03-31
realizacja oferty menedżerskiej seria F 58 564
0,00
1,00 0,00 166 732 175
166 732 175,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-24
2006-03-29
realizacja oferty menedżerskiej seria F 3 700
0,00
1,00 0,00 166 887 517
166 887 517,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-01-08

realizacja oferty menedżerskiej seria G 36 038
0,00
1,00 0,00 261 902 695
261 902 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-04
realizacja oferty menedżerskiej seria G 156 008
0,00
0,00 0,00 262 058 703
262 058 703,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-10

realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 950
0,00
1,00 0,00 262 258 289
262 258 289,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-23
seria A - 5 emisji od 1929 roku 100 000
400,00 100 000
40 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-14

1998-06-30
realizacja oferty menedżerskiej seria G 21 482
0,00
1,00 0,00 262 256 339
262 256 339,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-16
realizacja oferty menedżerskiej seria G 6 078
0,00
1,00 0,00 262 234 857
262 234 857,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-03
2009-09-03
realizacja oferty menedżerskiej seria G 12 440
0,00
1,00 0,00 262 228 779
262 228 779,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-01
2009-09-01
realizacja oferty menedżerskiej seria G 3 710
0,00
1,00 0,00 262 216 339
262 216 339,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-08-20

realizacja oferty menedżerskiej seria G 44 125
0,00
1,00 0,00 262 212 629
262 212 629,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-07

realizacja oferty menedżerskiej seria G 20 069
0,00
1,00 0,00 262 168 504
262 168 504,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-31
realizacja oferty menedżerskiej seria G 43 785
0,00
1,00 0,00 262 148 435
262 148 435,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-27
realizacja oferty menedżerskiej seria G 16 482
0,00
0,00 0,00 262 104 650
262 104 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-15
2008-02-05
realizacja oferty menedżerskiej seria G 29 465
0,00
1,00 0,00 262 088 168
262 088 168,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-11

seria A - Skarb Państwa aport: akcje BDK SA, PBKS SA i PBG SA 1996-10-08 244 125
97 650 000,00
400,00 400,00 344 125
137 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-14
1996-11-25
1998-06-30
split 1:400 1997-06-30
1,00 137 650 000
137 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-12-23
seria B - EBOiR 1998-06-19 7 690 000
346 050 000,00
1,00 45,00 145 340 000
145 340 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1998-10-06
1999-05-14
seria D - subskrypcja prywatna 2000-05-03 9 777 571
479 100 979,00
1,00 49,00 165 748 203
165 748 203,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-30
2000-12-12
2001-01-18
seria C - UniCredito Italiano, Alianz Aktiengesellschaft 2000-05-03 10 630 632
520 900 968,00
1,00 49,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-30
2000-12-12
2001-01-18
seria E - oferta menedżerska 2003-04-08 373 664
20 551 520,00
1,00 55,00 166 121 847
166 121 847,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-08-29
2003-09-16
seria G - oferta menedżerska 2003-07-25 830 000
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19

seria F - oferta menedżerska 2003-07-25 830 000
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19

2006-01-17
seria H - oferta menedżerska 2004-04-07 359 840
23 749 440,00
1,00 66,00 166 481 687
166 481 687,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-08-12
2004-09-01
realizacja oferty menedżerskiej 2006-01-16 186 755
0,00
1,00 0,00 166 668 442
166 668 442,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja oferty menedżerskiej 2006-02-06 5 169
0,00
1,00 0,00 166 673 611
166 673 611,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Oppenheimer Funds Inc. 12 790 047 (-1 250 615) 4,87 (-0,48) 12 790 047 (-1 250 615) 4,87 (-0,48) 2017-04-24
UniCredit SpA 102 520 172 (-2 730 313) 39,06 (-1,04) 102 520 172 (-2 730 313) 39,06 (-1,04) 2017-03-15
Oppenheimer Funds Inc. 14 040 662 5,35 14 040 662 5,35 2017-02-13
UniCredit SpA 105 250 485 40,10 105 250 485 40,10 2016-07-13
UniCredit SpA 105 250 485 (-26 247 003) 40,10 (-10,00) 105 250 485 (-26 247 003) 40,10 (-10,00) 2016-07-13
Aberdeen Asset Managment PLC 13 071 767 (-122 916) 4,98 (-0,04) 13 071 767 (-122 916) 4,98 (-0,04) 2014-01-03
UniCredit SpA 131 497 488 (-23 936 267) 50,10 (-9,13) 131 497 488 (-23 936 267) 50,10 (-9,13) 2013-01-31
Ogółem 262 465 864 (2 850) 0 262 465 864 (2 850) 0 2012-12-20
Ogółem 262 463 014 (800) 0 262 463 014 (800) 0 2012-12-19
Ogółem 262 462 214 (32 678) 0 262 462 214 (32 678) 0 2012-12-14
Ogółem 262 429 536 (8 000) 0 262 429 536 (8 000) 0 2012-12-05
Ogółem 262 421 536 (8 000) 0 262 421 536 (8 000) 0 2012-11-21
Ogółem 262 413 536 (9 281) 0 262 413 536 (9 281) 0 2012-11-14
Ogółem 262 404 255 (5 662) 0 262 404 255 (5 662) 0 2012-09-24
Ogółem 262 398 593 (1 314) 0 262 398 593 (1 314) 0 2012-09-03
Ogółem 262 397 279 (1 250) 0 262 397 279 (1 250) 0 2012-08-29
Ogółem 262 396 029 (1 500) 0 262 396 029 (1 500) 0 2012-08-21
Ogółem 262 394 529 (10 400) 0 262 394 529 (10 400) 0 2012-08-20
Ogółem 262 384 129 (1 000) 0 262 384 129 (1 000) 0 2012-08-13
Ogółem 262 383 129 (1 000) 0 262 383 129 (1 000) 0 2012-03-26
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Aberdeen Asset Managment PLC 13 194 683 5,02 13 194 683 5,02 2012-01-11
Ogółem 262 382 129 (1 762) 0 262 382 129 (1 762) 0 2011-12-29
Ogółem 262 380 367 (13 000) 0 262 380 367 (13 000) 0 2011-12-13
Ogółem 262 367 367 (3 041) 0 262 367 367 (3 041) 0 2011-03-16
Ogółem 262 364 326 (3 790) 0 262 364 326 (3 790) 0 2010-11-15
Ogółem 262 360 536 (993) 0 262 360 536 (993) 0 2010-05-13
Ogółem 262 359 543 (1 480) 0 262 359 543 (1 480) 0 2010-04-28
Ogółem 262 358 063 (16 482) 0 262 358 063 (16 482) 0 2010-04-27
Ogółem 262 341 581 (1 000) 0 262 341 581 (1 000) 0 2010-04-15
Ogółem 262 340 581 (2 892) 0 262 340 581 (2 892) 0 2010-04-08
Ogółem 262 337 689 (4 491) 0 262 337 689 (4 491) 0 2010-03-12
Bielecki, Jan Krzysztof 5 000 0,00 5 000 0,00 2010-01-11
Ogółem 262 333 198 (2 587) 0 262 333 198 (2 587) 0 2010-01-08
Ważyński Marian 0 (-13 089) 0,00 0 (-13 089) 0,00 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 (0,01) 31 357 0,01 (0,01) 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,00 (-0,01) 31 357 0,00 (-0,01) 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 0,01 31 357 0,01 2009-12-31
Lovaglio Luigi 31 357 (-1 000) 0,01 31 357 (-1 000) 0,01 2009-12-31
Ogółem 262 330 611 (1 831) 0 262 330 611 (1 831) 0 2009-12-17
Ogółem 262 328 780 (1 462) 0 262 328 780 (1 462) 0 2009-12-04
Ogółem 262 327 318 (1 540) 0 262 327 318 (1 540) 0 2009-11-24
Ogółem 262 325 778 (5 784) 0 262 325 778 (5 784) 0 2009-11-23
Ogółem 262 319 994 (7 800) 0 262 319 994 (7 800) 0 2009-11-19
Ogółem 262 312 194 (2 000) 0 262 312 194 (2 000) 0 2009-11-17
Ogółem 262 310 194 (31 120) 0 262 310 194 (31 120) 0 2009-11-13
Lovaglio Luigi 32 357 0,01 32 357 0,01 2009-11-10
Lovaglio Luigi 32 357 0,01 32 357 0,01 2009-11-10
Lovaglio Luigi 32 357 0,01 32 357 0,01 2009-11-10
Lovaglio Luigi 32 357 (-8 000) 0,01 32 357 (-8 000) 0,01 2009-11-10
Bielecki, Jan Krzysztof 5 000 0,00 5 000 0,00 2009-11-10
Bielecki, Jan Krzysztof 5 000 0,00 5 000 0,00 2009-11-10
Bielecki, Jan Krzysztof 5 000 0,00 5 000 0,00 2009-11-10
Bielecki, Jan Krzysztof 5 000 (-19 000) 0,00 5 000 (-19 000) 0,00 2009-11-10
Ogółem 262 279 074 (6 129) 0 262 279 074 (6 129) 0 2009-10-27
Ogółem 262 272 945 (3 441) 0 262 272 945 (3 441) 0 2009-10-21
Ogółem 262 269 504 (8 838) 0 262 269 504 (8 838) 0 2009-10-16
Ogółem 262 260 666 (2 377) 0 262 260 666 (2 377) 0 2009-09-29
Ogółem 262 258 289 (1 950) 0 262 258 289 (1 950) 0 2009-09-23
Ogółem 262 256 339 (21 482) 0 262 256 339 (21 482) 0 2009-09-16
Ogółem 262 234 857 (18 518) 0 262 234 857 (18 518) 0 2009-09-03
Ogółem 262 216 339 (47 835) 0 262 216 339 (47 835) 0 2009-08-20
Bielecki, Jan Krzysztof 24 000 0,00 24 000 0,00 2009-06-30
Bielecki, Jan Krzysztof 24 000 0,00 24 000 0,00 2009-06-30
Bielecki, Jan Krzysztof 24 000 0,00 24 000 0,00 2009-06-30
Bielecki, Jan Krzysztof 24 000 0,00 24 000 0,00 2009-06-30
Bielecki, Jan Krzysztof 24 000 0,00 24 000 0,00 2009-06-30
Bielecki, Jan Krzysztof 24 000 0,00 24 000 0,00 2009-06-30
Bielecki, Jan Krzysztof 24 000 0,00 24 000 0,00 2009-06-30
Bielecki, Jan Krzysztof 24 000 0,00 24 000 0,00 2009-06-30
Bielecki, Jan Krzysztof 24 000 0,00 24 000 0,00 2009-06-30
Bielecki, Jan Krzysztof 24 000 0,00 24 000 0,00 2009-06-30
Bielecki, Jan Krzysztof 24 000 0,00 24 000 0,00 2009-06-30
Bielecki, Jan Krzysztof 24 000 (-1 000) 0,00 24 000 (-1 000) 0,00 2009-06-30
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Biondo Diego 9 500 0,00 9 500 0,00 2009-02-14
Bank Pekao SA 0 0,00 0 0,00 2008-11-13
Bank Pekao SA 0 (-5 010) 0,00 0 (-5 010) 0,00 2008-11-13
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2008-11-12
Ważyński Marian 13 089 (-10 000) 0,00 13 089 (-10 000) 0,00 2008-11-12
Lovaglio Luigi 40 357 0,01 40 357 0,01 2008-11-12
Lovaglio Luigi 40 357 0,01 40 357 0,01 2008-11-12
Lovaglio Luigi 40 357 0,01 40 357 0,01 2008-11-12
Lovaglio Luigi 40 357 0,01 40 357 0,01 2008-11-12
Lovaglio Luigi 40 357 0,01 40 357 0,01 2008-11-12
Lovaglio Luigi 40 357 0,01 40 357 0,01 2008-11-12
Lovaglio Luigi 40 357 0,01 40 357 0,01 2008-11-12
Lovaglio Luigi 40 357 0,01 40 357 0,01 2008-11-12
Lovaglio Luigi 40 357 0,01 40 357 0,01 2008-11-12
Lovaglio Luigi 40 357 0,01 40 357 0,01 2008-11-12
Lovaglio Luigi 40 357 0,01 40 357 0,01 2008-11-12
Lovaglio Luigi 40 357 0,01 40 357 0,01 2008-11-12
Lovaglio Luigi 40 357 0,01 40 357 0,01 2008-11-12
Lovaglio Luigi 40 357 (-57 679) 0,01 (-0,02) 40 357 (-57 679) 0,01 (-0,02) 2008-11-12
Bielecki, Jan Krzysztof 25 000 0,00 25 000 0,00 2008-11-12
Bielecki, Jan Krzysztof 25 000 (-20 000) 0,00 (-0,01) 25 000 (-20 000) 0,00 (-0,01) 2008-11-12
Ważyński Marian 23 089 (-4 114) 0,00 (-0,01) 23 089 (-4 114) 0,00 (-0,01) 2008-06-30
Bielecki, Jan Krzysztof 45 000 (-5 000) 0,01 45 000 (-5 000) 0,01 2008-06-30
Ważyński Marian 27 203 (14 114) 0,01 (0,01) 27 203 (14 114) 0,01 (0,01) 2008-03-31
Ogółem 262 168 504 (20 069) 0 262 168 504 (20 069) 0 2008-03-31
Lovaglio Luigi 98 036 (32 679) 0,03 98 036 (32 679) 0,03 2008-03-31
Bielecki, Jan Krzysztof 50 000 (40 000) 0,01 (0,01) 50 000 (40 000) 0,01 (0,01) 2008-03-31
Ogółem 262 148 435 (43 785) 0 262 148 435 (43 785) 0 2008-03-27
Ogółem 262 104 650 (16 482) 0 262 104 650 (16 482) 0 2008-01-15
Ogółem 262 088 168 (185 473) 0 262 088 168 (185 473) 0 2008-01-11
Ogółem 261 902 695 (36 038) 0 261 902 695 (36 038) 0 2008-01-04
UniCredit SpA 155 433 755 59,23 (0,01) 155 433 755 59,23 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,22 (-0,04) 155 433 755 59,22 (-0,04) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,26 (0,01) 155 433 755 59,26 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,25 (0,01) 155 433 755 59,25 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,24 (0,01) 155 433 755 59,24 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,23 (0,01) 155 433 755 59,23 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,22 (-0,04) 155 433 755 59,22 (-0,04) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,26 (0,01) 155 433 755 59,26 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,25 (0,01) 155 433 755 59,25 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,24 (0,01) 155 433 755 59,24 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,23 (0,01) 155 433 755 59,23 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,22 (-0,04) 155 433 755 59,22 (-0,04) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,26 (0,01) 155 433 755 59,26 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,25 (0,01) 155 433 755 59,25 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,24 155 433 755 59,24 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,24 (0,01) 155 433 755 59,24 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,23 (0,02) 155 433 755 59,23 (0,02) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,21 (-0,05) 155 433 755 59,21 (-0,05) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,26 (0,01) 155 433 755 59,26 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,25 (0,02) 155 433 755 59,25 (0,02) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,23 155 433 755 59,23 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,23 (-0,03) 155 433 755 59,23 (-0,03) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,26 (0,01) 155 433 755 59,26 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,25 (0,02) 155 433 755 59,25 (0,02) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,23 155 433 755 59,23 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,23 (-0,12) 155 433 755 59,23 (-0,12) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,35 (0,09) 155 433 755 59,35 (0,09) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,26 (0,02) 155 433 755 59,26 (0,02) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,24 (0,01) 155 433 755 59,24 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,23 155 433 755 59,23 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,23 (-0,07) 155 433 755 59,23 (-0,07) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,30 (0,05) 155 433 755 59,30 (0,05) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,25 (0,01) 155 433 755 59,25 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,24 (0,01) 155 433 755 59,24 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,23 (0,01) 155 433 755 59,23 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,22 (-0,05) 155 433 755 59,22 (-0,05) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,27 (0,02) 155 433 755 59,27 (0,02) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 59,25 (0,01) 155 433 755 59,25 (0,01) 2007-12-18
UniCredit SpA 155 433 755 (67 312 030) 59,24 (6,37) 155 433 755 (67 312 030) 59,24 (6,37) 2007-12-18
Bank Pekao SA 5 010 0,00 5 010 0,00 2007-12-18
Ogółem 261 866 657 (94 763 559) 0 261 866 657 (94 763 559) 0 2007-11-29
Bielecki, Jan Krzysztof 10 000 0,00 10 000 0,00 2007-09-30
Bielecki, Jan Krzysztof 10 000 (-10 000) 0,00 (-0,01) 10 000 (-10 000) 0,00 (-0,01) 2007-09-30
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2007-06-30
Ważyński Marian 13 089 0,00 13 089 0,00 2007-06-30
Lovaglio Luigi 65 357 0,03 (0,01) 65 357 0,03 (0,01) 2007-06-30
Lovaglio Luigi 65 357 0,02 65 357 0,02 2007-06-30
Bielecki, Jan Krzysztof 20 000 0,01 20 000 0,01 2007-06-30
Ogółem 167 103 098 (95 308) 0 167 103 098 (95 308) 0 2007-03-22
Ogółem 167 007 790 (118 229) 0 167 007 790 (118 229) 0 2007-01-15
Ogółem 166 889 561 (2 044) 0 166 889 561 (2 044) 0 2007-01-09
Ogółem 166 887 517 (36 209) 0 166 887 517 (36 209) 0 2007-01-08
Ogółem 166 851 308 (43 051) 0 166 851 308 (43 051) 0 2007-01-04
Ogółem 166 808 257 (74 937) 0 166 808 257 (74 937) 0 2006-04-26
Ogółem 166 733 320 (1 145) 0 166 733 320 (1 145) 0 2006-03-29
Ogółem 166 732 175 (58 564) 0 166 732 175 (58 564) 0 2006-03-24
Ogółem 166 673 611 (5 169) 0 166 673 611 (5 169) 0 2006-02-06
Ogółem 166 668 442 (186 755) 0 166 668 442 (186 755) 0 2006-01-16
Skarb Państwa na WZA 6 873 027 (-845) 4,12 (-0,03) 6 873 027 (-845) 4,12 (-0,03) 2005-04-05
Bank of New York na WZA 5 345 509 (-2 912 690) 3,21 (-1,77) 5 345 509 (-2 912 690) 3,21 (-1,77) 2005-01-20
Ogółem 166 481 687 (359 840) 0 166 481 687 (359 840) 0 2004-08-12
EBOiR 5 492 902 (-5 492 901) 3,30 (-3,33) 5 492 902 (-5 492 901) 3,30 (-3,33) 2003-11-26
Ogółem 166 121 847 (373 644) 0 166 121 847 (373 644) 0 2003-08-29
Bank of New York 8 258 199 4,98 8 258 199 4,98 2002-06-11
Bank of New York 8 258 199 (-1 206 949) 4,98 (-0,73) 8 258 199 (-1 206 949) 4,98 (-0,73) 2002-06-11
Bank of New York 9 465 148 (854 400) 5,71 (0,51) 9 465 148 (854 400) 5,71 (0,51) 2002-03-27
Skarb Państwa 6 873 872 (-4 260 982) 4,15 (-2,57) 6 873 872 (-4 260 982) 4,15 (-2,57) 2001-11-16
PLL LOT SA 3 513 445 2,12 3 513 445 2,12 2001-11-16
Bank of New York 8 610 748 5,20 8 610 748 5,20 2001-07-09
Skarb Państwa 11 134 854 (-2 100 103) 6,72 (-1,26) 11 134 854 (-2 100 103) 6,72 (-1,26) 2001-04-26
EBOiR 10 985 803 6,63 (0,02) 10 985 803 6,63 (0,02) 2001-04-26
EBOiR 10 985 803 (1 521 150) 6,61 (0,90) 10 985 803 (1 521 150) 6,61 (0,90) 2001-04-26
UniCredit SpA 88 121 725 52,87 (0,02) 88 121 725 52,87 (0,02) 2000-12-12
UniCredit SpA 88 121 725 52,85 (-0,32) 88 121 725 52,85 (-0,32) 2000-12-12
UniCredit SpA 88 121 725 53,17 (0,41) 88 121 725 53,17 (0,41) 2000-12-12
UniCredit SpA 88 121 725 52,76 (0,03) 88 121 725 52,76 (0,03) 2000-12-12
UniCredit SpA 88 121 725 52,73 (19,08) 88 121 725 52,73 (19,08) 2000-12-12
UniCredit SpA 88 121 725 33,65 (-19,39) 88 121 725 33,65 (-19,39) 2000-12-12
UniCredit SpA 88 121 725 53,04 (0,11) 88 121 725 53,04 (0,11) 2000-12-12
UniCredit SpA 88 121 725 52,93 (0,06) 88 121 725 52,93 (0,06) 2000-12-12
UniCredit SpA 88 121 725 (15 321 025) 52,87 (2,78) 88 121 725 (15 321 025) 52,87 (2,78) 2000-12-12
Ogółem 165 748 203 (20 408 203) 0 165 748 203 (20 408 203) 0 2000-12-12
EBOiR 9 464 653 5,71 (-0,80) 9 464 653 5,71 (-0,80) 2000-11-27
EBOiR 9 464 653 (1 774 653) 6,51 (1,22) 9 464 653 (1 774 653) 6,51 (1,22) 2000-11-27
Skarb Państwa 13 234 957 7,98 (-1,13) 13 234 957 7,98 (-1,13) 2000-11-03
Skarb Państwa 13 234 957 (-190 158) 9,11 (-0,13) 13 234 957 (-190 158) 9,11 (-0,13) 2000-11-03
Bank Handlowy SA przez Handlowy Investments II S.a.r.l. 1 306 414 (-5 001 027) 0,90 (-3,44) 1 306 414 (-5 001 027) 0,90 (-3,44) 2000-11-03
Skarb Państwa 13 425 115 (-6 785 942) 9,24 (-4,67) 13 425 115 (-6 785 942) 9,24 (-4,67) 2000-10-26
Skarb Państwa 20 211 057 (22 557) 13,91 (0,02) 20 211 057 (22 557) 13,91 (0,02) 2000-02-29
UniCredit SpA 72 800 700 (-2 906 800) 50,09 (-2,00) 72 800 700 (-2 906 800) 50,09 (-2,00) 1999-09-10
Skarb Państwa 20 188 500 (-68 145) 13,89 (-0,05) 20 188 500 (-68 145) 13,89 (-0,05) 1999-09-10
Allianz AG 2 906 800 2,00 2 906 800 2,00 1999-09-10
UniCredit SpA 75 707 500 52,09 75 707 500 52,09 1999-06-23
Skarb Państwa 20 256 645 (-75 707 059) 13,94 (-52,09) 20 256 645 (-75 707 059) 13,94 (-52,09) 1999-06-23
Skarb Państwa 95 963 704 (-20 498 796) 66,03 (-18,58) 95 963 704 (-20 498 796) 66,03 (-18,58) 1999-03-22
Bank Handlowy SA przez Handlowy Investments II S.a.r.l. 6 307 441 4,34 6 307 441 4,34 1998-12-28
Ogółem 145 340 000 0 145 340 000 0 1998-10-06
EBOiR 7 690 000 5,29 7 690 000 5,29 1998-10-06
Skarb Państwa 116 462 500 84,61 (4,48) 116 462 500 84,61 (4,48) 1998-06-20
Skarb Państwa 116 462 500 80,13 116 462 500 80,13 1998-06-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,68 zł
2017-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,68 zł
2016-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,70 zł
2016-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,70 zł
2015-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2015-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2014-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,96 zł
2014-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,96 zł
2013-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,39 zł
2013-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,39 zł
2012-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,38 zł
2012-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,38 zł
2011-06-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,80 zł
2011-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,80 zł
2010-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,90 zł
2010-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,90 zł
2008-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,60 zł
2008-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,60 zł
2007-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2007-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2006-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,40 zł
2006-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,40 zł
2005-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,40 zł
2005-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,40 zł
2004-05-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2004-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2003-05-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,18 zł
2003-05-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,18 zł
2003-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,36 zł
2002-05-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,80 zł
2002-05-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,80 zł
2002-04-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,60 zł
2001-06-28 Asymilacja akcji pracownicze
2001-01-18 Asymilacja akcji serie C, D
2000-11-03 Asymilacja akcji
2000-06-21 Asymilacja akcji pracownicze
1999-05-14 Asymilacja akcji seria B
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl