34,1000 zł
0,29% 0,1000 zł
Erbud SA (ERB)

Akcjonariat - ERBUD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 422 818 141,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 12 399 359 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 162 007
Liczba głosów na WZA: 12 399 359 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,02%
Kapitał akcyjny: 1 239 935,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 162 007
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,02%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,98%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 152 865 (33,49%) 4 152 865 (33,49%) 2011-01-19 -
Grzeszczak Dariusz wraz z DGI FIZAN 2 910 160 (23,47%) 2 910 160 (23,47%) 2014-12-30 -
NN OFE portfel 1 266 900 (10,22%) 1 266 900 (10,22%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ATD, ATG, CMP, ENT, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, PGO, RDL, SNK, TAR, TIM, ZMT, ZEP, PKN, CMR, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, EAT, MAB, VRG, UNI, ABE, MDG, HRS, ALR, PEO, ACP, PKP, SKA, BKM, BDX, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, RVU, TRN, PKO, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, NET, KRU, SPL, ART, POZ, SWG, DAT, BFT, ACG, QRS, RON, MBR, MBK, KTY, MCR, CCC, PZU, OAT, MNC, KGL, WWL, FRO
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 183 146 (9,54%) 1 183 146 (9,54%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AMB, AMC, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, RMK, SNK, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, PHN, KRU, ACP, PEO, ABE, ING, DOM, HRS, CIE, CAR, CCC, ARH, MIL, GTC, PKO, DVL, AML, WPL, APT, KTY, WWL
PKO BP Bankowy OFE ZWZ 877 349 (7,08%) 877 349 (7,08%) 2020-06-30 DCR, BRG, LEN, LBT, NVA, SEK, TSG, OTM, PUE, ZUE, QMK, ODL, ABE, UNI, ATD, RWL, FRO, SWG
Zubelewicz, Józef Adam wraz Adler Properties sp. z o.o. 771 587 (6,22%) 771 587 (6,22%) 2016-12-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria G 33 787
371 657,00
0,10 11,00 12 677 956
1 267 795,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-11-15 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2006-11-29
2007-06-19
umorzenie akcji 2006-12-07 -8 000 000
0,00
0,10 0,00 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
0000-00-00
2007-02-15
seria B - subskrypcja prywatna 2006-12-07 8 000 000
800 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2007-02-15
2007-06-19
seria C - oferta menedżerska 2006-12-07 71 025
781 275,00
0,10 11,00 10 071 025
1 007 102,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-15
seria D - publiczna subskrypcja 2006-12-07 2 500 000
125 000 000,00
0,10 50,00 12 571 025
1 257 102,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2007-05-30
2007-06-19
seria E - oferta menedżerska 2010-05-17 31 686
348 546,00
0,10 11,00 12 602 711
1 260 271,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-09
2010-09-27
2010-12-22
seria F - oferta menedżerska 2011-05-24 41 458
456 038,00
0,10 11,00 12 644 169
1 264 416,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-08-10
2011-09-26
2011-12-06
seria G - subskrypcja prywatna 2012-04-23 50 000
550 000,00
0,10 11,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska 2013-04-15 36 590
402 490,00
0,10 11,00 12 714 546
1 271 454,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-30
2013-12-06
seria I - oferta menedżerska 2014-09-01 47 379
0,00
0,10 0,00 12 761 925
1 276 192,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-27
seria J - subskrypcja prywatna 2015-06-03 49 934
549 274,00
0,10 11,00 12 811 859
1 281 185,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-09-04 -412 500
0,00
0,10 0,00 12 399 359
1 239 935,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-01
zmiana oznaczenia akcji wszystkie akcje - seria A 2020-09-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO BP Bankowy OFE ZWZ 877 349 (40 006) 6,85 (0,31) 877 349 (40 006) 6,85 (0,31) 2020-06-30
PKO BP Bankowy OFE ZWZ 837 343 (5 887) 6,54 (0,05) 837 343 (5 887) 6,54 (0,05) 2019-05-24
PKO BP Bankowy OFE NWZ 831 456 6,49 (0,01) 831 456 6,49 (0,01) 2019-01-16
PKO BP Bankowy OFE portfel 831 456 (70 456) 6,48 (0,54) 831 456 (70 456) 6,48 (0,54) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 40 324 (324) 0,31 40 324 (324) 0,31 2018-12-31
NN OFE portfel 1 266 900 (2 900) 9,88 (0,01) 1 266 900 (2 900) 9,88 (0,01) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 118 876 (-124) 0,92 (-0,01) 118 876 (-124) 0,92 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 183 146 (2 146) 9,23 (0,01) 1 183 146 (2 146) 9,23 (0,01) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 261 049 (49) 2,04 261 049 (49) 2,04 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 3 825 (-3 617) 0,03 (-0,03) 3 825 (-3 617) 0,03 (-0,03) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 489 808 (-18 805) 3,82 (-0,15) 489 808 (-18 805) 3,82 (-0,15) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 59 622 0,47 59 622 0,47 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 29 193 0,23 29 193 0,23 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 75 0,00 75 0,00 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 7 442 0,06 7 442 0,06 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 508 613 (-53 534) 3,97 (-0,43) 508 613 (-53 534) 3,97 (-0,43) 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 59 622 0,47 59 622 0,47 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 761 000 (30 412) 5,94 (0,24) 761 000 (30 412) 5,94 (0,24) 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 2 852 0,02 2 852 0,02 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 40 000 0,31 40 000 0,31 2017-12-31
NN OFE portfel 1 264 000 (-55 000) 9,87 (-0,43) 1 264 000 (-55 000) 9,87 (-0,43) 2017-12-31
MetLife OFE portfel 119 000 0,93 119 000 0,93 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 181 000 (-51 000) 9,22 (-0,40) 1 181 000 (-51 000) 9,22 (-0,40) 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 14 763 0,12 14 763 0,12 2017-12-31
Aegon OFE portfel 261 000 2,04 261 000 2,04 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO DFE; NWZ 730 588 (15 309) 5,70 (0,12) 730 588 (15 309) 5,70 (0,12) 2017-09-19
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO DFE 715 279 5,58 715 279 5,58 2017-03-28
NN OFE portfel 1 319 000 (52 100) 10,30 (0,42) 1 319 000 (52 100) 10,30 (0,42) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 232 000 (48 854) 9,62 (0,27) 1 232 000 (48 854) 9,62 (0,27) 2016-12-31
Zubelewicz, Józef Adam wraz Adler Properties sp. z o.o. 771 587 (-169 827) 6,02 (-1,35) 771 587 (-169 827) 6,02 (-1,35) 2016-12-21
Ogółem 12 811 859 (49 934) 0 12 811 859 (49 934) 0 2015-10-09
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 562 147 (-99 038) 4,40 (-0,78) 562 147 (-99 038) 4,40 (-0,78) 2015-09-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 661 185 (36 640) 5,18 (0,29) 661 185 (36 640) 5,18 (0,29) 2015-04-17
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 624 545 (-35 568) 4,89 (-0,28) 624 545 (-35 568) 4,89 (-0,28) 2015-03-03
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 660 113 5,17 660 113 5,17 2015-01-16
Zubelewicz, Józef Adam poprzez Adler Properties sp. z o.o. 941 414 7,37 (0,03) 941 414 7,37 (0,03) 2014-12-30
Zubelewicz, Józef Adam poprzez Adler Properties sp. z o.o. 941 414 (681 914) 7,34 (5,30) 941 414 (681 914) 7,34 (5,30) 2014-12-30
Grzeszczak Dariusz wraz z DGI FIZAN 2 910 160 22,80 (0,09) 2 910 160 22,80 (0,09) 2014-12-30
Grzeszczak Dariusz wraz z DGI FIZAN 2 910 160 (2 136 260) 22,71 (16,63) 2 910 160 (2 136 260) 22,71 (16,63) 2014-12-30
Ogółem 12 761 925 (47 379) 0 12 761 925 (47 379) 0 2014-11-27
Ogółem 12 714 546 (36 590) 0 12 714 546 (36 590) 0 2013-10-30
NN OFE 1 266 900 9,88 (-0,11) 1 266 900 9,88 (-0,11) 2013-08-19
NN OFE 1 266 900 9,99 (0,03) 1 266 900 9,99 (0,03) 2013-08-19
NN OFE 1 266 900 (-9 000) 9,96 (-0,10) 1 266 900 (-9 000) 9,96 (-0,10) 2013-08-19
NN OFE 1 275 900 (6 191) 10,06 (0,02) 1 275 900 (6 191) 10,06 (0,02) 2013-08-18
Juladal Investments Ltd. 2 848 347 22,46 (0,06) 2 848 347 22,46 (0,06) 2012-09-24
Juladal Investments Ltd. 2 848 347 (4 773) 22,40 (-0,02) 2 848 347 (4 773) 22,40 (-0,02) 2012-09-24
Juladal Investments Ltd. 2 843 574 (25 400) 22,42 (0,14) 2 843 574 (25 400) 22,42 (0,14) 2012-09-19
Ogółem 12 677 956 (33 787) 0 12 677 956 (33 787) 0 2012-09-11
Zubelewicz, Józef Adam 259 500 2,04 259 500 2,04 2012-06-30
Zubelewicz, Józef Adam 259 500 (9 500) 2,04 (-0,44) 259 500 (9 500) 2,04 (-0,44) 2012-06-30
Grzeszczak Dariusz 773 900 6,08 (-0,02) 773 900 6,08 (-0,02) 2012-06-30
Grzeszczak Dariusz 773 900 (23 900) 6,10 (-1,34) 773 900 (23 900) 6,10 (-1,34) 2012-06-30
Dürr Albert 8 500 0,06 (0,06) 8 500 0,06 (0,06) 2012-06-30
Dürr Albert 8 500 0,00 (-0,06) 8 500 0,00 (-0,06) 2012-06-30
Dürr Albert 8 500 0,06 (0,06) 8 500 0,06 (0,06) 2012-06-30
NN OFE 1 269 709 10,04 (0,03) 1 269 709 10,04 (0,03) 2011-12-14
NN OFE 1 269 709 (31 304) 10,01 (0,22) 1 269 709 (31 304) 10,01 (0,22) 2011-12-14
NN OFE 1 238 405 (451 728) 9,79 (3,55) 1 238 405 (451 728) 9,79 (3,53) 2011-12-08
Juladal Investments Ltd. 2 818 174 22,28 (0,06) 2 818 174 22,28 (0,06) 2011-11-29
Juladal Investments Ltd. 2 818 174 (21 004) 22,22 (0,10) 2 818 174 (21 004) 22,22 (0,10) 2011-11-29
Aviva OFE Aviva Santander 1 183 146 9,35 (0,02) 1 183 146 9,35 (0,02) 2011-09-26
Aviva OFE Aviva Santander 1 183 146 9,33 (0,03) 1 183 146 9,33 (0,03) 2011-09-26
Aviva OFE Aviva Santander 1 183 146 9,30 (0,07) 1 183 146 9,30 (0,07) 2011-09-26
Aviva OFE Aviva Santander 1 183 146 (255 168) 9,23 (1,87) 1 183 146 (255 168) 9,23 (1,87) 2011-09-26
Juladal Investments Ltd. 2 797 170 (2 715) 22,12 (0,02) 2 797 170 (2 715) 22,12 (0,02) 2011-09-15
Juladal Investments Ltd. 2 794 455 (11 408) 22,10 (0,09) 2 794 455 (11 408) 22,10 (0,09) 2011-09-13
Juladal Investments Ltd. 2 783 047 (21 900) 22,01 (0,11) 2 783 047 (21 900) 22,01 (0,11) 2011-09-08
Ogółem 12 644 169 (41 458) 0 12 644 169 (41 458) 0 2011-08-10
Dürr Albert 0 (-17 000) 0,00 (-0,13) 0 (-17 000) 0,00 (-0,13) 2011-04-29
Aviva OFE Aviva Santander 927 978 7,36 (0,03) 927 978 7,36 (0,03) 2011-04-29
Aviva OFE Aviva Santander 927 978 (244 832) 7,33 (1,90) 927 978 (244 832) 7,33 (1,90) 2011-04-29
Wolff & Müller GmbH & Co. KG 0 (-4 304 865) 0,00 (-34,00) 0 (-4 304 865) 0,00 (-34,00) 2011-01-19
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 152 865 32,84 (0,09) 4 152 865 32,84 (0,09) 2011-01-19
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 152 865 32,75 (0,09) 4 152 865 32,75 (0,09) 2011-01-19
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 152 865 32,66 (0,25) 4 152 865 32,66 (0,25) 2011-01-19
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 152 865 32,41 (-0,54) 4 152 865 32,41 (-0,54) 2011-01-19
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 152 865 (-152 000) 32,95 (-1,29) 4 152 865 (-152 000) 32,95 (-1,42) 2011-01-19
Juladal Investments Ltd. 2 761 147 21,90 (0,07) 2 761 147 21,90 (0,07) 2010-09-27
Juladal Investments Ltd. 2 761 147 (-500 000) 21,83 (-4,04) 2 761 147 (-500 000) 21,83 (-4,04) 2010-09-27
Juladal Investments Ltd. 3 261 147 (-53 718) 25,87 (-0,49) 3 261 147 (-53 718) 25,87 (-0,49) 2010-09-26
Rockbridge TFI SA 614 821 (-48 498) 4,87 (-0,40) 614 821 (-48 498) 4,87 (-0,42) 2010-09-07
Erbud SA 0 (-39 016) 0,00 (-0,31) 0 (-39 016) 0,00 (-0,31) 2010-09-02
Ogółem 12 602 711 (31 686) 0 12 602 711 (31 686) 0 2010-07-09
Dürr Albert 17 000 0,13 17 000 0,13 2010-06-30
Erbud SA 39 016 0,31 (0,01) 39 016 0,31 2010-06-16
Erbud SA 39 016 (-10 500) 0,30 (-0,09) 39 016 (-10 500) 0,31 (-0,08) 2010-06-16
Wolff & Müller GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 304 865 (1 000 000) 34,00 (7,72) 4 304 865 (1 000 000) 34,00 (7,72) 2009-09-11
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 304 865 34,24 (0,09) 4 304 865 34,37 (0,11) 2009-09-11
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 304 865 34,15 4 304 865 34,26 2009-09-11
Erbud SA 49 516 (22 785) 0,39 (0,18) 49 516 (22 785) 0,39 (0,18) 2009-07-02
Erbud SA 26 731 0,21 26 731 0,21 2009-07-01
Rockbridge TFI SA 663 319 5,27 (0,01) 663 319 5,29 (0,02) 2009-06-30
Rockbridge TFI SA 663 319 (29 416) 5,26 (0,22) 663 319 (29 416) 5,27 (0,23) 2009-06-30
Rockbridge TFI SA 633 903 (-29 416) 5,04 (-0,23) 633 903 (-29 416) 5,04 (-0,23) 2009-05-14
Rockbridge TFI SA 663 319 (40 704) 5,27 (0,32) 663 319 (40 704) 5,27 (0,32) 2009-03-04
Rockbridge TFI SA 622 615 (-11 288) 4,95 (-0,09) 622 615 (-11 288) 4,95 (-0,09) 2009-03-03
Aviva OFE Aviva Santander 683 146 5,43 (0,43) 683 146 5,43 (0,43) 2009-03-02
Aviva OFE Aviva Santander 683 146 (-210 000) 5,00 (-2,10) 683 146 (-210 000) 5,00 (-2,10) 2009-03-02
Rockbridge TFI SA 633 903 (94 501) 5,04 (0,75) 633 903 (94 501) 5,04 (0,75) 2009-01-07
Rockbridge TFI SA 539 402 (-108 777) 4,29 (-0,86) 539 402 (-108 777) 4,29 (-0,86) 2008-11-07
Rockbridge TFI SA 648 179 (-7 734) 5,15 (-0,06) 648 179 (-7 734) 5,15 (-0,06) 2008-10-31
NN OFE 786 677 6,24 (0,02) 786 677 6,26 (0,04) 2008-10-06
NN OFE 786 677 6,22 (-0,03) 786 677 6,22 (-0,03) 2008-10-06
NN OFE 786 677 6,25 786 677 6,25 2008-10-06
Aviva OFE Aviva Santander 893 146 (255 444) 7,10 (2,03) 893 146 (255 444) 7,10 (2,03) 2008-05-15
Aviva OFE Aviva Santander 637 702 5,07 637 702 5,07 2008-05-15
Rockbridge TFI SA 655 913 5,21 655 913 5,21 2008-03-27
Wolff & Müller GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 3 304 865 (-1 000 000) 26,28 (-7,96) 3 304 865 (-1 000 000) 26,28 (-7,96) 2007-12-31
Wolff & Müller GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 304 865 34,24 4 304 865 34,24 2007-12-31
Juladal Investments Ltd. 3 314 865 26,36 (0,06) 3 314 865 26,36 (-0,02) 2007-12-31
Juladal Investments Ltd. 3 314 865 (-235 135) 26,30 (-1,93) 3 314 865 (-235 135) 26,38 (-1,85) 2007-12-31
Wolff & Müller GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 304 865 (-245 135) 34,24 (-1,75) 4 304 865 (-245 135) 34,24 (-1,75) 2007-12-21
Wolff & Müller GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 550 000 35,99 (-9,18) 4 550 000 35,99 (-9,18) 2007-12-19
Aviva OFE Aviva Santander 637 702 5,07 637 702 5,07 2007-08-23
Ogółem 12 571 025 (2 500 000) 0 12 571 025 (2 500 000) 0 2007-05-11
Wolff & Müller GmbH & Co. KG 4 550 000 45,17 (8,98) 4 550 000 45,17 (8,98) 2007-05-04
Wolff & Müller GmbH & Co. KG 4 550 000 (-450 000) 36,19 (-13,45) 4 550 000 (-450 000) 36,19 (-13,45) 2007-05-04
Juladal Investments Ltd. 3 550 000 28,23 (-7,01) 3 550 000 28,23 (-7,01) 2007-05-04
Juladal Investments Ltd. 3 550 000 (-450 000) 35,24 (-4,47) 3 550 000 (-450 000) 35,24 (-4,47) 2007-05-04
Zubelewicz, Józef Adam 250 000 2,48 (0,50) 250 000 2,48 (0,50) 2007-02-15
Zubelewicz, Józef Adam 250 000 1,98 250 000 1,98 2007-02-15
Zubelewicz, Józef Adam 250 000 1,98 (0,01) 250 000 1,98 (0,01) 2007-02-15
Zubelewicz, Józef Adam 250 000 1,97 250 000 1,97 2007-02-15
Zubelewicz, Józef Adam 250 000 1,97 250 000 1,97 2007-02-15
Wolff & Müller GmbH & Co. KG 5 000 000 49,64 5 000 000 49,64 2007-02-15
Ogółem 10 071 025 0 10 071 025 0 2007-02-15
Juladal Investments Ltd. 4 000 000 39,71 (39,71) 4 000 000 39,71 (39,71) 2007-02-15
Grzeszczak Dariusz 750 000 7,44 (1,48) 750 000 7,44 (1,48) 2007-02-15
Grzeszczak Dariusz 750 000 5,96 (0,01) 750 000 5,96 2007-02-15
Grzeszczak Dariusz 750 000 5,95 (0,02) 750 000 5,96 (0,03) 2007-02-15
Grzeszczak Dariusz 750 000 5,93 (0,02) 750 000 5,93 (0,02) 2007-02-15
Grzeszczak Dariusz 750 000 5,91 750 000 5,91 2007-02-15
Juladal Investments Ltd. 0 0,00 0 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-01-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,17 zł
2017-01-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,17 zł
2016-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2016-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2015-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2014-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2010-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2010-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2010-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.