21,1000 zł
0,96% 0,2000 zł
Erbud SA (ERB)

Akcjonariat - ERBUD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 270 330 224,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 12 811 859 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 122 001
Liczba głosów na WZA: 12 811 859 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,81%
Kapitał akcyjny: 1 281 185,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 122 001
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,81%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,19%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 152 865 (32,41%) 4 152 865 (32,41%) 2011-01-19 -
Grzeszczak Dariusz wraz z DGI FIZAN 2 910 160 (22,71%) 2 910 160 (22,71%) 2014-12-30 -
NN OFE portfel 1 266 900 (9,88%) 1 266 900 (9,88%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, BKM, ECH, PLY, RON, ABE, MON
Aviva OFE portfel 1 183 146 (9,23%) 1 183 146 (9,23%) 2018-12-31 ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ACP, DVL, ABE, APT
PKO BP Bankowy OFE ZWZ 837 343 (6,54%) 837 343 (6,54%) 2019-05-24 SWG, ATM, ROB_C, DCR, ATD, BRG, BSC, ELB, LEN, LBT, NVA, RWL, SEK, SKH, TSG, OTM, PUE, ZUE, QMK, UNI, ODL, FRO, ABE
Zubelewicz, Józef Adam wraz Adler Properties sp. z o.o. 771 587 (6,02%) 771 587 (6,02%) 2016-12-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria G 33 787
371 657,00
0,10 11,00 12 677 956
1 267 795,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-11-15 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2006-11-29
2007-06-19
umorzenie akcji 2006-12-07 -8 000 000
0,00
0,10 0,00 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
0000-00-00
2007-02-15
seria B - subskrypcja prywatna 2006-12-07 8 000 000
800 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2007-02-15
2007-06-19
seria C - oferta menedżerska 2006-12-07 71 025
781 275,00
0,10 11,00 10 071 025
1 007 102,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-15
seria D - publiczna subskrypcja 2006-12-07 2 500 000
125 000 000,00
0,10 50,00 12 571 025
1 257 102,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2007-05-30
2007-06-19
seria E - oferta menedżerska 2010-05-17 31 686
348 546,00
0,10 11,00 12 602 711
1 260 271,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-09
2010-09-27
2010-12-22
seria F - oferta menedżerska 2011-05-24 41 458
456 038,00
0,10 11,00 12 644 169
1 264 416,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-08-10
2011-09-26
2011-12-06
seria G - subskrypcja prywatna 2012-04-23 50 000
550 000,00
0,10 11,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska 2013-04-15 36 590
402 490,00
0,10 11,00 12 714 546
1 271 454,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-30
2013-12-06
seria I - oferta menedżerska 2014-09-01 47 379
0,00
0,10 0,00 12 761 925
1 276 192,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-27
seria J - subskrypcja prywatna 2015-06-03 49 934
549 274,00
0,10 11,00 12 811 859
1 281 185,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO BP Bankowy OFE NWZ 831 456 6,49 (0,01) 831 456 6,49 (0,01) 2019-01-16
PKO BP Bankowy OFE portfel 831 456 (70 456) 6,48 (0,54) 831 456 (70 456) 6,48 (0,54) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 40 324 (324) 0,31 40 324 (324) 0,31 2018-12-31
MetLife OFE portfel 118 876 (-124) 0,92 (-0,01) 118 876 (-124) 0,92 (-0,01) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 261 049 (49) 2,04 261 049 (49) 2,04 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 3 825 (-3 617) 0,03 (-0,03) 3 825 (-3 617) 0,03 (-0,03) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 489 808 (-18 805) 3,82 (-0,15) 489 808 (-18 805) 3,82 (-0,15) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 59 622 0,47 59 622 0,47 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 29 193 0,23 29 193 0,23 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 75 0,00 75 0,00 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 7 442 0,06 7 442 0,06 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 508 613 (-53 534) 3,97 (-0,43) 508 613 (-53 534) 3,97 (-0,43) 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 59 622 0,47 59 622 0,47 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 761 000 (30 412) 5,94 (0,24) 761 000 (30 412) 5,94 (0,24) 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 2 852 0,02 2 852 0,02 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 40 000 0,31 40 000 0,31 2017-12-31
NN OFE portfel 1 264 000 (-55 000) 9,87 (-0,43) 1 264 000 (-55 000) 9,87 (-0,43) 2017-12-31
MetLife OFE portfel 119 000 0,93 119 000 0,93 2017-12-31
Aviva OFE portfel 1 181 000 (-51 000) 9,22 (-0,40) 1 181 000 (-51 000) 9,22 (-0,40) 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 14 763 0,12 14 763 0,12 2017-12-31
Aegon OFE portfel 261 000 2,04 261 000 2,04 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO DFE; NWZ 730 588 (15 309) 5,70 (0,12) 730 588 (15 309) 5,70 (0,12) 2017-09-19
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO DFE 715 279 5,58 715 279 5,58 2017-03-28
NN OFE portfel 1 319 000 (52 100) 10,30 (0,31) 1 319 000 (52 100) 10,30 (0,31) 2016-12-31
Aviva OFE portfel 1 232 000 (48 854) 9,62 (0,39) 1 232 000 (48 854) 9,62 (0,39) 2016-12-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 562 147 (-99 038) 4,40 (-0,78) 562 147 (-99 038) 4,40 (-0,78) 2015-09-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 661 185 (36 640) 5,18 (0,29) 661 185 (36 640) 5,18 (0,29) 2015-04-17
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 624 545 (-35 568) 4,89 (-0,28) 624 545 (-35 568) 4,89 (-0,28) 2015-03-03
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 660 113 5,17 660 113 5,17 2015-01-16
Zubelewicz, Józef Adam poprzez Adler Properties sp. z o.o. 941 414 7,37 (0,03) 941 414 7,37 (0,03) 2014-12-30
Zubelewicz, Józef Adam poprzez Adler Properties sp. z o.o. 941 414 (681 914) 7,34 (5,30) 941 414 (681 914) 7,34 (5,30) 2014-12-30
Grzeszczak Dariusz wraz z DGI FIZAN 2 910 160 (2 136 260) 22,80 (16,70) 2 910 160 (2 136 260) 22,80 (16,70) 2014-12-30
Ogółem 12 761 925 (47 379) 0 12 761 925 (47 379) 0 2014-11-27
Ogółem 12 714 546 (36 590) 0 12 714 546 (36 590) 0 2013-10-30
NN OFE 1 266 900 9,99 (0,03) 1 266 900 9,99 (0,03) 2013-08-19
NN OFE 1 266 900 9,96 (0,08) 1 266 900 9,96 (0,08) 2013-08-19
NN OFE 1 266 900 (-9 000) 9,88 (-0,18) 1 266 900 (-9 000) 9,88 (-0,18) 2013-08-19
NN OFE 1 275 900 (6 191) 10,06 (0,05) 1 275 900 (6 191) 10,06 (0,05) 2013-08-18
Juladal Investments Ltd. 2 848 347 22,46 (0,06) 2 848 347 22,46 (0,06) 2012-09-24
Juladal Investments Ltd. 2 848 347 (4 773) 22,40 (-0,02) 2 848 347 (4 773) 22,40 (-0,02) 2012-09-24
Juladal Investments Ltd. 2 843 574 (25 400) 22,42 (0,14) 2 843 574 (25 400) 22,42 (0,14) 2012-09-19
Ogółem 12 677 956 (33 787) 0 12 677 956 (33 787) 0 2012-09-11
Zubelewicz, Józef Adam 259 500 2,04 259 500 2,04 2012-06-30
Zubelewicz, Józef Adam 259 500 (9 500) 2,04 (0,07) 259 500 (9 500) 2,04 (0,07) 2012-06-30
Grzeszczak Dariusz 773 900 6,10 (0,02) 773 900 6,10 (0,02) 2012-06-30
Grzeszczak Dariusz 773 900 (23 900) 6,08 (0,15) 773 900 (23 900) 6,08 (0,15) 2012-06-30
Dürr Albert 8 500 0,06 8 500 0,06 2012-06-30
Dürr Albert 8 500 0,06 (0,06) 8 500 0,06 (0,06) 2012-06-30
Dürr Albert 8 500 0,00 8 500 0,00 2012-06-30
NN OFE 1 269 709 10,01 (-0,03) 1 269 709 10,01 (-0,03) 2011-12-14
NN OFE 1 269 709 (31 304) 10,04 (0,25) 1 269 709 (31 304) 10,04 (0,25) 2011-12-14
NN OFE 1 238 405 (451 728) 9,79 (3,54) 1 238 405 (451 728) 9,79 (3,54) 2011-12-08
Juladal Investments Ltd. 2 818 174 22,28 (0,06) 2 818 174 22,28 (0,06) 2011-11-29
Juladal Investments Ltd. 2 818 174 (21 004) 22,22 (0,10) 2 818 174 (21 004) 22,22 (0,10) 2011-11-29
Aviva OFE 1 183 146 9,23 (-0,12) 1 183 146 9,23 (-0,12) 2011-09-26
Aviva OFE 1 183 146 9,35 (0,02) 1 183 146 9,35 (0,02) 2011-09-26
Aviva OFE 1 183 146 9,33 (0,03) 1 183 146 9,33 (0,03) 2011-09-26
Aviva OFE 1 183 146 (255 168) 9,30 (1,94) 1 183 146 (255 168) 9,30 (1,94) 2011-09-26
Juladal Investments Ltd. 2 797 170 (2 715) 22,12 (0,02) 2 797 170 (2 715) 22,12 (0,02) 2011-09-15
Juladal Investments Ltd. 2 794 455 (11 408) 22,10 (0,09) 2 794 455 (11 408) 22,10 (0,09) 2011-09-13
Juladal Investments Ltd. 2 783 047 (21 900) 22,01 (0,11) 2 783 047 (21 900) 22,01 (0,11) 2011-09-08
Ogółem 12 644 169 (41 458) 0 12 644 169 (41 458) 0 2011-08-10
Dürr Albert 0 (-17 000) 0,00 (-0,13) 0 (-17 000) 0,00 (-0,13) 2011-04-29
Aviva OFE 927 978 7,36 (0,03) 927 978 7,36 (0,03) 2011-04-29
Aviva OFE 927 978 (244 832) 7,33 (1,90) 927 978 (244 832) 7,33 (1,90) 2011-04-29
Wolff & Müller GmbH & Co. KG 0 (-4 304 865) 0,00 (-34,00) 0 (-4 304 865) 0,00 (-34,00) 2011-01-19
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 152 865 32,95 (0,11) 4 152 865 32,95 (0,11) 2011-01-19
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 152 865 32,84 (0,09) 4 152 865 32,84 (0,09) 2011-01-19
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 152 865 32,75 (0,09) 4 152 865 32,75 (0,09) 2011-01-19
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 152 865 (-152 000) 32,66 (-1,58) 4 152 865 (-152 000) 32,66 (-1,71) 2011-01-19
Juladal Investments Ltd. 2 761 147 21,90 (0,07) 2 761 147 21,90 (0,07) 2010-09-27
Juladal Investments Ltd. 2 761 147 (-500 000) 21,83 (-4,04) 2 761 147 (-500 000) 21,83 (-4,04) 2010-09-27
Juladal Investments Ltd. 3 261 147 (-53 718) 25,87 (-0,49) 3 261 147 (-53 718) 25,87 (-0,49) 2010-09-26
Rockbridge TFI SA 614 821 (-48 498) 4,87 (-0,40) 614 821 (-48 498) 4,87 (-0,42) 2010-09-07
Erbud SA 0 (-39 016) 0,00 (-0,30) 0 (-39 016) 0,00 (-0,31) 2010-09-02
Ogółem 12 602 711 (31 686) 0 12 602 711 (31 686) 0 2010-07-09
Dürr Albert 17 000 0,13 17 000 0,13 2010-06-30
Erbud SA 39 016 0,30 (-0,01) 39 016 0,31 2010-06-16
Erbud SA 39 016 (-10 500) 0,31 (-0,08) 39 016 (-10 500) 0,31 (-0,08) 2010-06-16
Wolff & Müller GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 304 865 (1 000 000) 34,00 (7,72) 4 304 865 (1 000 000) 34,00 (7,72) 2009-09-11
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 304 865 34,24 (0,09) 4 304 865 34,37 (0,11) 2009-09-11
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 304 865 34,15 4 304 865 34,26 2009-09-11
Erbud SA 49 516 (22 785) 0,39 (0,18) 49 516 (22 785) 0,39 (0,18) 2009-07-02
Erbud SA 26 731 0,21 26 731 0,21 2009-07-01
Rockbridge TFI SA 663 319 5,27 (0,01) 663 319 5,29 (0,02) 2009-06-30
Rockbridge TFI SA 663 319 (29 416) 5,26 (0,22) 663 319 (29 416) 5,27 (0,23) 2009-06-30
Rockbridge TFI SA 633 903 (-29 416) 5,04 (-0,23) 633 903 (-29 416) 5,04 (-0,23) 2009-05-14
Rockbridge TFI SA 663 319 (40 704) 5,27 (0,32) 663 319 (40 704) 5,27 (0,32) 2009-03-04
Rockbridge TFI SA 622 615 (-11 288) 4,95 (-0,09) 622 615 (-11 288) 4,95 (-0,09) 2009-03-03
Aviva OFE 683 146 5,43 (0,43) 683 146 5,43 (0,43) 2009-03-02
Aviva OFE 683 146 (45 444) 5,00 (-0,07) 683 146 (45 444) 5,00 (-0,07) 2009-03-02
Rockbridge TFI SA 633 903 (94 501) 5,04 (0,75) 633 903 (94 501) 5,04 (0,75) 2009-01-07
Rockbridge TFI SA 539 402 (-108 777) 4,29 (-0,86) 539 402 (-108 777) 4,29 (-0,86) 2008-11-07
Rockbridge TFI SA 648 179 (-7 734) 5,15 (-0,06) 648 179 (-7 734) 5,15 (-0,06) 2008-10-31
NN OFE 786 677 6,25 (0,01) 786 677 6,25 (-0,01) 2008-10-06
NN OFE 786 677 6,24 (0,02) 786 677 6,26 (0,04) 2008-10-06
NN OFE 786 677 6,22 786 677 6,22 2008-10-06
Aviva OFE 637 702 (-255 444) 5,07 (-2,03) 637 702 (-255 444) 5,07 (-2,03) 2008-05-15
Aviva OFE 893 146 (255 444) 7,10 (2,03) 893 146 (255 444) 7,10 (2,03) 2008-05-15
Rockbridge TFI SA 655 913 5,21 655 913 5,21 2008-03-27
Wolff & Müller GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 3 304 865 (-1 000 000) 26,28 (-7,96) 3 304 865 (-1 000 000) 26,28 (-7,96) 2007-12-31
Wolff & Müller GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 304 865 34,24 4 304 865 34,24 2007-12-31
Juladal Investments Ltd. 3 314 865 26,36 (0,06) 3 314 865 26,36 (-0,02) 2007-12-31
Juladal Investments Ltd. 3 314 865 (-235 135) 26,30 (-8,94) 3 314 865 (-235 135) 26,38 (-8,86) 2007-12-31
Wolff & Müller GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 304 865 (-245 135) 34,24 (-1,75) 4 304 865 (-245 135) 34,24 (-1,75) 2007-12-21
Wolff & Müller GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 550 000 35,99 (-0,20) 4 550 000 35,99 (-0,20) 2007-12-19
Aviva OFE 637 702 5,07 637 702 5,07 2007-08-23
Ogółem 12 571 025 (2 500 000) 0 12 571 025 (2 500 000) 0 2007-05-11
Wolff & Müller GmbH & Co. KG 4 550 000 36,19 (-8,98) 4 550 000 36,19 (-8,98) 2007-05-04
Wolff & Müller GmbH & Co. KG 4 550 000 (-450 000) 45,17 (-4,47) 4 550 000 (-450 000) 45,17 (-4,47) 2007-05-04
Juladal Investments Ltd. 3 550 000 35,24 (7,01) 3 550 000 35,24 (7,01) 2007-05-04
Juladal Investments Ltd. 3 550 000 (-450 000) 28,23 (-11,48) 3 550 000 (-450 000) 28,23 (-11,48) 2007-05-04
Zubelewicz, Józef Adam 250 000 1,97 250 000 1,97 2007-02-15
Zubelewicz, Józef Adam 250 000 1,97 (-0,51) 250 000 1,97 (-0,51) 2007-02-15
Zubelewicz, Józef Adam 250 000 2,48 (0,50) 250 000 2,48 (0,50) 2007-02-15
Zubelewicz, Józef Adam 250 000 1,98 250 000 1,98 2007-02-15
Zubelewicz, Józef Adam 250 000 1,98 250 000 1,98 2007-02-15
Wolff & Müller GmbH & Co. KG 5 000 000 49,64 5 000 000 49,64 2007-02-15
Ogółem 10 071 025 0 10 071 025 0 2007-02-15
Juladal Investments Ltd. 4 000 000 39,71 (39,71) 4 000 000 39,71 (39,71) 2007-02-15
Grzeszczak Dariusz 750 000 5,93 (0,02) 750 000 5,93 (0,02) 2007-02-15
Grzeszczak Dariusz 750 000 5,91 (-1,53) 750 000 5,91 (-1,53) 2007-02-15
Grzeszczak Dariusz 750 000 7,44 (1,48) 750 000 7,44 (1,48) 2007-02-15
Grzeszczak Dariusz 750 000 5,96 (0,01) 750 000 5,96 2007-02-15
Grzeszczak Dariusz 750 000 5,95 750 000 5,96 2007-02-15
Juladal Investments Ltd. 0 0,00 0 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-01-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,17 zł
2017-01-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,17 zł
2016-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2016-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2015-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2014-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2010-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2010-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2010-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.