35,5000 zł
4,72% 1,6000 zł
Erbud SA (ERB)

Wyniki finansowe - ERBUD			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 060 128 720 580 861 610 865 039
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 9 588 -7 785 21 865 41 828
Zysk (strata) brutto (tys.) -13 380 -15 002 6 311 97 798
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 228 -13 392 3 466 67 621
Amortyzacja (tys.) 9 238 8 728 9 218 9 346
EBITDA (tys.) 18 826 943 31 083 51 174
Aktywa (tys.) 2 016 268 2 017 997 1 971 989 2 155 358
Kapitał własny (tys.)* 540 881 527 014 514 498 581 839
Liczba akcji (tys. szt.) 12 096,502 12 096,502 11 929,836 11 929,836
Zysk na akcję (zł) 0,598 -1,107 0,291 5,668
Wartość księgowa na akcję (zł) 44,714 43,567 43,127 48,772
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.