34,5000 zł
-2,54% -0,9000 zł
Erbud SA (ERB)

Komunikaty spółki - ERBUD

Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 24 lutego 2023 roku.
Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 lutego 2023 r. co najmniej 5% liczby głosów.
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości ok. 50 mln PLN netto na wykonanie bazy serwisowej dla morskiej farmy wiatrowej (The Operations and Maintenance Base) z Baltic Power sp. z o.o.
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy ERBUD S.A. o zamiarze połączenia ze spółką zależną ERBUD INDUSTRY sp. z o.o.
Podpisanie znaczącej umowy o wartości 9.4 mln EUR (44.4 mln PLN) z Landeshauptstadt München Baureferat na realizację Inwestycji: „Budowa zakwaterowania dla osób w kryzysie uchodźczym realizowana w drewnianej technologii modułowej” przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – MOD21 GmbH.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy ERBUD S.A. o zamiarze połączenia ze spółką zależną ERBUD INDUSTRY sp. z o.o.
Ujawnienie stanu posiadania.
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023.
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 48.7 mln zł netto na budowę nowych jednostek kogeneracji gazowej w układzie SCGT w Poznaniu.
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 32,1 mln zł netto na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla realizacji II-go i III-go etapu Inwestycji p.n.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie”.
Podpisanie Aneksu nr 1 do znaczącej Umomowy na roboty budowlane zdotycząceprojektu: Projekt HBO Grupy Orlen na terenie Rafinerri w Gdańsku – Roboty budowlane
Podpisanie Listu Zmieniającego nr 1 do znaczącej Umowy kredytowej zawartej w formie „Listu dotyczącego usług wsparcia handlu nr 24/2021” z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
Wyniki finansowe
Podpisanie Aneksów do znaczących Umów Finansowych z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.