12,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Erbud SA (ERB)

Komunikaty spółki - ERBUD

Zarząd Erbud S.A. (Emitent - Wykonawca) informuję o zawarciu aneksu do umowy na realizację inwestycji Port Popowice etap I ze Spółką zależną od Vantage Dervelopment S.A. – Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Zamawiający”)
Zarząd Erbud S.A. (Emitent - Wykonawca) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku podpisał ze Spółką zależną od Vantage Development S.A. - spółką VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVIII sp.k. (Zamawiający) - umowę realizującą inwestycję developerską Legnicka 33 we Wrocławiu (Inwestycja). Wartość Umowy to 67,2 mln netto.
Podpisanie Aneksu nr 3 w dniu 29-03-2019 r. do znaczącej Umowy o Roboty Budowlane Nr 1/2018 zawartej w Szczecinie.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Podpisanie Aneksu nr 2 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie – Etap I – na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemną i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.
Poityka dywidendy w ERBUD S.A. (Emitent)
Otrzymanie nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących inwestycji Port Popowice Faza II Budynek B (z wyłączeniem budynku C) wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także infrastrukturą techniczną i przyłączami.
Erbud Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Erbud Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Podpisanie Aneksu nr 1 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie – Etap I – na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemną i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.
Podpisanie aneksu zmieniającego umowę warunki umowy - Potęgowo Wschód
Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.
Podpisanie Aneksów do znaczących Umów finansowych z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.