21,6000 zł
-0,46% -0,1000 zł
Erbud SA (ERB)

Komunikaty spółki - ERBUD

Zawarcie przez ERBUD S.A. (Emitent) umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości łącznej 167 717 139,41 zł netto na realizację Domu Studenckiego Base Camp we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza.
Zawarcie przez ERBUD S.A. (Emitent) umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości łącznej 69 915 595,45 zł netto na realizację Hotelu we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza.
Otrzymanie nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących inwestycji Port Popowice Etap II dla Budynku G wraz z parkingiem podziemnym usytuowanym pod budynkiem, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami związanymi z realizacją inwestycji.
Podpisanie Aneksów do znaczących Umów finansowych z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
Zawarcie przez ERBUD S.A. (Emitent/Spółka) dwóch umów o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości łącznej 103,97 mln zł na realizację budynków G i H w II etapie inwestycji Port Popowice.
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 75 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 37,9 mln zł na roboty budowlane – budowę: budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i usługami w parterze – „Dom Mehoffera”.
Terminy publikacj raportów okresowych w 2020 roku.
Informacja o wezwaniu konsorcjum firm w składzie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ERBUD Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej „Konsorcjum” do wstrzymania robót związanych z Umową z dnia 26 listopada 2019 r. na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy.
Podpisanie znaczącej umowy o wartości 40,5 mln zł. na budowę nowego budynku laboratoryjno-badawczego Brain dla Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przez konsorcjum złożonego z ERBUD S.A. (udział w konsorcjum 50%) oraz BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowalne Rafał Leśniak z/s w Łodzi (udział w konsorcjum 50%).
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 80,5 mln na "Budowę nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej” . Umowa została podpisna przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Erbud Industry Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od ERBUD S.A.). Inwestorem jest PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.
Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 54,4 mln zł na generalne wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej, obejmującej działkę nr 17/6, obręb 0022 Południe budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym wraz z kompletną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.
Zmiany w składzie Zarządu ERBUD S.A. (Emitent)
Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane o wartości 11. 152 tyś. EUR przez Spółkę zależną od Erbud S.A. - GWI GmbH, na budowę stanu surowego budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym w Niederkasseler Lohweg 20 in Düsseldorf.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.