12,8000 zł
1,19% 0,1500 zł
Erbud SA (ERB)

Komunikaty spółki - ERBUD

Podpisanie Aneksu nr 4 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie - Etap I -na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemna i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.
Podpisanie znaczących umów na roboty budowlane o wartości 14.803 tys. EUR (63. 842 tys. zł) na realizację budowa kompleksu dla seniorów Neue Jülicher Straße 52, 52353 Düren, przez spółkę zależną od ERBUD S.A. – GWI GmbH.
Wyniki finansowe
Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 33,3 mln zł. na wykonawstwo budynku pensjonatu w Warszawie.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie aneksu do znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa farmy wiatrowej Potęgowo – Zachód
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa farmy wiatrowej Potęgowo – Zachód o wartości 131,7 mln zł (w tym wartość przypadająca na spółki z GRUPY ERBUD to 65,6 mln zł)
Spełnienie się jednego z warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Wschód o mocy 101,25 MW.
Podpisanie znaczącej umowy na budowę wielofunkcyjnego budynku UNT UpperNord Tower wraz z hotelem, częścią mieszkaniową, częścią biurową, częścią dla usług gastronomicznych i garażem podziemnym o wartości 23.980 tys. EUR przez spółkę zależną od ERBUD S.A. – GWI GmbH
Podpisanie Aneksu nr 3 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie – Etap I – na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemną i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.
Informacja o wydaniu nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dla inwestycji Port Popowice Faza III Budynek C.
Korekta raportu bieżącego nr 18/2019 z dnia 26.04.2019 r.
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 31,6 mln zł dotyczącej wykonania przebudowy i rozbudowy krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie.
Zarząd Erbud S.A. (Emitent - Wykonawca) informuję o zawarciu aneksu do umowy na realizację inwestycji Port Popowice etap I ze Spółką zależną od Vantage Dervelopment S.A. – Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Zamawiający”)
Zarząd Erbud S.A. (Emitent - Wykonawca) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku podpisał ze Spółką zależną od Vantage Development S.A. - spółką VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVIII sp.k. (Zamawiający) - umowę realizującą inwestycję developerską Legnicka 33 we Wrocławiu (Inwestycja). Wartość Umowy to 67,2 mln netto.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.