63,4000 zł
3,59% 2,2000 zł
Erbud SA (ERB)

Komunikaty spółki - ERBUD

Podpisanie Aneksu nr 5 do znaczącej Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa nr 38/035/20/Z/UX z mBank S.A. z siedziba w Warszawie.
Podpisanie znaczącej Umowy w formie „Listu dotyczącego usług wsparcia handlu nr 24/2021” z HSBC Continental Europe ( Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 58,6 mln zł netto na budowę Domu Seniora w Gdańsku.
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 94,6 mln zł netto na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie.
Podjęcie przez Zarząd Erbud S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
Powołanie członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A.
Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2021 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 26 listopada 2021 r.
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 52,8 mln zł netto na budowę zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe.
Wyrok w sprawie z powództwa Spółki przeciwko Bankowi Millennium S.A.
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 39,9 mln zł netto - „Poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów Pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie” (kontrakt realizowany w systemie "projektuj - buduj") przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – Erbud Operations Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie.
Uzupełnienie raportu okresowego Grupy ERBUD sporządzonego na dzień 30 września 2021 r. o informację dotycząca wysokości Wskaźnika Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto zgodnie z punktem OWE serii D emitowanych przez ERBUD S.A.
Wyniki finansowe
Erbud Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.