12,4500 zł
-2,73% -0,3500 zł
Erbud SA (ERB)

Komunikaty spółki - ERBUD

Informacja o rejestracji w dniu 5 lipca 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki.
Podpisanie znaczącej Umowy przez Erbud S.A. o wartości 45,4 mln zł brutto. Umowa dotyczy zamówienia: "Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie"
Wykonanie przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) Erbud Operations Sp. z o.o. prac termomodernizacyjnych na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (w formule "projektuj i buduj") za kwotę 41,8 mln brutto PLN
Pozew wzajemny Platinum Resort Sp. z o.o.
Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2019 roku, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym oraz w ogólnej liczbie głosów.
Treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 24 maja 2019 roku.
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 24,76 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Żukowice.
Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Zachód o mocy 118,25 MW.
Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Wschód o mocy 101,25 MW.
Podpisanie Aneksu nr 4 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie - Etap I -na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemna i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.
Podpisanie znaczących umów na roboty budowlane o wartości 14.803 tys. EUR (63. 842 tys. zł) na realizację budowa kompleksu dla seniorów Neue Jülicher Straße 52, 52353 Düren, przez spółkę zależną od ERBUD S.A. – GWI GmbH.
Wyniki finansowe
Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 33,3 mln zł. na wykonawstwo budynku pensjonatu w Warszawie.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie aneksu do znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa farmy wiatrowej Potęgowo – Zachód
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa farmy wiatrowej Potęgowo – Zachód o wartości 131,7 mln zł (w tym wartość przypadająca na spółki z GRUPY ERBUD to 65,6 mln zł)
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.