34,1000 zł
0,29% 0,1000 zł
Erbud SA (ERB)

Komunikaty spółki - ERBUD

Informacja o dokonaniu sprostowania wpisu do KRS, zgodnie z wnioskiem Spółki .
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 22,5 mln zł netto na realizację budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.
Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane - Przebudowa POK „Dom Chemika” etap II – budowa Mediateki o wartości 21.531.766,46 zł netto.
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 73,45 mln zł netto na "Trzeci etap inwestycji pod nazwą Port Popowice,w części obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze i garażem podziemnym dwukondygnacyjnym, oznaczonego w dokumentacji projektowej jako budynek „J” z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym, przy zbiegu ul. Białowieskiej i Popowickiej we Wrocławiu".
Wybór najlepszej oferty i Generalnego Wykonawcy na roboty budowlane o wartości 23,89 mln zł netto, która dotyczy generalnego wykonania dwóch budynków mieszkalnych projektu ZAM wraz z garażem - Kraków, ul. Rydlówka.
Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – PBDI S.A. znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 67 mln zł netto przy budowie Farmy wiatrowej Banie 3.
Podpisanie znaczącej Umowy na realizacje robót budowlanych o wartości 24,93 mln zł na realizację budowy Szkoły Podstawowej na os. Złocień w Krakowie.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – podpisanie znaczącej Umowy o wartości 48,15 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kuślin.
Podpisanie znaczącej Umowy na realizacje robót budowlanych o wartości 43,8 mln zł netto, związanych z inwestycją - budynek mieszkalny wraz z garażem „Fuzja II” w Łodzi przy ul. Tymienieckiego/Milionowej
Informacja o wyborze oferty ERBUD S.A. (Emitent) na realizacje robót budowlanych o wartości 43,8 mln zł netto, związanych z inwestycją - budynek mieszkalny wraz z garażem „Fuzja II” w Łodzi przy ul. Tymienieckiego/Milionowej
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 41,00 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Sępopol.
Informacja o rejestracji w dniu 01.12.2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki
Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane o wartości 31,8 mln zł –Modernizacja zasilania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej w Poznaniu w energię elektryczną i cieplną (nr zadania 6-05-08-015-1) wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi dla zadania inwestycyjnego nr „6-05-08-015-1 Poznań – zasilanie w energię elektryczną obiektów SUW Wiśniowa”
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.