0,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
AWBUD SA (AWB)

Komunikaty spółki - AWBUD

Wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta z dniem 11.04.2021 r.
Zawarcie umowy sprzedaży akcji Instal-Lublin S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji PartnerBud S.A. w upadłości
Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu przez akcjonariusza większościowego Spółki
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji Pakietu Robót nr 5/D3 - Wykonanie robót instalacyjnych i mechanicznych
Wybór oferty na sprzedaż akcji Instal-Lublin S.A.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 28.12.2020 r.
Uzupełniające oświadczenie Pana Andrzeja Wuczyńskiego w sprawie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki PartnerBud S.A. w upadłości
Publikacja ogłoszeń o sprzedaży akcji Instal-Lublin S.A. wraz z wyznaczeniem terminu składania ofert w wykonaniu postanowienia Sędzi – Komisarz z dnia 15.12.2020 r.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 21.12.2020 r.
Uchwały podjęte w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 21.12.2020 r.
Korekta raportu ESPI nr 49/2020
Zgoda na sprzedaż z wolnej ręki akcji w kapitale zakładowym Instal-Lublin S.A.
Rezygnacja Pana Artura Olejnika oraz Pani Katarzyny Kuleszy z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz Komitecie Audytu spółki PartnerBud S.A. w upadłości
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.