1,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
AWBUD SA (AWB)

Komunikaty spółki - AWBUD

Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o roboty budowlane z BALETA Sp z o.o.
Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o wykonanie robót budowlanych z Mostostal Warszawa S.A.
Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Otrzymanie przez Spółkę od GPI Wrocław sp. z o.o. sp.k. wezwania do zapłaty kary umownej
Porozumienie dotyczące rozliczeń odstąpienia od umów o generalne wykonawstwo pomiędzy PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) i spółkami Grupy Kapitałowej Murapol (Spółki GK Murapol)
Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki
Otrzymanie przez Spółkę od Vista Development sp. z o.o. wezwania do zapłaty i wezwania do usunięcia wad
Otrzymanie przez Spółkę pisma informującego o natychmiastowej wymagalności wierzytelności Cross Bud S.A. wobec Spółki
Otrzymanie przez Spółkę oświadczeń o odstąpieniu od umów o generalne wykonawstwo zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej Murapol S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Otrzymanie przez Spółkę pisma informującego o zaprzestaniu finansowania i integracji Spółki z grupą kapitałową Murapol oraz powstanie stanu niewypłacalności Spółki
Informacja dotycząca zmiany terminów publikacji raportów okresowych PartnerBud S.A.
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy w ramach budowy Szpitala Południowego w Warszawie
Zmiany w Zarządzie Emitenta
AWBUD 0,00% 1,06
2020-05-29 15:00:00

Kalendarium

  • Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez spółki Grupy Ares, Maji sp. z o.o. oraz Władysława Króla.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.