0,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
AWBUD SA (AWB)

Komunikaty spółki - AWBUD

Powzięcie przez Spółkę informacji o zawarciu warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki Murapol S.A.
Zmiany w funkcjach pełnionych w Radzie Nadzorczej Emitenta
Rezygnacja z pełnienia funkcji w ramach oddelegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
Otrzymanie raportu z analizy danych finansowych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej powzięcia przez Spółkę informacji o fakcie prowadzenia negocjacji mających na celu zmianę pośredniej kontroli nad Spółką oraz powzięcie informacji o złożeniu zgłoszenia zamiaru koncentracji do UOKiK
Zawarcie aneksów do umów o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
Informacja dotycząca zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki
Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Emitenta
Zmiany w Zarządzie Emitenta
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.