REKLAMA

PartnerBud S.A.: Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu przez akcjonariusza większościowego Spółki

2021-02-19 22:54
publikacja
2021-02-19 22:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu przez akcjonariusza większościowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości („Spółka”) w porozumieniu z Zarządem Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o ogłoszeniu w dniu 19 lutego 2021 r. przez akcjonariusza większościowego Spółki, MAJI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz Większościowy”), żądania przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki („Przymusowy Wykup”). Akcjonariusz Większościowy obecnie posiada 24.339.427 akcji Spółki, stanowiących 96,8% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 96,8% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje Spółki, tj. 803.519 akcji Spółki, które stanowią 3,2% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 803.519 głosów, odpowiadających ok. 3,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje Objęte Wykupem"). Akcje Objęte Wykupem zostaną nabyte przez Akcjonariusza Większościowego.

Dzień wykupu został ustalony na 26 lutego 2021 r., a cena wykupu wynosi 1,08 zł za jedną Akcję Objętą Wykupem. W dniu wykupu właściciele Akcji Objętych Wykupem zostaną pozbawieni praw z Akcji Objętych Wykupem, co nastąpi w drodze zapisania Akcji Objętych Wykupem na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza Większościowego.

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w przekazanej do publicznej wiadomości m.in. za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej „Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki PartnerBud S.A. w upadłości w drodze przymusowego wykupu", sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-19 Marcin Kubiczek Syndyk Masy Upadłości
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki