REKLAMA

PartnerBud S.A.: Wybór oferty na sprzedaż akcji Instal-Lublin S.A.

2021-02-02 12:13
publikacja
2021-02-02 12:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-02
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Wybór oferty na sprzedaż akcji Instal-Lublin S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2020 z dnia 23.12.2020 r. Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości (dalej: „Syndyk”) informuje, że w ramach przeprowadzonego konkursu ofert na sprzedaż 650.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 32.500.000 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Instal-Lublin S.A. w Lublinie, KRS nr 0000816452 (dalej: „Akcje”), do Syndyka wpłynęła jedna oferta złożona przez Polimex Mostostal S.A. (KRS: 0000022460). Zaoferowana cena za Akcje wyniosła 1.217.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy 00/100). Oferta została złożona z zastrzeżeniem, że zawarcie umowy sprzedaży Akcji nastąpi po uzyskaniu przez oferenta wydanej w formie decyzji zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację Polimex Mostostal S.A. z Instal-Lublin S.A.

Złożona oferta spełniała wymagania określone w „Regulaminie konkursu ofert na sprzedaż akcji Instal-Lublin S.A. wchodzących w skład masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości” (dalej: „Regulamin”), w związku z czym Syndyk w dniu 01.02.2021 r. dokonał jej wyboru. W konsekwencji powyższego, zgodnie z § 1 ust. 3 Regulaminu, Syndyk zaprosił Polimex Mostostal S.A. do negocjacji warunków zawarcia umowy sprzedaży Akcji.

O zawarciu umowy sprzedaży Akcji Syndyk poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-02 Marcin Kubiczek Syndyk Masy Upadłości
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki