REKLAMA

PartnerBud S.A.: Zgoda na sprzedaż z wolnej ręki akcji w kapitale zakładowym Instal-Lublin S.A.

2020-12-18 18:58
publikacja
2020-12-18 18:58
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 49 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-18
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Zgoda na sprzedaż z wolnej ręki akcji w kapitale zakładowym Instal-Lublin S.A.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości PartnerBud S.A. w upadłości (dalej: „Emitent”) informuje, że powziął informację o wydaniu w dniu 15.12.2020 r. postanowienia przez Sędziego – Komisarza w postępowaniu upadłościowym Emitenta, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, Wydziałem VIII Gospodarczym pod sygn. akt VIII GUp 151/20, wyrażającego zgodę na sprzedaż przez Syndyka
w trybie z wolnej ręki 650.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 32.500.000 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Instal-Lublin S.A. w Lublinie, KRS nr 0000816452 – za cenę najwyższą z zaoferowanych, jednak nie mniejszą niż cena oszacowania dla sprzedaży wymuszonej, tj. 1.216.000 zł (jeden milion dwieście szesnaście tysięcy zł).

Jednocześnie pkt 2 ww. postanowienia określa następujące warunki sprzedaży z wolnej ręki:
a) o sprzedaży Syndyk zawiadomi przez umieszczenie ogłoszenia w co najmniej dwóch portalach internetowych oraz dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym,
b) Syndyk wskaże termin nie krótszy niż 1 miesiąc na złożenie ofert nabycia składnika masy
i sposób składania ofert,
c) umowa powinna przewidywać zapłatę całej ceny sprzedaży gotówką/przelewem w złotych polskich najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, z wyłączeniem prawa nabywcy do uiszczenia części lub całości ceny w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności czy rozłożenia płatności na raty,
d) koszty zawarcia umowy sprzedaży, jak i wydania przedmiotu sprzedaży zobowiązany jest pokryć nabywca.

Syndyk poinformuje o kwestiach określonych w lit. a i b powyżej, tj. o publikacji ogłoszeń oraz
o wyznaczonym terminie składania ofert, w osobnym raporcie bieżącym.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-18 Marcin Kubiczek Syndyk Masy Upadłości
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki