REKLAMA

PartnerBud S.A.: Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych/drogowych z Budimex S.A.

2020-11-30 18:13
publikacja
2020-11-30 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych/drogowych z Budimex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości ("Spółka") informuje, że dnia 27 listopada 2020 r. otrzymał od Instal-Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie ("Instal-Lublin"), spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki, informację o zawarciu przez Instal-Lublin z Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Budimex") umowy na realizację prac pod nazwą „Kompleksowe wykonanie n/w instalacji sanitarnych wewnętrznych w zakresie Inwestycji (Część II)” ("Umowa"), zgodnie z którą Instal-Lublin, jako podwykonawca, ma wykonać na rzecz Budimex, jako generalnego wykonawcy, roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu instalacji sanitarnych wewnętrznych w ramach realizacji inwestycji obejmującej kompleksowe wykonanie robót budowlano-instalacyjnych i robót zewnętrznych związanych z budową budynku szpitalnego przy ul. Stanisława Staszica 16 w Lublinie i przebudową i rozbudową Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy wynagrodzenie Instal-Lublin za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2.064.280,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i zero groszy) netto ("Wynagrodzenie").
Instal-Lublin jest uprawniony do miesięcznych płatności. Termin zapłaty płatności częściowych wynosi 30 dni od otrzymania zatwierdzonej i prawidłowo wystawionej faktury. Należyte wykonanie Umowy ma zostać zabezpieczone gwarancją bądź kaucją w wysokości 10% wartości Umowy. W Umowie przewidziane zostały również kary umowne za m.in. opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy.
Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy został ustalony na dzień 30.03.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Marcin Kubiczek Syndyk masy upadłości Partner Bud SA w upadłości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki