REKLAMA

PartnerBud S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-15 16:29
publikacja
2021-01-15 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-15
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości PartnerBud S.A. w upadłości (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie"), przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

1. Raporty kwartalne

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:
za I kwartał 2021 r. - 31 maja 2021 roku;
za III kwartał 2021 r. - 29 listopada 2021 roku.

2. Raport półroczny

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY - 30 września 2021 roku.

3. Raporty roczne

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2020 ROK - 30 kwietnia 2021 roku.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2020 ROK - 30 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie Emitent oświadcza, iż:
1. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową;
2. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania;
3. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2021 roku.

Emitent zwraca przy tym uwagę, że z uwagi na uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki PartnerBud S.A. z dniem 10 października 2020 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 38/2020 z dnia 3 listopada 2020 r., stosownie do art. 91 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, akcje Emitenta podlegają wykluczeniu z obrotu po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

W konsekwencji wskazane powyżej terminy przekazywania raportów okresowych zachowują aktualność wyłącznie w przypadku, w którym przed ich nadejściem nie dojdzie do wykluczenia akcji Emitenta z obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-15 Marcin Kubiczek Syndyk masy upadłości
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki