REKLAMA

PartnerBud S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji PartnerBud S.A. w upadłości

2020-11-27 00:12
publikacja
2020-11-27 00:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_o_nabyciu_akcji_PartnerBud.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-27
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji PartnerBud S.A. w upadłości
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości („Spółka”) w porozumieniu z Zarządem Spółki informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. otrzymał za pośrednictwem Spółki od Maji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Maji”) oraz od pana Władysława Króla (łącznie: „Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Zawiadomienie”).Zgodnie z treścią Zawiadomienia, w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży akcji Spółki z dnia 29 października 2020 r. („Umowa”) oraz na skutek ziszczenia się warunku zawieszającego określonego w Umowie i zapisania akcji Spółki nabywanych na podstawie Umowy na rachunku papierów wartościowych Maji w dniu 23 listopada 2020 r. i 24 listopada 2020 r:
a) Maji bezpośrednio nabyła łącznie 1.244.138 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, stanowiących łącznie 4,94% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.244.138 głosów, reprezentujących łącznie 4,94% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku czego udział Maji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się z 91,85% do 96,8%.
b) Władysław Król pośrednio (za pośrednictwem Maji) nabył łącznie 1.244.138 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, stanowiących łącznie 4,94% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.244.138 głosów, reprezentujących łącznie 4,94% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku czego pośredni udział Władysława Króla (za pośrednictwem Maji) w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się z 91,85% do 96,8%.
Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o nabyciu akcji PartnerBud.pdfZawiadomienie o nabyciu akcji PartnerBud.pdf Zawiadomienie o nabyciu akcji PartnerNud SA w upadłości

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Marcin Kubiczek Syndyk masy upadłości Partner-Bud SA w upadłosći
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki