REKLAMA

PartnerBud S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji Instal-Lublin S.A.

2021-04-01 16:06
publikacja
2021-04-01 16:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży akcji Instal-Lublin S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2020 z dnia 23.12.2020 r. oraz 2/2021 z dnia 02.02.2021 r. Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości (dalej: "Syndyk") informuje, że w dniu 01.04.2021 r. Syndyk dokonał sprzedaży na rzecz Polimex Mostostal S.A. (KRS: 0000022460) 650.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 32.500.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Instal-Lublin S.A. w Lublinie, KRS nr 0000816452, za cenę 1.217.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy 00/100). Wskazana powyżej cena została w całości uiszczona na rachunek bankowy masy upadłości PartnerBud S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-01 Marcin Kubiczek Syndyk masy upadłości
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki