0,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
AWBUD SA (AWB)

Akcjonariat - AWBUD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 23 885 798,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 25 142 946 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 142 946
Liczba głosów na WZA: 25 142 946 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 12 571 473,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 142 946
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Maji sp. z o.o. kontrolowana przez Władysława Króla 25 142 946 (100,00%) 25 142 946 (100,00%) 2021-02-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2021-04-11
seria A - akcje założycielskie 1991-11-11 65 000
650 000,00
10,00 10,00 65 000
650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1991-12-16
1998-06-01
seria B - prawo poboru 1994-12-04 130 000
1 300 000,00
10,00 10,00 195 000
1 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1995-03-20
1998-06-01
seria C - prawo poboru 1995-04-08 130 000
1 300 000,00
10,00 10,00 325 000
3 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1995-08-10
1998-06-01
seria D - prawo poboru 1996-04-13 162 500
1 625 000,00
10,00 10,00 487 500
4 875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1996-07-12
1998-06-01
split 1:10 1997-04-26
1,00 4 875 000
4 875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-05-06
seria E - subskrypcja publiczna 1997-04-26 1 200 000
8 400 000,00
1,00 7,00 6 075 000
6 075 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1998-03-18
1998-06-01
seria F - prawo poboru 1:1 2008-05-05 4 421 157
11 937 123,90
1,00 2,70 10 496 157
10 496 157,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-03-09
2009-05-27
2009-06-19
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-09-03 5 000 000
15 000 000,00
1,00 3,00 15 496 157
15 496 157,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-17
2009-12-07
2009-12-02
seria H - subskrypcja prywatna za waranty subskrypcyjne serii B 2010-01-15 13 345 076
1,00 28 841 233
28 841 233,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-08-24
2010-08-17
2010-09-08
zmiana firmy z Instal Lublin SA na Awbud SA 2010-07-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-01
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2010-08-23 53 588 227
160 764 681,00
1,00 3,00 82 429 460
82 429 460,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-29
2010-10-22
2010-12-21
połączenie z AWBUD sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-01-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-01
renominacja akcji 2014-08-06
0,05 82 429 460
4 121 473,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-26
scalenie akcji 10:1 2014-09-29
0,50 8 242 946
4 121 473,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-14
renumeracja akcji: seria A1 i B1 2014-09-29
0,50 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-12
seria B1 - subskrypcja prywatna 2019-04-24 16 900 000
18 252 000,00
0,50 1,08 25 142 946
12 571 473,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-12
zmiana firmy z Awbud SA na PartnerBud SA 2019-10-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-03

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Maji sp. z o.o. kontrolowana przez Władysława Króla 24 339 427 96,80 24 339 427 96,80 2020-11-24
Murapol SA przez Maji sp. z o.o. 24 339 427 96,80 (96,80) 24 339 427 96,80 (96,80) 2020-11-23
Murapol SA przez Maji sp. z o.o. 0 (-23 095 289) 0,00 (-91,85) 0 (-23 095 289) 0,00 (-91,85) 2020-11-23
Murapol SA przez Maji sp. z o.o. 23 095 289 (466 289) 91,85 (1,85) 23 095 289 (466 289) 91,85 (1,85) 2020-06-29
Murapol SA przez Maji sp. z o.o. 22 629 000 90,00 22 629 000 90,00 2020-04-23
Murapol SA przez Murapol Real Estate SA i Petrofox sp. z o.o. 22 629 000 (16 911 000) 90,00 (20,64) 22 629 000 (16 911 000) 90,00 (20,64) 2019-09-12
Murapol SA przez Abadon Real Estate SA i Petrofox sp. z o.o. 5 718 000 69,36 (46,62) 5 718 000 69,36 (46,62) 2019-02-25
Murapol SA przez Abadon Real Estate SA i Petrofox sp. z o.o. 5 718 000 (277 656) 22,74 (-43,25) 5 718 000 (277 656) 22,74 (-43,25) 2019-02-25
TFI PZU SA portfele 12 678 0,15 12 678 0,15 2018-06-30
Murapol SA przez Abadon Real Estate SA i Petrofox sp. z o.o. 5 440 344 65,99 (65,99) 5 440 344 65,99 (65,99) 2017-10-10
Wuczyński Michał 1 236 442 15,00 (10,09) 1 236 442 15,00 (10,09) 2017-07-10
Wuczyński Michał 1 236 442 (412 972) 4,91 (-5,07) 1 236 442 (412 972) 4,91 (-5,07) 2017-07-10
Wuczyński Andrzej 7 699 (-412 969) 0,09 (-5,01) 7 699 (-412 969) 0,09 (-5,01) 2017-07-10
Murapol SA wraz z Abadon Real Estate SA 0 (-4 573 194) 0,00 (-55,48) 0 (-4 573 194) 0,00 (-55,48) 2017-06-01
Wuczyński Michał 823 470 9,98 823 470 9,98 2017-04-28
Wuczyński Andrzej 420 668 5,10 420 668 5,10 2017-04-28
Petrofox sp. z o.o. 4 204 447 (823 470) 51,00 (9,99) 4 204 447 (823 470) 51,00 (9,99) 2017-04-28
Petrofox sp. z o.o. 3 380 977 (-217) 41,01 3 380 977 (-217) 41,01 2017-04-28
Petrofox sp. z o.o. 3 381 194 (-1 192 000) 41,01 (-14,47) 3 381 194 (-1 192 000) 41,01 (-14,47) 2017-04-28
Petrofox sp. z o.o. wraz z Abadon Real Estate SA 4 573 194 (-44 225) 55,48 (-0,53) 4 573 194 (-44 225) 55,48 (-0,53) 2017-04-28
Murapol SA przez Abadon Real Estate SA i Petrofox sp. z o.o. 4 573 194 (3 381 194) 55,48 (41,02) 4 573 194 (3 381 194) 55,48 (41,02) 2017-04-28
Murapol SA wraz z Abadon Real Estate SA 1 192 000 14,46 1 192 000 14,46 2017-02-03
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 192 210 (-407 318) 2,33 (-4,94) 192 210 (-407 318) 2,33 (-4,94) 2017-02-01
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 599 528 (-247 344) 7,27 (-3,00) 599 528 (-247 344) 7,27 (-3,00) 2016-11-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 846 872 (190 492) 10,27 (2,31) 846 872 (190 492) 10,27 (2,31) 2016-10-04
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 656 380 (69 712) 7,96 (0,85) 656 380 (69 712) 7,96 (0,85) 2016-08-02
Imperio ASI SA 0 (-1 173 336) 0,00 (-14,23) 0 (-1 173 336) 0,00 (-14,23) 2016-06-03
Altus SA 586 668 7,11 586 668 7,11 2016-06-03
Imperio ASI SA 1 173 336 (-550 000) 14,23 (-6,67) 1 173 336 (-550 000) 14,23 (-6,67) 2016-03-31
Petrofox sp. z o.o. 4 617 419 (-550 217) 56,01 (-6,68) 4 617 419 (-550 217) 56,01 (-6,68) 2016-03-30
Petrofox sp. z o.o. 5 167 636 (217) 62,69 (0,01) 5 167 636 (217) 62,69 (0,01) 2014-05-30
Petrofox sp. z o.o. 5 167 419 (-46 508 944) 62,68 (-0,01) 5 167 419 (-46 508 944) 62,68 (-0,01) 2014-05-30
Petrofox sp. z o.o. 51 676 363 (26 900 000) 62,69 (32,64) 51 676 363 (26 900 000) 62,69 (32,64) 2014-05-30
Petrofox SA 100 000 (-26 900 000) 0,12 (-32,63) 100 000 (-26 900 000) 0,12 (-32,63) 2014-05-30
Petrofox sp. z o.o. 24 776 363 30,05 24 776 363 30,05 2014-04-09
Petrofox SA 27 000 000 (-24 776 363) 32,75 (-30,06) 27 000 000 (-24 776 363) 32,75 (-30,06) 2014-04-09
IDM SA 2 914 162 (-2 039 936) 3,53 (-2,48) 2 914 162 (-2 039 936) 3,53 (-2,48) 2014-02-11
IDM SA 4 954 098 (-3 085 704) 6,01 (-3,74) 4 954 098 (-3 085 704) 6,01 (-3,74) 2014-02-10
IDM SA 8 039 802 (-401 172) 9,75 (-0,49) 8 039 802 (-401 172) 9,75 (-0,49) 2013-09-04
Petrofox SA 51 776 363 (-1 548 904) 62,81 (-1,88) 51 776 363 (-1 548 904) 62,81 (-1,88) 2013-01-14
IDM SA 8 440 974 (2 760 626) 10,24 (3,35) 8 440 974 (2 760 626) 10,24 (3,35) 2012-10-31
IDM SA 5 680 348 (58 977) 6,89 (0,08) 5 680 348 (58 977) 6,89 (0,08) 2012-10-30
IDM SA 5 621 371 (70 435) 6,81 (0,08) 5 621 371 (70 435) 6,81 (0,08) 2012-08-31
Petrofox SA 53 325 267 (-279) 64,69 53 325 267 (-279) 64,69 2012-05-15
Górecki Wojciech 760 845 0,92 0 (-760 845) 0,00 (-0,92) 2012-05-15
Górecki Wojciech 760 845 0,92 760 845 0,92 2012-05-15
IDM SA 5 550 936 (5 346 978) 6,73 (6,49) 5 550 936 (5 346 978) 6,73 (6,49) 2012-01-31
IDM SA 203 958 (-4 518 161) 0,24 (-5,48) 203 958 (-4 518 161) 0,24 (-5,48) 2012-01-30
Petrofox SA 53 325 546 (-1 077 897) 64,69 (-1,30) 53 325 546 (-1 077 897) 64,69 (-1,30) 2011-07-08
Petrofox SA 54 403 443 (125 775) 65,99 (0,15) 54 403 443 (125 775) 65,99 (0,15) 2011-02-04
IDM SA 4 722 119 (260 997) 5,72 (0,31) 4 722 119 (260 997) 5,72 (0,31) 2010-10-06
Petrofox SA 54 277 668 (44 810 822) 65,84 (33,02) 54 277 668 (44 810 822) 65,84 (33,02) 2010-09-29
Petrofox SA 9 466 846 32,82 (21,34) 9 466 846 32,82 (21,34) 2010-08-12
Petrofox SA 9 466 846 11,48 9 466 846 11,48 2010-08-12
Imperio ASI SA 1 723 336 (-7 158 437) 20,90 (-9,89) 1 723 336 (-7 158 437) 20,90 (-9,89) 2010-08-12
Imperio ASI SA 8 881 773 (-8 291 581) 30,79 (-28,75) 8 881 773 (-8 291 581) 30,79 (-28,75) 2010-08-12
Imperio ASI SA 17 173 354 59,54 (38,71) 17 173 354 59,54 (38,71) 2010-08-12
Imperio ASI SA 17 173 354 (15 456 019) 20,83 17 173 354 (15 456 019) 20,83 2010-08-12
Imperio ASI SA 1 717 335 (-3 386 208) 20,83 (-12,10) 1 717 335 (-3 386 208) 20,83 (-12,10) 2010-08-12
IDM SA 4 461 122 5,41 (-10,05) 4 461 122 5,41 (-10,05) 2010-08-12
IDM SA 4 461 122 (5 872) 15,46 (-13,29) 4 461 122 (5 872) 15,46 (-13,29) 2010-08-12
IDM SA 4 455 250 28,75 (13,31) 4 455 250 28,75 (13,31) 2010-03-31
IDM SA 4 455 250 (-612 651) 15,44 (-17,26) 4 455 250 (-612 651) 15,44 (-17,26) 2010-03-31
IDM SA 5 067 901 (6 150) 32,70 (0,04) 5 067 901 (6 150) 32,70 (0,04) 2010-03-03
Imperio ASI SA 5 103 543 32,93 (15,24) 5 103 543 32,93 (15,24) 2010-02-10
Imperio ASI SA 5 103 543 (-170 000) 17,69 (-32,55) 5 103 543 (-170 000) 17,69 (-32,55) 2010-02-10
IDM SA za pośrednictwem Relpol 5 sp. z o.o. 5 061 751 (-549 697) 32,66 (-3,55) 5 061 751 (-549 697) 32,66 (-3,55) 2010-02-04
IDM SA za pośrednictwem Relpol 5 sp. z o.o. 5 611 448 (-93 021) 36,21 (-0,60) 5 611 448 (-93 021) 36,21 (-0,60) 2010-02-03
Imperio ASI SA 5 273 543 50,24 (16,21) 5 273 543 50,24 (16,21) 2009-11-13
Imperio ASI SA 5 273 543 (1 855 932) 34,03 (1,47) 5 273 543 (1 855 932) 34,03 (1,47) 2009-11-13
IDM SA za pośrednictwem Relpol 5 sp. z o.o. 5 704 469 (2 249 741) 36,81 (14,52) 5 704 469 (2 249 741) 36,81 (14,52) 2009-11-09
IDM SA za pośrednictwem Relpol 5 sp.zo.o. 3 454 728 22,29 (-10,62) 3 454 728 22,29 (-10,62) 2009-08-25
IDM SA za pośrednictwem Relpol 5 sp.zo.o. 3 454 728 (-10 000) 32,91 (-0,09) 3 454 728 (-10 000) 32,91 (-0,09) 2009-08-25
IDM SA za pośrednictwem Relpol 5 sp.zo.o. 3 464 728 (-810 000) 33,00 (-7,72) 3 464 728 (-810 000) 33,00 (-7,72) 2009-08-24
IDM SA za pośrednictwem Relpol 5 sp.zo.o. 4 274 728 (5 879) 40,72 (0,05) 4 274 728 (5 879) 40,72 (0,05) 2009-08-23
Imperio ASI SA 3 417 611 (-649 800) 32,56 (-6,19) 3 417 611 (-649 800) 32,56 (-6,19) 2009-08-11
IDM SA za pośrednictwem Relpol 5 sp.zo.o. 4 268 849 (2 279 284) 40,67 (21,72) 4 268 849 (2 279 284) 40,67 (21,72) 2009-06-05
Imperio ASI SA 4 067 411 (2 077 845) 38,75 (19,80) 4 067 411 (2 077 845) 38,75 (19,80) 2009-05-29
Imperio ASI SA 1 989 566 18,95 (-13,80) 1 989 566 18,95 (-13,80) 2009-05-27
IDM SA za pośrednictwem Relpol 5 sp.zo.o. 1 989 565 18,95 (-13,80) 1 989 565 18,95 (-13,80) 2009-05-27
IDM SA za pośrednictwem Relpol 5 sp.zo.o. 1 989 565 32,75 1 989 565 32,75 2009-02-16
Relpol 5 sp. z o.o. 0 (-1 989 565) 0,00 (-32,75) 0 (-1 989 565) 0,00 (-32,75) 2008-12-18
Relpol 5 sp. z o.o. 1 989 565 32,75 1 989 565 32,75 2008-12-17
Imperio ASI SA 1 989 566 (-1 989 565) 32,75 (-32,75) 1 989 566 (-1 989 565) 32,75 (-32,75) 2008-12-17
Imperio ASI SA wraz z Relpol 5 sp. zo.o. 3 979 131 65,50 3 979 131 65,50 2008-12-01
MSX Resources SA przez Elekomp sp. z o.o. 0 (-3 979 131) 0,00 (-65,50) 0 (-3 979 131) 0,00 (-65,50) 2008-10-28
Imperio ASI SA 3 979 131 65,50 3 979 131 65,50 2008-10-28
MSX Resources SA przez Elekomp sp. z o.o. 3 979 131 (-316 428) 65,50 (-5,20) 3 979 131 (-316 428) 65,50 (-5,20) 2008-06-03
MSX Resources SA przez Elekomp sp. z o.o. oraz Mostostal-Ventures sp. z o.o. 4 295 559 (316 428) 70,70 (5,20) 4 295 559 (316 428) 70,70 (5,20) 2008-02-28
MSX Resources SA przez Elekomp sp. z o.o. 3 979 131 (-376 528) 65,50 (-6,20) 3 979 131 (-376 528) 65,50 (-6,20) 2008-01-23
Park Bronisze sp. z o.o. 268 442 (-92 271) 4,41 (-1,52) 268 442 (-92 271) 4,41 (-1,52) 2007-04-02
Park Bronisze sp. z o.o. 360 713 5,93 360 713 5,93 2007-03-26
MSX Resources SA 4 355 659 (133 437) 71,70 (2,20) 4 355 659 (133 437) 71,70 (2,20) 2001-05-25
MSX Resources SA 4 222 222 69,50 (-17,11) 4 222 222 69,50 (-17,11) 1997-06-15
MSX Resources SA 4 222 222 86,61 4 222 222 86,61 1997-06-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-11-13 Split 10:1
2008-06-10 Prawo poboru 1:1
2000-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1999-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1998-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1998-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.