REKLAMA

PartnerBud S.A.: Wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta z dniem 11.04.2021 r.

2021-04-07 17:09
publikacja
2021-04-07 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-07
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta z dniem 11.04.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości (dalej: „Emitent”) informuje, że powziął wiedzę o podjęciu w dniu 6 kwietnia 2021 r. uchwały nr 378/2021 przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta, oznaczonych kodem „PLINSTL00011”.

Wycofanie akcji Emitenta z obrotu jest związane z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Emitenta i nastąpi z dniem 11 kwietnia 2021 r. Wycofaniu z obrotu podlega 8.242.791 akcji Emitenta serii A1.

Jednocześnie Emitent informuje, że Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje Emitenta, o których mowa powyżej, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 9 kwietnia 2021 r. (włącznie), tracą ważność.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-07 Marcin Kubiczek Syndyk Masy Upadłości
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki