REKLAMA

PartnerBud S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 21.12.2020 r.

2020-12-23 12:05
publikacja
2020-12-23 12:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-23
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 21.12.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości PartnerBud S.A. w upadłości z siedzibą w Fugasówce ("Emitent") informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządu Emitenta, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21.12.2020 r. ("Walne Zgromadzenie") reprezentowanych było 24.339.427 akcji, dających prawo do 24.339.427 głosów, co stanowiło 96,8% kapitału zakładowego Emitenta. Próg 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu przekroczył akcjonariusz MAJI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która wykonywała prawo głosu z 24.339.427 akcji, dających prawo do 24.339.427 głosów, co stanowiło 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 96,8% głosów w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-23 Marcin Kubiczek Syndyk Masy Upadłości
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki