54,2800 zł
2,30% 1,2200 zł
Alior Bank SA (ALR)

Akcjonariat - ALIOR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 7 086 470 631,48 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 130 553 991 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62 868 523
Liczba głosów na WZA: 130 553 991 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,16%
Kapitał akcyjny: 1 305 539 910,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62 868 523
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 51,84%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi;ZWZ 41 751 343 (31,98%) 41 751 343 (31,98%) 2021-06-07 PEO
NN OFE ZWZ 11 650 000 (8,92%) 11 650 000 (8,92%) 2020-05-21 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ACP, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, MNC, WWL, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, AML, EAT, PKO, KTY, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, POZ, BFT, TRN, SGN, QRS, CAV, CCC, OPL, OAT, DCR, BKM, FRO, KRU, MBK, MBR, LTS, MPH, CTX, KGL
Aviva OFE Aviva Santander portfel 9 467 180 (7,25%) 9 467 180 (7,25%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PKO, KTY, AMC, FMF, MIL, ARH, APT, DVL, ENE, BFT, WPL, RVU, DCR, PHN, KRU, FRO, AML

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i E 353 275
10,00 130 553 991
1 305 539 910,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-27
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 187 744
10,00 72 521 608
725 216 080,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 159 588
10,00 72 681 196
726 811 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-07
2015-06-22
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 22 446
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 26 267
10,00 72 707 463
727 074 630,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-02
2015-09-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D, E i F 5 861
10,00 129 263 627
1 292 636 270,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i E 15 214
10,00 129 278 841
1 292 788 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D, E i F 1 179 875
10,00 130 458 716
1 304 587 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 60 000
10,00 130 518 716
1 305 187 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 2 355 498
10,00 72 333 864
723 338 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-16
podwyższenie kapitału seria D 17 005
1 051 589,20
10,00 61,84 69 978 366
699 783 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-15
2014-12-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 20 100
10,00 69 961 361
699 613 610,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-15
2014-09-30
seria A - akcje założycielskie 2008-04-21 50 000 000
10,00 50 000 000
500 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-30
2012-12-14
seria B - Societa Camuna di Partecipazioni S.p.A., Zygmunt Zaleski Stichting 2012-05-10 1 250 000
10,00 51 250 000
512 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-30
2012-12-14
seria C - subskrypcja publiczna 2012-07-23 25 000 000
1 425 000 000,00
10,00 57,00 63 582 965
635 829 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-20
2013-01-07
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2012-10-19 1 110 416
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2012-10-19 1 110 417
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-10-19 1 110 417
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2013-11-28 6 358 296
464 155 608,00
10,00 73,00 69 941 261
699 412 610,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-02
2014-01-21
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2014-10-31 2 355 498
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Meritum Bank ICB SA bez podwyższania kapitału 2015-05-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-30
seria I - prawo poboru 1:0,77777777778 2016-05-05 56 550 249
2 199 804 686,10
10,00 38,90 129 257 712
1 292 577 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-24
2016-07-01
seria J - wydzielenie części majątku Banku BPH SA parytet wymiany 0,51 akcji Alior Bank SA za 1 akcję Bank BPH SA 2016-09-28 51
10,00 129 257 763
1 292 577 630,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-04

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Blackrock Inc. 6 397 146 (-501 604) 4,90 (-0,38) 6 397 146 (-501 604) 4,90 (-0,38) 2019-09-17
Uniqa OFE portfel 2 424 982 (-3 018) 1,85 (-0,01) 2 424 982 (-3 018) 1,85 (-0,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 643 164 (-219 836) 3,55 (-0,18) 4 643 164 (-219 836) 3,55 (-0,18) 2018-12-31
NN OFE portfel 9 317 377 (1 687 377) 7,13 (1,28) 9 317 377 (1 687 377) 7,13 (1,28) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 3 603 398 (-1 043 602) 2,76 (-0,80) 3 603 398 (-1 043 602) 2,76 (-0,80) 2018-12-31
Generali OFE portfel 2 694 986 (-327 014) 2,06 (-0,26) 2 694 986 (-327 014) 2,06 (-0,26) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 919 260 (-195 740) 1,47 (-0,15) 1 919 260 (-195 740) 1,47 (-0,15) 2018-12-31
Aegon OFE portfel 4 100 084 (95 084) 3,14 (0,07) 4 100 084 (95 084) 3,14 (0,07) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 10 (-49 990) 0,00 (-0,04) 10 (-49 990) 0,00 (-0,04) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 54 929 (-416 571) 0,04 (-0,32) 54 929 (-416 571) 0,04 (-0,32) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 771 650 (-365 298) 0,59 (-0,28) 771 650 (-365 298) 0,59 (-0,28) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 5 376 (-81 646) 0,00 (-0,07) 5 376 (-81 646) 0,00 (-0,07) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 221 727 (-200 195) 0,17 (-0,16) 221 727 (-200 195) 0,17 (-0,16) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 987 405 (-47 765) 0,76 (-0,03) 987 405 (-47 765) 0,76 (-0,03) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 52 781 0,04 52 781 0,04 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 32 078 (-315 012) 0,02 (-0,25) 32 078 (-315 012) 0,02 (-0,25) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 891 282 (-661 579) 0,68 (-0,51) 891 282 (-661 579) 0,68 (-0,51) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 186 293 (14 923) 0,14 (0,01) 186 293 (14 923) 0,14 (0,01) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 55 723 (-187 359) 0,04 (-0,15) 55 723 (-187 359) 0,04 (-0,15) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 544 711 (-24 876) 0,42 (-0,02) 544 711 (-24 876) 0,42 (-0,02) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 4 376 (-439 024) 0,00 (-0,34) 4 376 (-439 024) 0,00 (-0,34) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 8 887 (1 382) 0,01 8 887 (1 382) 0,01 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 77 265 (11 304) 0,06 (0,01) 77 265 (11 304) 0,06 (0,01) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 2 229 112 (-1 119 268) 1,71 (-0,86) 2 229 112 (-1 119 268) 1,71 (-0,86) 2018-06-30
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi;ZWZ 41 658 850 31,92 (0,01) 41 658 850 31,92 (0,01) 2018-06-22
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi;ZWZ 41 658 850 31,91 (-0,02) 41 658 850 31,91 (-0,02) 2018-06-22
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi;ZWZ 41 658 850 (51 536) 31,93 (-0,26) 41 658 850 (-9 948 464) 31,93 (-8,00) 2018-06-22
NN OFE ZWZ 7 630 000 5,85 7 630 000 5,85 2018-06-22
NN OFE ZWZ 7 630 000 5,85 (0,01) 7 630 000 5,85 (0,01) 2018-06-22
NN OFE ZWZ 7 630 000 (1 030 000) 5,84 (0,73) 7 630 000 (1 030 000) 5,84 (0,73) 2018-06-22
Blackrock Inc. 6 898 750 5,28 (-0,06) 6 898 750 5,28 (-0,06) 2018-04-24
Blackrock Inc. 6 898 750 5,34 (0,05) 6 898 750 5,34 (0,05) 2018-04-24
Blackrock Inc. 6 898 750 5,29 6 898 750 5,29 2018-04-24
Blackrock Inc. 6 898 750 5,29 6 898 750 5,29 2018-04-24
Uniqa OFE portfel 2 428 000 1,86 2 428 000 1,86 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 50 000 0,04 50 000 0,04 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 171 431 0,13 171 431 0,13 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 471 500 0,36 471 500 0,36 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 1 136 948 0,87 1 136 948 0,87 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 87 022 0,07 87 022 0,07 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 421 922 (2) 0,33 (-2,90) 421 922 0,33 (-2,90) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 421 920 (-2) 3,23 (2,91) 421 922 3,23 (2,91) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 421 922 0,32 421 922 0,32 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 1 035 170 0,79 1 035 170 0,79 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 863 000 3,73 4 863 000 3,73 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 52 781 0,04 52 781 0,04 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 347 090 0,27 347 090 0,27 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 552 861 1,19 1 552 861 1,19 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 171 370 0,13 171 370 0,13 2017-12-31
MetLife OFE portfel 4 647 000 3,56 4 647 000 3,56 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 1 878 0,00 1 878 0,00 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 243 082 0,19 243 082 0,19 2017-12-31
Generali OFE portfel 3 022 000 2,32 3 022 000 2,32 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 569 587 0,44 569 587 0,44 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 443 400 0,34 443 400 0,34 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 7 505 0,01 7 505 0,01 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 65 961 0,05 65 961 0,05 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 3 348 380 2,57 3 348 380 2,57 2017-12-31
Altus SA portfele 41 014 0,03 41 014 0,03 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 2 115 000 1,62 2 115 000 1,62 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 7 450 0,01 7 450 0,01 2017-12-31
Aegon OFE portfel 4 005 000 3,07 4 005 000 3,07 2017-12-31
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi; NWZ 41 607 314 32,19 51 607 314 39,93 (0,01) 2017-10-31
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi; NWZ 41 607 314 32,19 (0,01) 51 607 314 39,92 2017-10-31
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi; NWZ 41 607 314 32,18 (0,29) 51 607 314 39,92 (0,36) 2017-10-31
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi; NWZ 41 607 314 (1 114 053) 31,89 (0,56) 51 607 314 (11 114 054) 39,56 (8,23) 2017-10-31
NN OFE NWZ 6 600 000 5,11 6 600 000 5,11 2017-10-31
NN OFE NWZ 6 600 000 5,11 6 600 000 5,11 2017-10-31
NN OFE NWZ 6 600 000 5,11 (0,05) 6 600 000 5,11 (-45,48) 2017-10-31
NN OFE NWZ 6 600 000 5,06 6 600 000 50,59 (45,53) 2017-10-31
NN OFE NWZ 6 600 000 (7 177) 5,06 (-0,04) 6 600 000 (7 177) 5,06 (-0,04) 2017-10-31
NN OFE 6 592 823 5,10 6 592 823 5,10 2017-08-09
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi; ZWZ 40 493 261 (-361 338) 31,33 (-0,28) 40 493 260 (-361 339) 31,33 (-0,28) 2017-07-04
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi 40 854 599 (496 179) 31,61 (0,39) 40 854 599 (496 179) 31,61 (0,39) 2017-07-04
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi; ZWZ 40 358 420 (1 253 538) 31,22 (0,97) 40 358 420 (1 253 538) 31,22 (0,97) 2017-06-29
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi 39 104 882 (1 331 617) 30,25 (1,03) 39 104 882 (1 331 617) 30,25 (1,03) 2017-06-09
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 11 562 000 8,94 11 562 000 8,94 2017-04-21
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 11 562 000 8,94 11 562 000 8,94 2017-04-21
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 11 562 000 8,94 (0,08) 11 562 000 8,94 (0,08) 2017-04-21
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 11 562 000 8,86 11 562 000 8,86 2017-04-21
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 11 562 000 8,86 11 562 000 8,86 2017-04-21
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 11 562 000 (1 766 000) 8,86 (1,28) 11 562 000 (1 766 000) 8,86 (1,28) 2017-04-21
Aviva OFE Aviva Santander portfel 9 796 000 (533 862) 7,58 (0,41) 9 796 000 (533 862) 7,58 (0,41) 2016-12-31
Genesis Asset Managers LLP SA-QSr2 2016 7 800 773 (4 298 283) 6,04 (1,20) 5 922 058 (2 419 568) 4,58 (-0,26) 2016-08-11
PZU SA ZWZ; w porozumieniu z PZU Życia SA i funduszami inwestycyjnymi 37 773 265 29,22 (0,22) 37 773 265 29,22 (0,22) 2016-07-29
PZU SA NWZ; w porozumieniu z PZU Życia SA i funduszami inwestycyjnymi 37 773 265 29,00 37 773 265 29,00 2016-07-29
PZU SA NWZ; w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi 37 773 265 29,00 (-0,22) 37 773 265 29,00 (-0,22) 2016-07-29
PZU SA NWZ; w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi 37 773 265 (16 525 801) 29,22 37 773 265 (16 525 801) 29,22 2016-07-29
EBOiR NWZ 6 247 173 (633 138) 4,83 (-3,99) 6 247 173 (633 138) 4,83 (-3,99) 2016-07-29
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 9 262 138 7,17 9 262 138 7,17 2016-07-29
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 9 262 138 (5 262 138) 7,17 (1,67) 9 262 138 (5 262 138) 7,17 (1,67) 2016-07-29
PZU SA wraz z PZU Życia SA i funduszami inwestycyjnymi; WZA 21 247 464 29,22 (0,22) 21 247 464 29,22 (0,22) 2016-03-30
PZU SA w porozumieniu z PZU Życia SA i funduszami inwestycyjnymi 21 247 464 29,00 21 247 464 29,00 2016-03-30
PZU SA w porozumieniu z PZU Życia SA i funduszami inwestycyjnymi 21 247 464 (2 901 644) 29,00 (3,77) 21 247 464 (2 901 644) 29,00 (3,77) 2016-03-30
PZU SA wraz z PZU Życia SA 18 345 820 (3 828 673) 25,23 (5,27) 18 345 820 (3 928 673) 25,23 (5,41) 2016-03-09
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. 0 (-3 828 673) 0,00 (-5,26) 0 (-3 828 673) 0,00 (-5,26) 2016-03-09
PZU SA wraz z PZU Życia SA 14 517 147 (7 244 900) 19,96 (9,96) 14 417 147 (7 144 900) 19,82 (9,82) 2015-12-17
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. 3 828 673 (-7 244 900) 5,26 (-9,97) 3 828 673 (-7 244 900) 5,26 (-9,97) 2015-12-17
Aviva OFE Aviva Santander WZA 4 000 000 5,50 (0,50) 4 000 000 5,50 (0,50) 2015-11-30
Aviva OFE Aviva Santander WZA 4 000 000 (193 549) 5,00 (-0,43) 4 000 000 (193 549) 5,00 (-0,43) 2015-11-30
PZU SA wraz z PZU Życia SA 7 272 247 10,00 7 272 247 10,00 2015-10-09
PZU SA wraz z PZU Życia SA 7 272 247 10,00 7 272 247 10,00 2015-10-09
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. 11 073 573 15,23 11 073 573 15,23 2015-10-09
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. 11 073 573 (-7 244 900) 15,23 (-9,97) 11 073 573 (-7 244 900) 15,23 (-9,97) 2015-10-09
Wellington Management Group LLP 3 582 784 (-80 000) 4,94 (-0,11) 3 582 784 (-80 000) 4,94 (-0,11) 2015-05-27
Wellington Management Group LLP 3 662 784 5,05 3 662 784 5,05 2015-05-19
Genesis Asset Managers LLP 3 502 490 (-1 610 531) 4,84 (-2,46) 3 502 490 4,84 (-0,16) 2015-02-05
Aviva OFE Aviva Santander 3 806 451 5,43 (0,17) 3 806 451 5,43 (0,17) 2015-01-16
Aviva OFE Aviva Santander 3 806 451 5,26 (0,02) 3 806 451 5,26 (0,02) 2015-01-16
Aviva OFE Aviva Santander 3 806 451 5,24 (0,01) 3 806 451 5,24 (0,01) 2015-01-16
Aviva OFE Aviva Santander 3 806 451 5,23 3 806 451 5,23 2015-01-16
Aviva OFE Aviva Santander 3 806 451 5,23 3 806 451 5,23 2015-01-16
Genesis Asset Managers LLP 5 113 021 7,30 (0,24) 3 502 490 5,00 (0,16) 2015-01-09
Genesis Asset Managers LLP 5 113 021 (1 259 377) 7,06 (1,56) 3 502 490 (-351 154) 4,84 (-0,66) 2015-01-09
Wellington Management Company LLP 3 382 735 (-538 791) 4,83 (-0,77) 3 382 735 (-538 791) 4,83 (-0,77) 2014-09-19
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska sp. z o.o. 18 318 473 25,20 (-0,99) 18 318 473 25,20 (-0,99) 2014-06-30
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska sp. z o.o. 18 318 473 26,19 (0,01) 18 318 473 26,19 (0,01) 2014-06-30
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska sp. z o.o. 18 318 473 26,18 (0,01) 18 318 473 26,18 (0,01) 2014-06-30
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska sp. z o.o. 18 318 473 26,17 (0,85) 18 318 473 26,17 (0,85) 2014-06-30
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska sp. z o.o. 18 318 473 25,32 (0,07) 18 318 473 25,32 (0,07) 2014-06-30
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska sp. z o.o. 18 318 473 (-1 299 909) 25,25 (-2,79) 18 318 473 (-1 299 909) 25,25 (-2,79) 2014-06-30
Genesis Asset Managers LLP 3 853 644 5,50 3 853 644 5,50 2014-05-09
Genesis Asset Managers LLP 3 853 644 5,50 3 853 644 5,50 2014-05-09
Genesis Asset Managers LLP 3 853 644 (655 102) 5,50 (0,93) 3 853 644 (655 102) 5,50 (0,93) 2014-05-09
Wellington Management Company LLP 3 921 526 (735 461) 5,60 (0,59) 3 921 526 (735 461) 5,60 (0,59) 2014-04-25
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska ap. z o.o. 19 618 382 (-3 300 000) 28,04 (-4,72) 19 618 382 (-3 300 000) 28,04 (-4,72) 2014-04-24
Zaleski Helene 6 000 0,00 6 000 0,00 2014-04-23
Zaleski Helene 6 000 (-1 244 000) 0,00 (-2,43) 6 000 (-1 244 000) 0,00 (-2,43) 2014-04-23
Genesis Asset Managers LLP 3 198 542 (-676 019) 4,57 (-1,52) 3 198 542 (-676 019) 4,57 (-1,52) 2014-01-02
Wellington Management Company LLP 3 186 065 5,01 3 186 065 5,01 2012-12-18
Wellington Management Company LLP 3 186 065 5,01 (0,46) 3 186 065 5,01 (0,46) 2012-12-18
Wellington Management Company LLP 3 186 065 4,55 3 186 065 4,55 2012-12-18
Genesis Asset Managers LLP 3 874 561 6,09 3 874 561 6,09 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 8,82 (1,82) 5 614 035 8,82 (1,82) 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 7,00 (-1,02) 5 614 035 7,00 (-1,02) 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 8,02 5 614 035 8,02 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 8,02 5 614 035 8,02 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 8,02 (0,26) 5 614 035 8,02 (0,26) 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 7,76 (0,02) 5 614 035 7,76 (0,02) 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 7,74 (0,02) 5 614 035 7,74 (0,02) 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 7,72 5 614 035 7,72 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 7,72 5 614 035 7,72 2012-12-14
Zaleski Helene poprzez Societ a Camuna di Partecipazioni S.p.A., Fundacja Zygmunta Zaleskiego Stichting 1 250 000 2,43 (0,47) 1 250 000 2,43 (0,47) 2012-11-16
Zaleski Helene poprzez Societ a Camuna di Partecipazioni S.p.A., Fundacja Zygmunta Zaleskiego Stichting 1 250 000 1,96 (0,96) 1 250 000 1,96 (0,96) 2012-11-16
Zaleski Helene poprzez Societ a Camuna di Partecipazioni S.p.A., Fundacja Zygmunta Zaleskiego Stichting 1 250 000 1,00 1 250 000 1,00 2012-11-16
Sobieraj Wojciech 62 500 0,12 (0,03) 62 500 0,12 (0,03) 2012-11-16
Sobieraj Wojciech 62 500 0,09 (0,09) 62 500 0,09 (0,09) 2012-11-16
Sobieraj Wojciech 62 500 0,00 62 500 0,00 2012-11-16
Smorszczewski Cezary 62 500 0,12 (0,03) 62 500 0,12 (0,03) 2012-11-16
Smorszczewski Cezary 62 500 0,09 (0,09) 62 500 0,09 (0,09) 2012-11-16
Smorszczewski Cezary 62 500 0,00 62 500 0,00 2012-11-16
Lundorff Niels 62 500 0,12 (0,03) 62 500 0,12 (0,03) 2012-11-16
Lundorff Niels 62 500 0,09 (0,09) 62 500 0,09 (0,09) 2012-11-16
Lundorff Niels 62 500 0,00 62 500 0,00 2012-11-16
Carlo Tassara poprzez Alior Lux S.`ar.l. & Co. S.C.A., Alis SA, Alior Polska sp. z o.o. 22 918 382 36,04 (3,28) 22 918 382 36,04 (3,28) 2012-11-16
Carlo Tassara poprzez Alior Lux S.`ar.l. & Co. S.C.A., Alis SA, Alior Polska sp. z o.o. 22 918 382 32,76 (0,76) 22 918 382 32,76 (0,76) 2012-11-16
Carlo Tassara poprzez Alior Lux S.`ar.l. & Co. S.C.A., Alis SA, Alior Polska sp. z o.o. 22 918 382 (-26 894 118) 32,00 (-65,19) 22 918 382 (-26 894 118) 32,00 (-65,19) 2012-11-16
Carlo Tassara poprzez Alior Lux S.`ar.l. & Co. S.C.A., Alis SA, Alior Polska sp. z o.o. 49 812 500 97,19 (18,85) 49 812 500 97,19 (18,85) 2012-11-16
Carlo Tassara poprzez Alior Lux S.`ar.l. & Co. S.C.A., Alis SA, Alior Polska sp. z o.o. 49 812 500 78,34 49 812 500 78,34 2012-11-16
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska ap. z o.o. 22 918 382 32,76 22 918 382 32,76 2012-11-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-05-23 Prawo poboru 72707453:56550249
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.