28,6600 zł
1,24% 0,3500 zł
Alior Bank SA (ALR)

Akcjonariat - ALIOR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 741 677 382,06 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 130 553 991 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63 414 523
Liczba głosów na WZA: 130 553 991 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,57%
Kapitał akcyjny: 1 305 539 910,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63 414 523
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 51,43%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi;ZWZ 41 751 343 (31,98%) 41 751 343 (31,98%) 2021-06-07 PEO
NN OFE NWZ 12 196 000 (9,34%) 12 196 000 (9,34%) 2022-04-12 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, TOR, MON, RWL, RBW, ART, SWG, ACG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, BFT, QRS, KTY, MDG, EAT, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, PZU, FMF, KRU, SGN, OPL, SPL, ICE, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, MPH, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, MOC, CPR, DAT, TIM, CTX, ABE, KGL, HUG, AML, MCR, PKN, BBD, CMP
Aviva OFE Aviva Santander portfel 9 467 180 (7,25%) 9 467 180 (7,25%) 2018-12-31 ABG, NFT, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, KGH, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, AMB, AMC, FMF, DCR, FRO, KTY, BFT, OPL, DOM, PHN, KRU, ING, MIL, DVL, PEP, WWL, APT, ENE, GTC, ERB, ARH, PTG, PKO, FTE, RVU, ABS, ABE, AML, WPL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i E 353 275
10,00 130 553 991
1 305 539 910,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-27
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 187 744
10,00 72 521 608
725 216 080,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 159 588
10,00 72 681 196
726 811 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-07
2015-06-22
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 22 446
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 26 267
10,00 72 707 463
727 074 630,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-02
2015-09-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D, E i F 5 861
10,00 129 263 627
1 292 636 270,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i E 15 214
10,00 129 278 841
1 292 788 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D, E i F 1 179 875
10,00 130 458 716
1 304 587 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 60 000
10,00 130 518 716
1 305 187 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 2 355 498
10,00 72 333 864
723 338 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-16
podwyższenie kapitału seria D 17 005
1 051 589,20
10,00 61,84 69 978 366
699 783 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-15
2014-12-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 20 100
10,00 69 961 361
699 613 610,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-15
2014-09-30
seria A - akcje założycielskie 2008-04-21 50 000 000
10,00 50 000 000
500 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-30
2012-12-14
seria B - Societa Camuna di Partecipazioni S.p.A., Zygmunt Zaleski Stichting 2012-05-10 1 250 000
10,00 51 250 000
512 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-30
2012-12-14
seria C - subskrypcja publiczna 2012-07-23 25 000 000
1 425 000 000,00
10,00 57,00 63 582 965
635 829 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-20
2013-01-07
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2012-10-19 1 110 416
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2012-10-19 1 110 417
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-10-19 1 110 417
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2013-11-28 6 358 296
464 155 608,00
10,00 73,00 69 941 261
699 412 610,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-02
2014-01-21
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2014-10-31 2 355 498
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Meritum Bank ICB SA bez podwyższania kapitału 2015-05-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-30
seria I - prawo poboru 1:0,77777777778 2016-05-05 56 550 249
2 199 804 686,10
10,00 38,90 129 257 712
1 292 577 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-24
2016-07-01
seria J - wydzielenie części majątku Banku BPH SA parytet wymiany 0,51 akcji Alior Bank SA za 1 akcję Bank BPH SA 2016-09-28 51
10,00 129 257 763
1 292 577 630,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-04

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE NWZ 12 000 000 (350 000) 9,19 (0,27) 12 000 000 (350 000) 9,19 (0,27) 2021-12-01
NN OFE ZWZ 11 650 000 (2 332 623) 8,92 (1,79) 11 650 000 (2 332 623) 8,92 (1,79) 2020-05-21
Blackrock Inc. 6 397 146 (-501 604) 4,90 (-0,44) 6 397 146 (-501 604) 4,90 (-0,44) 2019-09-17
Uniqa OFE portfel 2 424 982 (-3 018) 1,85 (-0,01) 2 424 982 (-3 018) 1,85 (-0,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 643 164 (-219 836) 3,55 (-0,18) 4 643 164 (-219 836) 3,55 (-0,18) 2018-12-31
NN OFE portfel 9 317 377 (1 687 377) 7,13 (1,28) 9 317 377 (1 687 377) 7,13 (1,28) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 3 603 398 (-1 043 602) 2,76 (-0,80) 3 603 398 (-1 043 602) 2,76 (-0,80) 2018-12-31
Generali OFE portfel 2 694 986 (-327 014) 2,06 (-0,26) 2 694 986 (-327 014) 2,06 (-0,26) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 919 260 (-195 740) 1,47 (-0,15) 1 919 260 (-195 740) 1,47 (-0,15) 2018-12-31
Aegon OFE portfel 4 100 084 (95 084) 3,14 (0,07) 4 100 084 (95 084) 3,14 (0,07) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 10 (-49 990) 0,00 (-0,04) 10 (-49 990) 0,00 (-0,04) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 54 929 (-416 571) 0,04 (-0,32) 54 929 (-416 571) 0,04 (-0,32) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 771 650 (-365 298) 0,59 (-0,28) 771 650 (-365 298) 0,59 (-0,28) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 5 376 (-81 646) 0,00 (-0,07) 5 376 (-81 646) 0,00 (-0,07) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 221 727 (-200 195) 0,17 (-0,16) 221 727 (-200 195) 0,17 (-0,16) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 987 405 (-47 765) 0,76 (-0,03) 987 405 (-47 765) 0,76 (-0,03) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 52 781 0,04 52 781 0,04 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 32 078 (-315 012) 0,02 (-0,25) 32 078 (-315 012) 0,02 (-0,25) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 891 282 (-661 579) 0,68 (-0,51) 891 282 (-661 579) 0,68 (-0,51) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 186 293 (14 923) 0,14 (0,01) 186 293 (14 923) 0,14 (0,01) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 55 723 (-187 359) 0,04 (-0,15) 55 723 (-187 359) 0,04 (-0,15) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 544 711 (-24 876) 0,42 (-0,02) 544 711 (-24 876) 0,42 (-0,02) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 4 376 (-439 024) 0,00 (-0,34) 4 376 (-439 024) 0,00 (-0,34) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 8 887 (1 382) 0,01 8 887 (1 382) 0,01 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 77 265 (11 304) 0,06 (0,01) 77 265 (11 304) 0,06 (0,01) 2018-06-30
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi;ZWZ 41 658 850 31,93 (0,01) 41 658 850 31,93 (0,01) 2018-06-22
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi;ZWZ 41 658 850 31,92 (0,01) 41 658 850 31,92 (0,01) 2018-06-22
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi;ZWZ 41 658 850 (51 536) 31,91 (-0,28) 41 658 850 (-9 948 464) 31,91 (-8,01) 2018-06-22
NN OFE ZWZ 7 630 000 5,85 7 630 000 5,85 2018-06-22
NN OFE ZWZ 7 630 000 5,85 (0,01) 7 630 000 5,85 (0,01) 2018-06-22
NN OFE ZWZ 7 630 000 (1 030 000) 5,84 (0,73) 7 630 000 (1 030 000) 5,84 (0,73) 2018-06-22
Blackrock Inc. 6 898 750 5,34 (0,05) 6 898 750 5,34 (0,05) 2018-04-24
Blackrock Inc. 6 898 750 5,29 6 898 750 5,29 2018-04-24
Blackrock Inc. 6 898 750 5,29 (0,01) 6 898 750 5,29 (0,01) 2018-04-24
Blackrock Inc. 6 898 750 5,28 6 898 750 5,28 2018-04-24
Uniqa OFE portfel 2 428 000 1,86 2 428 000 1,86 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 50 000 0,04 50 000 0,04 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 171 431 0,13 171 431 0,13 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 471 500 0,36 471 500 0,36 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 1 136 948 0,87 1 136 948 0,87 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 87 022 0,07 87 022 0,07 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 421 922 (2) 0,33 (-2,90) 421 922 0,33 (-2,90) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 421 920 (-2) 3,23 (2,91) 421 922 3,23 (2,91) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 421 922 0,32 421 922 0,32 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 1 035 170 0,79 1 035 170 0,79 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 863 000 3,73 4 863 000 3,73 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 52 781 0,04 52 781 0,04 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 347 090 0,27 347 090 0,27 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 552 861 1,19 1 552 861 1,19 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 171 370 0,13 171 370 0,13 2017-12-31
MetLife OFE portfel 4 647 000 3,56 4 647 000 3,56 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 1 878 0,00 1 878 0,00 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 243 082 0,19 243 082 0,19 2017-12-31
Generali OFE portfel 3 022 000 2,32 3 022 000 2,32 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 569 587 0,44 569 587 0,44 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 443 400 0,34 443 400 0,34 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 7 505 0,01 7 505 0,01 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 65 961 0,05 65 961 0,05 2017-12-31
Altus SA portfele 41 014 0,03 41 014 0,03 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 2 115 000 1,62 2 115 000 1,62 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 7 450 0,01 7 450 0,01 2017-12-31
Aegon OFE portfel 4 005 000 3,07 4 005 000 3,07 2017-12-31
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi; NWZ 41 607 314 32,19 (0,01) 51 607 314 39,92 2017-10-31
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi; NWZ 41 607 314 32,18 (0,29) 51 607 314 39,92 (0,36) 2017-10-31
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi; NWZ 41 607 314 31,89 (-0,30) 51 607 314 39,56 (-0,37) 2017-10-31
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi; NWZ 41 607 314 (1 114 053) 32,19 (0,86) 51 607 314 (11 114 054) 39,93 (8,60) 2017-10-31
NN OFE NWZ 6 600 000 5,11 6 600 000 5,11 2017-10-31
NN OFE NWZ 6 600 000 5,11 6 600 000 5,11 2017-10-31
NN OFE NWZ 6 600 000 5,11 (0,05) 6 600 000 5,11 (0,05) 2017-10-31
NN OFE NWZ 6 600 000 (7 177) 5,06 (-0,04) 6 600 000 (7 177) 5,06 (-0,04) 2017-10-31
NN OFE 6 592 823 5,10 6 592 823 5,10 2017-08-09
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi; ZWZ 40 493 261 (-361 338) 31,33 (-0,28) 40 493 260 (-361 339) 31,33 (-0,28) 2017-07-04
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi 40 854 599 (496 179) 31,61 (0,39) 40 854 599 (496 179) 31,61 (0,39) 2017-07-04
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi; ZWZ 40 358 420 (1 253 538) 31,22 (0,97) 40 358 420 (1 253 538) 31,22 (0,97) 2017-06-29
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi 39 104 882 (1 331 617) 30,25 (1,25) 39 104 882 (1 331 617) 30,25 (1,25) 2017-06-09
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 11 562 000 8,94 11 562 000 8,94 2017-04-21
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 11 562 000 8,94 11 562 000 8,94 2017-04-21
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 11 562 000 8,94 (0,08) 11 562 000 8,94 (0,08) 2017-04-21
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 11 562 000 8,86 11 562 000 8,86 2017-04-21
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 11 562 000 8,86 11 562 000 8,86 2017-04-21
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 11 562 000 (1 766 000) 8,86 (1,28) 11 562 000 (1 766 000) 8,86 (1,28) 2017-04-21
Aviva OFE Aviva Santander portfel 9 796 000 (533 862) 7,58 (0,41) 9 796 000 (533 862) 7,58 (0,41) 2016-12-31
Genesis Asset Managers LLP SA-QSr2 2016 7 800 773 (4 298 283) 6,04 (1,20) 5 922 058 (2 419 568) 4,58 (-0,26) 2016-08-11
PZU SA NWZ; w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi 37 773 265 29,00 (-0,22) 37 773 265 29,00 (-0,22) 2016-07-29
PZU SA NWZ; w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi 37 773 265 (16 525 801) 29,22 (0,22) 37 773 265 (16 525 801) 29,22 (0,22) 2016-07-29
EBOiR NWZ 6 247 173 (633 138) 4,83 (-3,19) 6 247 173 (633 138) 4,83 (-3,19) 2016-07-29
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 9 262 138 7,17 9 262 138 7,17 2016-07-29
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 9 262 138 (5 262 138) 7,17 (1,67) 9 262 138 (5 262 138) 7,17 (1,67) 2016-07-29
PZU SA w porozumieniu z PZU Życia SA i funduszami inwestycyjnymi 21 247 464 29,00 21 247 464 29,00 2016-03-30
PZU SA w porozumieniu z PZU Życia SA i funduszami inwestycyjnymi 21 247 464 (2 901 644) 29,00 (3,77) 21 247 464 (2 901 644) 29,00 (3,77) 2016-03-30
PZU SA wraz z PZU Życia SA 18 345 820 (3 828 673) 25,23 (5,27) 18 345 820 (3 928 673) 25,23 (5,41) 2016-03-09
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. 0 (-3 828 673) 0,00 (-5,26) 0 (-3 828 673) 0,00 (-5,26) 2016-03-09
PZU SA wraz z PZU Życia SA 14 517 147 (7 244 900) 19,96 (9,96) 14 417 147 (7 144 900) 19,82 (9,82) 2015-12-17
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. 3 828 673 (-7 244 900) 5,26 (-9,97) 3 828 673 (-7 244 900) 5,26 (-9,97) 2015-12-17
Aviva OFE Aviva Santander WZA 4 000 000 5,50 (0,50) 4 000 000 5,50 (0,50) 2015-11-30
Aviva OFE Aviva Santander WZA 4 000 000 (193 549) 5,00 (-0,24) 4 000 000 (193 549) 5,00 (-0,24) 2015-11-30
PZU SA wraz z PZU Życia SA 7 272 247 10,00 7 272 247 10,00 2015-10-09
PZU SA wraz z PZU Życia SA 7 272 247 10,00 7 272 247 10,00 2015-10-09
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. 11 073 573 15,23 11 073 573 15,23 2015-10-09
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. 11 073 573 (-7 244 900) 15,23 (-10,94) 11 073 573 (-7 244 900) 15,23 (-10,94) 2015-10-09
Wellington Management Group LLP 3 582 784 (-80 000) 4,94 (-0,11) 3 582 784 (-80 000) 4,94 (-0,11) 2015-05-27
Wellington Management Group LLP 3 662 784 5,05 3 662 784 5,05 2015-05-19
Genesis Asset Managers LLP 3 502 490 (-1 610 531) 4,84 (-2,46) 3 502 490 4,84 (-0,16) 2015-02-05
Aviva OFE Aviva Santander 3 806 451 5,24 (0,01) 3 806 451 5,24 (0,01) 2015-01-16
Aviva OFE Aviva Santander 3 806 451 5,23 3 806 451 5,23 2015-01-16
Aviva OFE Aviva Santander 3 806 451 5,23 (-0,20) 3 806 451 5,23 (-0,20) 2015-01-16
Aviva OFE Aviva Santander 3 806 451 5,43 (0,17) 3 806 451 5,43 (0,17) 2015-01-16
Aviva OFE Aviva Santander 3 806 451 5,26 3 806 451 5,26 2015-01-16
Genesis Asset Managers LLP 5 113 021 7,30 (0,24) 3 502 490 5,00 (0,16) 2015-01-09
Genesis Asset Managers LLP 5 113 021 (1 259 377) 7,06 (1,56) 3 502 490 (-351 154) 4,84 (-0,66) 2015-01-09
Wellington Management Company LLP 3 382 735 (-538 791) 4,83 (-0,77) 3 382 735 (-538 791) 4,83 (-0,77) 2014-09-19
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska sp. z o.o. 18 318 473 26,17 (0,85) 18 318 473 26,17 (0,85) 2014-06-30
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska sp. z o.o. 18 318 473 25,32 (0,07) 18 318 473 25,32 (0,07) 2014-06-30
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska sp. z o.o. 18 318 473 25,25 (0,05) 18 318 473 25,25 (0,05) 2014-06-30
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska sp. z o.o. 18 318 473 25,20 (-0,99) 18 318 473 25,20 (-0,99) 2014-06-30
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska sp. z o.o. 18 318 473 26,19 (0,01) 18 318 473 26,19 (0,01) 2014-06-30
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska sp. z o.o. 18 318 473 (-1 299 909) 26,18 (-1,86) 18 318 473 (-1 299 909) 26,18 (-1,86) 2014-06-30
Genesis Asset Managers LLP 3 853 644 5,50 3 853 644 5,50 2014-05-09
Genesis Asset Managers LLP 3 853 644 5,50 3 853 644 5,50 2014-05-09
Genesis Asset Managers LLP 3 853 644 (655 102) 5,50 (0,93) 3 853 644 (655 102) 5,50 (0,93) 2014-05-09
Wellington Management Company LLP 3 921 526 (735 461) 5,60 (1,05) 3 921 526 (735 461) 5,60 (1,05) 2014-04-25
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska ap. z o.o. 19 618 382 (-3 300 000) 28,04 (-4,72) 19 618 382 (-3 300 000) 28,04 (-4,72) 2014-04-24
Zaleski Helene 6 000 (-1 244 000) 0,00 (-2,43) 6 000 (-1 244 000) 0,00 (-2,43) 2014-04-23
Genesis Asset Managers LLP 3 198 542 (-676 019) 4,57 (-1,52) 3 198 542 (-676 019) 4,57 (-1,52) 2014-01-02
Wellington Management Company LLP 3 186 065 4,55 (-0,46) 3 186 065 4,55 (-0,46) 2012-12-18
Wellington Management Company LLP 3 186 065 5,01 3 186 065 5,01 2012-12-18
Genesis Asset Managers LLP 3 874 561 6,09 3 874 561 6,09 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 8,02 5 614 035 8,02 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 8,02 (0,26) 5 614 035 8,02 (0,26) 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 7,76 (0,02) 5 614 035 7,76 (0,02) 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 7,74 (0,02) 5 614 035 7,74 (0,02) 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 7,72 5 614 035 7,72 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 7,72 (-1,10) 5 614 035 7,72 (-1,10) 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 8,82 (1,82) 5 614 035 8,82 (1,82) 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 7,00 (-1,02) 5 614 035 7,00 (-1,02) 2012-12-14
EBOiR 5 614 035 8,02 5 614 035 8,02 2012-12-14
Zaleski Helene poprzez Societ a Camuna di Partecipazioni S.p.A., Fundacja Zygmunta Zaleskiego Stichting 1 250 000 2,43 (1,43) 1 250 000 2,43 (1,43) 2012-11-16
Zaleski Helene poprzez Societ a Camuna di Partecipazioni S.p.A., Fundacja Zygmunta Zaleskiego Stichting 1 250 000 1,00 1 250 000 1,00 2012-11-16
Sobieraj Wojciech 62 500 0,12 (0,12) 62 500 0,12 (0,12) 2012-11-16
Sobieraj Wojciech 62 500 0,00 62 500 0,00 2012-11-16
Smorszczewski Cezary 62 500 0,12 (0,12) 62 500 0,12 (0,12) 2012-11-16
Smorszczewski Cezary 62 500 0,00 62 500 0,00 2012-11-16
Lundorff Niels 62 500 0,12 (0,12) 62 500 0,12 (0,12) 2012-11-16
Lundorff Niels 62 500 0,00 62 500 0,00 2012-11-16
Carlo Tassara poprzez Alior Lux S.`ar.l. & Co. S.C.A., Alis SA, Alior Polska sp. z o.o. 49 812 500 97,19 (18,85) 49 812 500 97,19 (18,85) 2012-11-16
Carlo Tassara poprzez Alior Lux S.`ar.l. & Co. S.C.A., Alis SA, Alior Polska sp. z o.o. 49 812 500 (26 894 118) 78,34 (42,30) 49 812 500 (26 894 118) 78,34 (42,30) 2012-11-16
Carlo Tassara poprzez Alior Lux S.`ar.l. & Co. S.C.A., Alis SA, Alior Polska sp. z o.o. 22 918 382 36,04 (4,04) 22 918 382 36,04 (4,04) 2012-11-16
Carlo Tassara poprzez Alior Lux S.`ar.l. & Co. S.C.A., Alis SA, Alior Polska sp. z o.o. 22 918 382 32,00 22 918 382 32,00 2012-11-16
Alior Lux S.a.r. l. & Co. S.C.A. wraz z Alior Polska ap. z o.o. 22 918 382 32,76 22 918 382 32,76 2012-11-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-05-23 Prawo poboru 72707453:56550249
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.