45,8000 zł
-1,61% -0,7500 zł
Alior Bank SA (ALR)

Komunikaty spółki - ALIOR

Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Banku
Wyniki finansowe
Alior Bank Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Rejestracja zmiany Statutu Alior Banku S.A.
Potwierdzenie ocen ratingowych oraz zmiana perspektywy ratingowej Alior Banku S.A. przez agencję ratingową Standard & Poor’s Global Ratings
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. w dniu 7 czerwca 2021 r.
Powołanie członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2021 r., podjęte po przerwie w obradach w dniu 7 czerwca 2021 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 28 maja 2021 roku przed ogłoszeniem przerwy w obradach
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy
Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Banku
Podjęcie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. na wniosek Akcjonariusza
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Maciejowi Brzozowskiemu funkcji Członka Zarządu Alior Banku S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.
ALIOR -1,44% 45,88
2021-09-17 12:50:21

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.