11,9600 zł
0,76% 0,0900 zł
Alior Bank SA (ALR)

Komunikaty spółki - ALIOR

Rejestracja zmiany Statutu Alior Banku S.A.
Wyniki finansowe
Informacje finansowe mające wpływ na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w I półroczu 2020 r.
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2020 roku
Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.
Informacje niefinansowe
Uchylenie decyzji wydanej przez KNF w sprawie nałożenia kary na Bank
Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji RUCH S.A., z siedzibą w Warszawie
Zawarcie umowy inwestycyjnej określającej warunki transakcji dotyczącej RUCH S.A.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży akcji RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie
Korekta numeru raportu bieżącego 29/2020
Aktualizacja informacji o wpływie epidemii koronawirusa na działalność finansową Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 21 maja 2020 roku
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2020 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.