REKLAMA

Zmiany w Kodeksie pracy 2012

Iwona Maczalska2012-01-05 11:30redaktor Bankier.pl
publikacja
2012-01-05 11:30
Z początkiem 2012 roku zmieniły się niektóre przepisy Kodeksu pracy.  Nowe regulacje prawne zwiększają wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz wydłużają czas pracy osób niepełnosprawnych. Ale to nie wszystko.

Zmiana, która wywołała najwięcej kontrowersji, dotyczy wydłużenia terminu, w jakim pracownik może wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. Do niedawna Państwowa Inspekcja Pracy utrzymywała, że 1 stycznia 2011 roku istniały przepisy stanowiące o prawie wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego do końca kwietnia i właśnie z tym dniem pracownik nabył prawo do określonego wymiaru urlopu za dany rok.Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2011 roku pracodawca był zobowiązany do udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku, czyli do końca marca. Na mocy opublikowanej 28 października 2011 roku ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców wraz z początkiem roku wydłużył się termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika do 30 września następnego roku kalendarzowego

Budowa obiektu budowlanego pracodawcy bez opinii rzeczoznawców


Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców zmieniła też artykuł  213 k.p., zgodnie z którym na pracodawcy ciąży obowiązek dopilnowania, by budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających przepisy BHP – wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawców. Zmiana ta pozytywnie wpłynie na oszczędność czasu i ograniczenie kosztów pracodawcy, ponieważ od stycznia tego roku jest on jedynie zobowiązany do zapewnienia, by budowa bądź przebudowa obiektu odbywała się na podstawie projektów bezwzględnie uwzględniających przepisy BHP, lecz już bez konieczności ubiegania się o pozytywną opinię rzeczoznawców.

Potrzebujesz więcej firmowych informacji? Chcesz rozwiązać swoje wątpliwości? Wejdź na zakładkę Firma
- Zmiana art. 213 k.p. pociągnęła za sobą również obowiązek zmiany regulacji zawartej w art. 283 k.p. W związku z powyższym od 1 stycznia 2012 r. pracodawca podlega karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł, jeśli wbrew obowiązkowi nie zapewni, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których znajdują się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
– mówi Małgorzata Leśniak, radca prawny, specjalista prawa pracy, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Nowy wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego 2012


Od stycznia 2012 roku został wydłużony dodatkowy urlop macierzyński i ojcowski. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego w 2012 roku wynosi do 4 tygodni w przypadku pojedynczego porodu lub do 6 tygodni w przypadku porodu mnogiego. W 2011 roku wymiar ten wynosił odpowiednio do 2 oraz do 3 tygodni.      

Zmianie uległ również wymiar urlopu ojcowskiego, który został wydłużony do 2 tygodni. Modyfikacja art. 182(2) ust. 1 nastąpiła w związku z nowelizacją Kodeksu pracy już w styczniu 2011 roku, lecz wyższy, 2-tygodniowy wymiaru urlopu ojcowskiego obowiązuje dopiero od stycznia tego roku.

Jeżeli pracownik przyjął na wychowanie dziecko do 7. roku życia, bądź dziecko do 10. roku życia, wobec którego odroczono obowiązek szkolny, wymiar dodatkowego urlopu  na warunkach urlopu macierzyńskiego w 2012 roku wynosi 4 tygodnie, w przypadku dziecka starszego 2 tygodnie, natomiast w przypadku przejęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka okres ten wzrasta do 6 tygodni.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego nie dla rodzin zastępczych zawodowych


Od stycznia 2012 roku zmianie uległ również art. 183 k.p. Reguluje on kwestie wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie w formie rodziny zastępczej. W myśl nowych przepisów urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego nie przysługuje zawodowym rodzinom zastępczym, podobnie jak w przypadku rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem.


Nowa podstawa wymiaru składek ZUS na urlopie wychowawczym 2012


Od 1 stycznia 2012 roku zmianie uległa podstawa wymiaru składek ZUS  dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Wszystko to za sprawą ustawy z 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. W świetle wcześniej obowiązujących przepisów osoby przebywające na urlopie wychowawczym, jeżeli nie miały ustalonego prawa do renty lub emerytury, podlegały jedynie obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę uzyskana w danym roku kalendarzowym. Od 2012 roku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  pracowników przebywających na urlopie wychowawczym stanowi nie jak dotychczas kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kalendarzowym, lecz kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w poprzednim kwartale. Nowe przepisy mogą być bardziej korzystne dla osób zarabiających więcej niż minimalne wynagrodzenie, lecz z pewnością nie wpłyną na poprawę sytuacji osób zarabiających najniższe kwoty.

Nowy czas pracy dla osób niepełnosprawnych 2012


Nowe przepisy dotknęły również osoby niepełnosprawne pozostające w zatrudnieniu. W myśl art. 1 pkt 4 ustawy z 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw – od 2012 roku czas pracy osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – jeżeli lekarz prowadzący zaświadczy o konieczności stosowania skróconej normy czasu pracy. Jeżeli takiego zaświadczenia zabraknie, niepełnosprawni pracownicy będą mogli pracować nawet do 8 godzin na dobę.


Iwona Karkus
Bankier.pl
Opieka merytoryczna: Małgorzata Leśniak, radca prawny, specjalista prawa pracy, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Źródło:
Iwona Maczalska
Iwona Maczalska
redaktor Bankier.pl

Zajmuje się prawem pracy oraz ubezpieczeniami społecznymi. Jest autorem licznych poradników o tematyce kadr i płac. Redaktor portali PIT.pl i VAT.pl. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~MarketChances.com
Jak zwykle mnostwo zmian tylko po to by za 3,6,9 miesiecy wracam do pierwotnej wersji lub wprowadzac jeszcze nowa :( poziom legislacji jest straszny
~mAK
Czyli nasz rząd podobnie jak wcześniej ZUS "UZDRAWIA" społeczeństwo a szczególnie ludzi niepełnosprawnych , papierowa biurokracja rośnie a ludzie NIC NIE ZNACZĄ.
JAK ŻYĆ W TAKIM KRAJU ?

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki