REKLAMA

TOWER INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-20 21:04
publikacja
2021-04-20 21:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020_12_DEF-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_2020.12_DEF.xhtml.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRN_05-2021_Zalacznik_2.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRN-06-2021_Zalacznik_2.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ProtokolRadyNadzorczej_TISA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy_Tower_Investments_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. AKTYWA TRWAŁE 67 910,00 63 648,00 14 716,00 14 946,00
II. AKTYWA OBROTOWE 24 329,00 27 142,00 5 272,00 6 374,00
III. AKTYWA RAZEM 92 239,00 90 790,00 19 988,00 21 320,00
IV. KAPITAŁ WŁASNY 46 189,00 48 678,00 10 009,00 11 431,00
V. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 18 337,00 23 910,00 3 974,00 5 615,00
VI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 27 713,00 18 202,00 6 005,00 4 274,00
VII. ZOBOWIĄZANIA RAZEM 46 050,00 42 112,00 9 979,00 9 889,00
VIII. PASYWA RAZEM 92 239,00 90 790,00 19 988,00 21 320,00
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 360,00 -530,00 751,00 -123,00
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 289,00 6 009,00 -735,00 1 397,00
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 504,00 -4 284,00 -560,00 -996,00
XII. Przychody ze sprzedaży 3 394,00 9 213,00 758,00 2 142,00
XIII. Zysk (-strata) ze sprzedaży -1 859,00 1 748,00 -416,00 406,00
XIV. Zysk (-strata) netto -2 489,00 1 896,00 -556,00 441,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtmlSprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020-sig.pdfSprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020_12_DEF-sig.pdfSPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020_12_DEF-sig.pdf Sprawozdanie z działalności TI S.A. 2020
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2020.12 DEF.xhtml.xmlSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2020.12 DEF.xhtml.xml Sprawozdanie z działalności TI S.A. 2020
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.BES.xhtml.xadesTISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.BES.xhtml.xades Sprawozdanie jednostkowe TI S.A. 2020
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.xhtmlTISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.xhtml Sprawozdanie jednostkowe TI S.A. 2020
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.pdfTISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.pdf Sprawozdanie jednostkowe TI S.A. 2020
PRN_05-2021_Zalacznik_2.xhtmlPRN_05-2021_Zalacznik_2.xhtml Uchwała RN 05_2021
PRN-06-2021_Zalacznik_2.xhtmlPRN-06-2021_Zalacznik_2.xhtml Uchwała RN 06_2021
ProtokolRadyNadzorczej_TISA_2020.xhtmlProtokolRadyNadzorczej_TISA_2020.xhtml Protokół RN TISA 2020
List do akcjonariuszy Tower Investments_2020-sig.pdfList do akcjonariuszy Tower Investments_2020-sig.pdf List do akcjonariuszy TI S.A.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki