REKLAMA

Shoper S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku

2022-10-27 08:17
publikacja
2022-10-27 08:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-27
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022
z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 15 listopada 2022 roku.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku został ustalony na dzień
3 listopada 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-27 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2022-10-27 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki