Rząd za zwiększeniem niektórych świadczeń dla rodzin

Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie, które zakłada wzrost świadczeń rodzinnych - zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Podwyższone kwoty świadczeń zaczną obowiązywać od 1 listopada br.

(SXC)

O przyjęciu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Od 1 listopada zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie o 31,42 zł i wyniesie 184,42 zł - jest to pierwszy etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł). Zasiłek dla opiekuna będzie wynosił 620 zł (wzrost o 100 zł).

Rada Ministrów postanowiła również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. została podwyższona do 215,84 zł (wzrost o 17 proc., czyli o 31,42 zł) ma to być drugi etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem, wysokości kryteriów dochodowych, uprawniających do zasiłku rodzinnego, pozostały na obecnym poziomie. Od 1 listopada kryterium dochodowe ogólne wyniesie 674 zł, a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł.

Kwoty pozostałych zasiłków podlegających ustawowej weryfikacji również pozostaną bez zmian: zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia - 95 zł; zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124 zł; zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 135 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1 tys. zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - 90 zł, a powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 110 zł.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł, a na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1 tys. zł, świadczenie rodzicielskie - 1 tys. zł.

Jak zaznaczono w komunikacie, kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zgodnie z rozporządzeniem, kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostało na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiło 1922 zł.

Jak zaznaczono w komunikacie łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą w od listopada do grudnia br. - 77,8 mln zł, w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego. W przyszłym roku wyniosą natomiast 522,1 mln zł, w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego, a w 2020 r. 815,9 mln, w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.

W komunikacie CIR podkreślono, że proponowany wzrost kwoty świadczeń oznacza znaczące wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Zaznaczono, że w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego ostatni wzrost miał miejsce w 2006 r., jego podwyższenie dotyczyć będzie ok. 912 tys. osób niepełnosprawnych. Natomiast w przypadku świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna), podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób. Jak zaznaczono, kwoty tych świadczeń nie uległy podwyższeniu od dnia wejścia w życie regulacji wprowadzających te świadczenia (od 1 stycznia 2013 r. w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 15 maja 2014 r. w przypadku zasiłku dla opiekuna).

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, procedurze weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Podwyższone kwoty świadczeń obowiązują od 1 listopada 2018 r.

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ dsr/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 5 _jasko

Czy nie lepiej i prościej byłoby zrealizować obietnice wyborcze dobrej zmiany (eufemistycznie nazwane"kontraktem ze społeczeństwem") odnośnie wolnej kwoty od podatku (8 tys.) i obniżenia VAT (wcześniej TYMCZASOWO poniesionego)?

! Odpowiedz
1 8 search

Pelen wypas, widac ze rzad dba o wyborcow , tym razem ponad 30 opikunczego zjedna sobie kolejnych wyborcow. Ten rzad to chodzace anioly po ziemi, :-)))

! Odpowiedz
8 13 glos_rozsadku

socjaliści

! Odpowiedz
6 8 kaczka-po-smolensku

30 zł dobre sobie co za podwyżka BUHAHAHA inflacja 20 % masło po 8zł a oni robią podwyzki swiadczeń po 20 latach.

! Odpowiedz

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT