Rząd przyjął program "Mieszkanie Plus"

Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o średnich i niskich dochodach oraz poprawa stanu technicznego zasobów mieszkaniowych wraz ze zwiększeniem ich efektywności energetycznej to główne cele Narodowego Programu Mieszkaniowego, który przyjął we wtorek rząd.

Rząd przyjął program "Mieszkanie Plus". Na zdj. premier Beata Szydło
Rząd przyjął program "Mieszkanie Plus". Na zdj. premier Beata Szydło (fot. omasz Adamowicz / FORUM)

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę "Narodowego Programu Mieszkaniowego", przedłożoną przez ministra infrastruktury i budownictwa.

"Rząd uruchomi Narodowy Program Mieszkaniowy (NPM), który po wdrożeniu programu Rodzina 500+, będzie jego kolejnym, priorytetowym przedsięwzięciem" - podkreślono w komunikacie po posiedzeniu rządu. Jak dodano, będzie to kolejny element wsparcia polskich rodzin, zwłaszcza wielodzietnych. Zapewnienie mieszkania stanowi podstawę do tworzenia bezpiecznej przyszłości polskim rodzinom.

Program stanowi spełnienie obietnicy złożonej przez Beatę Szydło w exposé, w którym zapowiedziała realizację programu budowy mieszkań, będącego silnym impulsem proinwestycyjnym. Program będzie służył realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - mieszkalnictwo ma być jednym z ważnych elementów polityki rozwoju.

Centrum Informacyjne Rządu wskazało w komunikacie, że podkreśleniem rangi problematyki mieszkaniowej w polityce rządu będzie powołanie Krajowej Rady Mieszkaniowej - organu doradczo-oceniającego przy premierze. "Wejdą do niej eksperci specjalizujący się w tematyce mieszkaniowej, w tym osoby wyznaczone przez instytucje pozarządowe" - czytamy w komunikacie. Zadaniem Rady będzie ocena rocznej informacji o stanie realizacji działań w ramach programu, a także przedstawianie analiz i opinii związanych z polityką mieszkaniową państwa oraz rekomendowanie zmian programowych i legislacyjnych związanych z wykonywaniem programu.

Z NMP będą mogły z skorzystać rodziny, osoby myślące o założeniu rodziny oraz osoby samotne, bez względu na wiek.

Jak poinformowano w rządowym komunikacie poszczególne działania programu będą finansowane ze środków pozyskiwanych przez Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, pieniędzy budżetowych oraz innych środków publicznych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze europejskie), a także ze środków prywatnych, np. gromadzonych w funduszach inwestycyjnych finansujących budowę nowych mieszkań.

Działania przewidziane w programie będą wdrażane od IV kwartału 2016 r.

"Chodzi o zwiększenie liczby mieszkań"

Jako podstawowy cel programu CIR wymienia zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających ich nabycie lub wynajęcie po cenach komercyjnych. "Chodzi o zwiększenie liczby mieszkań przypadających na 1 tys. mieszkańców - do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć średnią Unii Europejskiej, co oznacza wzrost z 363 do 435 mieszkań na 1 tys. osób" - czytamy w komunikacie.

Działaniami podejmowanymi w tym zakresie będzie m.in. zwiększenie podaży mieszkań o niskim czynszu, obniżenie kosztów budowy mieszkań oraz zachęcanie do systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Innym celem programu jest zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową). CIR dodało, że chodzi o zmniejszenie liczby oczekujących na najem mieszkania gminnego - do 2030 r. samorządy gminne powinny mieć możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wszystkich oczekujących na najem mieszkania od gminy.

Będzie to możliwe m.in. dzięki rozwojowi mieszkalnictwa wspomaganego (np. chronionego) oraz zwiększeniu możliwości gmin w zakresie dostarczania mieszkań dla najuboższych.

Ponadto rząd, w swoich działaniach, będzie dążył do poprawy warunków mieszkaniowych, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej m.in. po przez wspieranie inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych, w tym podejmowanych w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Jak podkreślono w komunikacie "do 2030 r. liczba osób mieszkających w warunkach substandardowych (niski stan techniczny budynku, brak podstawowych instalacji technicznych lub przeludnienie) powinna spaść z ok. 5,3 do ok. 3,3 mln osób, czyli o ok. 2 mln osób".

Tanie mieszkania na wynajem

Zgodnie z założeniami programu powstaną tanie mieszkania na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni czynsz, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, w mieszkaniu na wynajem wyniesie od 10 do 20 zł za metr kwadratowy, czyli - jak podkreślono w komunikacie - będą to lokale dostępne cenowo. "W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12 - 24 zł za metr kwadratowy" - dodano.

Do udziału w programie preferowane będą rodziny wielodzietne i rodziny o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem będą mieli wszyscy obywatele.

Operacyjne prowadzenie inwestycji oraz zarządzanie wybudowanym zasobem będzie zadaniem m.in. Narodowego Operatora Mieszkaniowego. "Obecnie pilotażowo tę funkcję pełni Bank Gospodarstwa Krajowego, wykorzystujący swoje struktury (spółka BGK Nieruchomości, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)" - czytamy w informacji CIR.

Ponadto przewidziano wsparcie budownictwa społecznych mieszkań czynszowych, budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego lub inne podmioty (np. deweloperów).

Program umożliwia także samorządom składanie wniosków o dofinansowanie 35 - 55 proc. kosztów budowy mieszkań komunalnych i chronionych oraz noclegowni i schronisk dla bezdomnych.

"Nowym instrumentem wsparcia będzie dotacja dla gmin, które wspólnie z inwestorami będą budowały mieszkania o niskim czynszu" - poinformowano w komunikacie. Ma to być 20 proc. kosztów inwestycji. Czynsz za wynajem takiego mieszkania nie będzie wyższy niż 4 proc. wartości odtworzeniowej.

Dodatkowo, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, będą mogły ubiegać się o preferencyjne kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego - z dopłatą budżetową na budowę społecznych mieszkań czynszowych lub spółdzielczych lokatorskich. W tym przypadku czynsz nie będzie wyższy niż 5 proc. wartości odtworzeniowej.

Przedsmak "Mieszkania Plus" na przełomie 2017/2018

Przedsmak

Jak wyglądają przygotowania do programu Mieszkanie Plus? O trzech filarach programu, realnych horyzontach czasowych i istocie projektu opowiada Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości.

Indywidualne Konta Mieszkaniowe

Narodowy Program Mieszkaniowy wprowadza także mechanizm oszczędzania na cele mieszkaniowe w ramach Indywidualnych Kont Mieszkaniowych (IKM). Obywatele będą mogli gromadzić środki na IKM, które będą założone w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Oszczędności będą mogły być przeznaczone na zakup, budowę oraz remont mieszkania lub domu jednorodzinnego oraz będą zwolnione z podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Regularne oszczędzanie ma być nagradzane premią wypłacaną z budżetu państwa, której wysokość będzie zależeć m.in. od wielkości rodziny.

W myśl programu powstanie Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, który będzie wykorzystywał grunty należące do Skarbu Państwa pod budowę mieszkań na wynajem. Będzie on pełnił funkcję +banku ziemi+. "Grunty będące w posiadaniu NFM będą przekazywane pod budowę mieszkań na wynajem, w tym z opcją dochodzenia do własności, Narodowemu Operatorowi Mieszkaniowemu i innym podmiotom o statusie operatorów mieszkaniowych (np. przez wniesienie gruntów do funduszu inwestycyjnego w zamian za objęcie przez NFM certyfikatów inwestycyjnych)" - wyjaśniło CIR.

CIR podkreśliło, że przewidziano także zmiany przepisów prawnych dot. m.in. funkcjonowania rynku mieszkań na wynajem, organizacji procesu inwestycyjno-budowlanego, a także funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, gmin i towarzystw budownictwa społecznego w celu ułatwienia budowy mieszkań i gospodarowania wybudowanym zasobem.

Deweloperzy: Założenia trudne do realizacji

Przedstawiciele Polskiego Związku Firm Deweloperskich uważają, że zwiększenie wysokości wsparcia na budownictwo komunalne i społeczne jest zasadne. "Niezwykle pozytywny jest fakt, że rząd zauważył liczne patologie na rynku mieszkań komunalnych, które są często zajmowane przez osoby bardzo dobrze zarabiające" - podkreślił związek w komentarzu dla PAP. Zdaniem PZFD propozycja weryfikacji dochodów i majątku osób zajmujących takie lokale co 5 lat jest dobrym rozwiązaniem.

Deweloperzy nie widzą w Narodowym Programie Mieszkaniowym zagrożenia, lecz szansę na współpracę z rządem przy realizacji polityki mieszkaniowej państwa. "Branża deweloperska chętnie zaangażuje się w budowę mieszkań na wynajem w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego. Mamy dużą wiedzę i doświadczenie, które mogą być pomocne przy realizacji takich przedsięwzięć" - podkreślił dyrektor generalny PZFD Konrad Płochocki.

Dodał, że pojawiają się "uzasadnione obiekcje co do opcji dojścia do własności". "Nie wydaje nam się, aby społecznie sprawiedliwe było to, że z czasem część społeczeństwa zostanie posiadaczem mieszkania za cenę dużo niższą niż ta rynkowa, bo dopłacą do niego inni podatnicy" - wyjaśnił Płochocki.

Dyrektor generalny PZFD ocenił także propozycję dot. Indywidualnych Kont Mieszkaniowych. Jego zdaniem IKM "są wyraźnym i pozytywnym sygnałem wsparcia dla największej grupy obywateli". "Mogą pomóc w wykształceniu nawyku oszczędzania na cele mieszkaniowe oraz przyczynić się do długoterminowej stabilizacji finansowania rynku nieruchomości" zauważył Płochocki.

kfk/ pb/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 4 ~mama

Jestem mamą czwórki dzieci i uczciwie pracuję, ale mój mąż nie może, gdyz opiekuje się na stałe naszym niepełnosprawnym synem i pozostałymi dziećmi. Raz na jakiś czas się w tej roli zamieniamy - nie możemy oboje pracować!!! Nie możemy więc również wziąć kredytu na zakup własnej nieruchomości, bo nie mamy w żaden sposób zdolności kredytowej nawet dla MDM! Nie mamy złych dochodów, ale banki uznają tylko mój i co mam zrobić...?? Czy pomaganie przez Państwo takim osobom jak my to patologia??? Jeśli ten program Mieszkanie plus koaś mógłby nam pomóc warto jest poczekać i skorzystać...
Zastanówcie się zanim zaczniecie obrażać wszystkich Polaków, bo wiele osób może znajdować w takiej sytuacji jak my - bez wyjścia - i mieszkać u kogoś gnieżdżąc się jedno na drugim...
gratuluję niektórym wrażliwości!!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 0 ~mama

Aha i żeby nie było - nie jestem za PISem, nawet na nich nie głosowałam, ale jestem w takim punkcie swojego życia że już wszystkich propozycji muszę się łapać... Nie wiem czy ten program wyjdzie komus na dobre, bo rzeczywiście czynsz może być zabujczy, ale czas pokaże o co im tak naprawdę w tym wszystkim chodziło...???!!!

! Odpowiedz
1 1 ~Mazurka

wszystko dla patologii , to dopiero jest patologia!

! Odpowiedz
2 4 ~zewsi

PiSowska ustawa o ustroju rolnym i lasach pozbawiła realnej wartości ziemi wiekszośc małych gospodarstw. Straty Mozna liczyć w MILIARDACH.Daje przywilej wolnego handlu ziemia rolna Watykanowi czy (UWAGA !) ISLAMISTOM a przecietny Polak jest całkowicie pozbawiony tego prawa.

! Odpowiedz
4 5 ~kk

Ci Durnie nie maja pojecia co to znaczy wynajmowanie mieszkan dla patologii.

! Odpowiedz
4 2 ~plutarch

Dobrze, że pochylili się nad tym problemem. Z jakim skutkiem? Zobaczymy.

! Odpowiedz
7 3 ~Recon

Hahahaha czynsz 12-24 PLN. Kupiłem swoje własne M2 (47 m2) i płacę czynsz 8 PLN z m2. Dobre !!!!

! Odpowiedz
4 1 ~Prada

Jeśli kupiłeś własne mieszkanie to nie możesz płacić czynszu, a co najwyżej opłaty za media i fundusz remontowy. W artykule jest mowa o czynszu i dodatkowo o opłatach np. 8zł. za m2

! Odpowiedz
0 0 ~aaaa odpowiada ~Prada

dobrze napisane,ludzie nie rozróżniają o czym piszą albo mówią...kobieta się szczyci że płaci 8 zł za m2 ...tylko że chyba nie ma pojęcia jak wygląda wynajem...płacisz opłatę spółdzielni (czyli potocznie nazywany czynszem ) plus opłatę dla osoby ,która ci to mieszkanie wynajmuję ...tak więc to jest dodatkowe parę stówek czy tysiąc

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~bABA odpowiada ~Prada

blok a chata to nie samo

! Odpowiedz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl