REKLAMA

RELPOL: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działań zmierzających do likwidacji spółki zależnej.

2019-10-16 14:40
publikacja
2019-10-16 14:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
RELPOL
Temat
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działań zmierzających do likwidacji spółki zależnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Relpol S.A. (emitent) z siedzibą w Żarach informuje, że podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do likwidacji spółki Relpol M LLC z siedzibą w Mińsku na Białorusi. Relpol S.A. posiada 80% udziałów w spółce Relpol M.
Decyzję taką Zarząd Relpol S.A. przedstawi na najbliższym zgromadzeniu udziałowców Relpol M. Likwidacja spółki przeprowadzona zostanie wg przepisów prawa białoruskiego. Na likwidatora spółki zostanie wybrana kancelaria prawna działająca na rynku białoruskim.
W lipcu 2018 r. Zarząd Relpol S.A. podjął decyzję o sprzedaży posiadanych 80% udziałów w tej spółce ale poszukiwania nabywcy nie przyniosły pożądanych efektów. Dalsze utrzymywanie tej spółki, zdaniem zarządu stało się bezzasadne. Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez tą spółkę w I p. 2019 r. wyniosły 79 tys. zł, a strata netto 31 tys. zł. Bilans spółki na 30.06.2019 r. wynosił 219 tys. zł i były to głównie aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe i zapasy.
Likwidacja tej spółki nie będzie miała większego wpływu na wyniki finansowe Relpol S.A. Nie będzie też miała wpływu na wyniki grupy kapitałowej Relpol, gdyż nie była ona konsolidowana. Sprzedaż wyrobów Relpol S.A. na rynku białoruskim prowadzona jest i będzie przez inne podmioty.
O zamiarze sprzedaży udziałów w tej spółce Relpol S.A. informował w raporcie bieżącym nr 13/2018 z dnia 13.07.2018 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-16 Sławomir Bialik Prezes Zarządu
2019-10-16 Krzysztof Pałgan Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki